Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา

สภาเทคนิคการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

"ร่วมด้วยช่วยกัน" นำทีมโดยสภาเทคนิคการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ติดตามรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯครั้งที่ 3-2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯครั้งที่ 3-2554


สภาเทคนิคการแพทย์ ตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวแล็บที่ประสบอุทกภัย

สภาเทคนิคการแพทย์ ตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวแล็บที่ประสบอุทกภัย(ติดตามรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ)


รายชื่อผู้เข้าอบรม Advance Point of Care Testing

รายชื่อผู้เข้าอบรม Advance Point of Care Testing  6-7 ตุลาคม  2554   จังหวัดสระบุรี 


กรรมการ และ อนุกรรมการ สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกันจัดทำแผนกิจกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 18 - 19 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

                                                               กรรมการ และ อนุกรรมการ สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกันจัดทำแผนกิจกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 18 - 19 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม หัวหิน บลูเวฟ บีช  รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีวัตถุประสงค์ ระดมความเห็น เพื่อจัดทำแผนกิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบาย และ กลยุทธ ของสภาเทคนิคการแพทย์ โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านประชาชน 2.ด้านการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  3.ด้านกฏหมาย  4. ด้านการประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ  5. ด้านการพัฒนาองค์กรสภาเทคนิคการแพทย์             โดยผลสรุปของการระดมความเห็นดังกล่าว กรรมการ และ อนุกรรมการ ของสภาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดทำโครงการ เพื่อนำเข้าที่ประชุมในการประชุมกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ครั้งต่อไป                                                                                                                                  


การรับสมัครและการสอบความรู้ ที่ 3/2554

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 22-2554 เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ ที่ 3/2554 ดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารได้ ที่ไฟล์ดาวน์โหลดค่ะ


ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 7 และ 8/2554

ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 7/2554(5 มิถุนายน 2554)   และครั้งที่ 8/2554( 12 กรกฎาคม 2554)


แบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน และ แนวทางประกอบการพิจารณาจัดซื้อหรือเช่าบริการเครื่องมือแพทย์ของหน่วยงานในสังกัด สธ.

แบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน และ แนวทางประกอบการพิจารณาจัดซื้อหรือเช่าบริการเครื่องมือแพทย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสอดคล้องตาม พรบ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551   สามาร...


นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีว่าการฯ และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุข ในการเข้ารับตำแหน่ง

   ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุข  ในการเข้ารับตำแหน่งที่กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 16 สิงหาคม  2554


นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีว่าการฯ และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุข ในการเข้ารับตำแหน่ง

ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุข  ในการเข้ารับตำแหน่งที่กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 16 สิงหาคม&nb...


Page 13 From 23 | <...91011121314151617...>