Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1-2555 ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1-2555 ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ตามเอกสารสถานที่สอบความรู้สภาเทคนิคการแพทย์ และรายละเอียดห้องสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลราชวิถี  ติดกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชเทวี อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยาลำดับที่ 1-200      สอบห้องนิรันทร์วิชย์    ชั้น 2 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ลำดับที่  201-380   สอบห้อง   ห้อง 25 ปี วพม. ชั้น 7   ลำดับที่  381-530   สอบห้อง   ห้องสดศรี   ชั้น 1ลำดับที่  531-590   สอบห้อง   ห้องบรรยาย 1 ลำดับที่  591-650   สอบห้อง   ห้องบรรยาย 2  


การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นนักเทคนิคการแพทย์

     ประเด็นการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นนักเทคนิคการแพทย์ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในวาระการประชุมสภาฯเมื่อวันที่ 27  ธันวาคม 2555  ที่ผ่านมาอีกครั้งหลังจากที่ ทาง กพ.ได้มีหนังสือชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการปรับตำแหน่งดังกล่าวได้   แก่ประธานชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย (ทนพ.นิทัศน์   น้อยจันอัด ) ซึ่งได้ทำหนังสือขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้ ไปเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา


ส.ค.ส.2555 จาก นายกสภาเทคนิคการแพทย์

 


ข่าวล่าสุดอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 10 วันที่ 16-17 มกราคม 2555

ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์     รุ่นที่ 10 วันที่ 16-17 มกราคม 2555 ขณะนี้จำนวนผู้สมัคร 40 ท่าน ครบจำนวนเรียบร้อยแล้ว สำหรับรายชื่อจะประกาศให้ทราบทาง website  ภายในสัปดาห์นี้คณะผู้จัดอบรมฯ


ประกาศรายชื่อผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3_2554

ประกาศรายชื่อผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3/2554  วันที่ 16 ตุลาคม  2554


ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนโครงการกองทุนช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ ประสบอุทกภัย 2554

ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนโครงการกองทุนช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการประสบอุทกภัย ด้วยการซื้อเสื้อ T-Shirt  ราคาตัวละ 300 บาท มี 4 size และ 5 สีให้เลือก สนใจรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


สภาเทคนิคการแพทย์ แจกถุงยังชีพและนมผงที่ได้จากการรวบรวมเงินของนักเทคนิคการแพทย์

                   วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ นักเทคนิคการแพทย์อาสาในเครือ N Health และ กองพลต่อสู้อากาศยานทหารปืนใหญ่ที่ 2 ผ่านการประสานงานของ ศปภ.ทบ. และ ศปภ.กสทช. ได้ลงพื้นที่ แจกถุงยังชีพและนมผงที่ได้จากการรวบรวมเงินรวบรวมได้ 40,000 บาท จากบัญชี"เทคนิคการแพทย์ช่วยผู้ประสบอุทกภัย" ธนาคารกรุงไทย 995-0-07216-9   นำไปจัดทำถุงยังชีพ   และ นมผงให้เด็ก 30,000 บาท   โดยลงที่ ไทรน้อย นนทบุรี ... สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ได้นำเงิน 10,000 บ.ที่เหลือ มาซื้อนมผง เพื่อให้กับเด็กน้อยผู้ประสบภัย โดยผ่านการลงพื้นที่ของ ศปภ.กสทช. และ ศปภ.ทบ. ค่ะ


ด่วน !!!!! เลื่อน ประกาศผลสอบความรู้ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้จัดการสอบความรู้ฯครั้งที่ 3/2554 ไปเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2554 ด้วยปัจจุบันได้เกิดปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้หน่วยงานที่ให้บริการตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์หยุดทำการ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการประกาศผลสอบตามกำหนด จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการประกาศผลสอบออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ จึงจักได้แจ้งกำหนดการที่ชัดเจนอีกครั้งสมชัย


สภาเทคนิคการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

"ร่วมด้วยช่วยกัน" นำทีมโดยสภาเทคนิคการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ติดตามรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯครั้งที่ 3-2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯครั้งที่ 3-2554


Page 13 From 24 | <...91011121314151617...>