Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา

ข่าวล่าสุดอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 10 วันที่ 16-17 มกราคม 2555

ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์     รุ่นที่ 10 วันที่ 16-17 มกราคม 2555 ขณะนี้จำนวนผู้สมัคร 40 ท่าน ครบจำนวนเรียบร้อยแล้ว สำหรับรายชื่อจะประกาศให้ทราบทาง website  ภายในสัปดาห์นี้คณะผู้จัดอบรมฯ


ประกาศรายชื่อผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3_2554

ประกาศรายชื่อผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3/2554  วันที่ 16 ตุลาคม  2554


ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนโครงการกองทุนช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ ประสบอุทกภัย 2554

ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนโครงการกองทุนช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการประสบอุทกภัย ด้วยการซื้อเสื้อ T-Shirt  ราคาตัวละ 300 บาท มี 4 size และ 5 สีให้เลือก สนใจรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


สภาเทคนิคการแพทย์ แจกถุงยังชีพและนมผงที่ได้จากการรวบรวมเงินของนักเทคนิคการแพทย์

                   วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ นักเทคนิคการแพทย์อาสาในเครือ N Health และ กองพลต่อสู้อากาศยานทหารปืนใหญ่ที่ 2 ผ่านการประสานงานของ ศปภ.ทบ. และ ศปภ.กสทช. ได้ลงพื้นที่ แจกถุงยังชีพและนมผงที่ได้จากการรวบรวมเงินรวบรวมได้ 40,000 บาท จากบัญชี"เทคนิคการแพทย์ช่วยผู้ประสบอุทกภัย" ธนาคารกรุงไทย 995-0-07216-9   นำไปจัดทำถุงยังชีพ   และ นมผงให้เด็ก 30,000 บาท   โดยลงที่ ไทรน้อย นนทบุรี ... สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ได้นำเงิน 10,000 บ.ที่เหลือ มาซื้อนมผง เพื่อให้กับเด็กน้อยผู้ประสบภัย โดยผ่านการลงพื้นที่ของ ศปภ.กสทช. และ ศปภ.ทบ. ค่ะ


ด่วน !!!!! เลื่อน ประกาศผลสอบความรู้ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้จัดการสอบความรู้ฯครั้งที่ 3/2554 ไปเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2554 ด้วยปัจจุบันได้เกิดปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้หน่วยงานที่ให้บริการตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์หยุดทำการ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการประกาศผลสอบตามกำหนด จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการประกาศผลสอบออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ จึงจักได้แจ้งกำหนดการที่ชัดเจนอีกครั้งสมชัย


สภาเทคนิคการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

"ร่วมด้วยช่วยกัน" นำทีมโดยสภาเทคนิคการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ติดตามรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯครั้งที่ 3-2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯครั้งที่ 3-2554


สภาเทคนิคการแพทย์ ตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวแล็บที่ประสบอุทกภัย

สภาเทคนิคการแพทย์ ตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวแล็บที่ประสบอุทกภัย(ติดตามรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ)


รายชื่อผู้เข้าอบรม Advance Point of Care Testing

รายชื่อผู้เข้าอบรม Advance Point of Care Testing  6-7 ตุลาคม  2554   จังหวัดสระบุรี 


กรรมการ และ อนุกรรมการ สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกันจัดทำแผนกิจกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 18 - 19 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

                                                               กรรมการ และ อนุกรรมการ สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกันจัดทำแผนกิจกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 18 - 19 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม หัวหิน บลูเวฟ บีช  รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีวัตถุประสงค์ ระดมความเห็น เพื่อจัดทำแผนกิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบาย และ กลยุทธ ของสภาเทคนิคการแพทย์ โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านประชาชน 2.ด้านการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  3.ด้านกฏหมาย  4. ด้านการประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ  5. ด้านการพัฒนาองค์กรสภาเทคนิคการแพทย์             โดยผลสรุปของการระดมความเห็นดังกล่าว กรรมการ และ อนุกรรมการ ของสภาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดทำโครงการ เพื่อนำเข้าที่ประชุมในการประชุมกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ครั้งต่อไป                                                                                                                                  


Page 13 From 24 | <...91011121314151617...>