Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการในการคัดเลือกอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัดพ.ศ.2550

 ประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการคัดเลือกอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัดพ.ศ.2550ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่สนใจ ควรอ่าน ตามไฟล์ที่แนบมา และเตรียมตัวไปสมัคร ณ จังหวัดที่ท่านทำงานอยู่ขอทบทวนเรื่องราวเดิม... เรื่องนี้..ให้อ่านพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545..1.อนุกก.ควบคุมคุณภาพฯระดับจังหวัดชุดเดิม..หมดวาระลงแล้ว..ทั้งประเทศ..(ตามวาระของกก.ควบคุมคุณภาพฯชุดใหญ่).. 2.ตอนนี้.เข้าสู่การสมัคร..อนุกก.ควบคุมคุณภาพฯระดับจังหวัดชุดใหม่... ครั้งนี้..ปรับวาระการทำงานเป็น4ปี.หรือหมดวาระตามกก.ควบคุมคุณภาพฯชุดใหญ่.. 3.ประกาศฉบับนี้..ส่งออกจากสปสช..ไปทั่วประเทศแล้ว..ในสัปดาห์ที่ผ่านมา... และในประกาศ...ได้กำหนดให้มีการประสานงานกับสภาวิชาชีพต่างๆ..เพื่อช่วยปชส.ไปสู่สมาชิกสภาวิชาชีพต่างๆ..4.ท่านลองติดตามเรื่องที่สปสช.สาขา(คือที่สสจ.) . อย่ารอ..อยู่กับที่..เชิงรุกเข้าไปหาผู้รับผิดชอบที่จังหวัด... 


ตรวจสอบแล้ว - บุคคลที่เป็นข่าวเปิดคลินิกเถื่อนไม่ได้จบจุฬาฯ

 ตามที่มีผู้โพสกระทู้เกี่ยวกับข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับราวกลางเดือนสิงหาคม 2550 ที่ลงข่าวการจับกุมบุคคลที่เปิดคลินิกเถื่อนแถบจังหวัดสมุทรปราการ และในรายละเอียดของข่าวลงว่าเป็นผู้ที่จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้มีการนำเรื่องนี้เข้าในที่ประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ และประธานสภาเทคนิคการแพทย์สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น ผลการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่า บุคคลผู้นี้ไม่เคยสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ไม่มีชื่อบุคคลผู้นี้ในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบ


แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย ได้แล้ว

 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย เปิดให้แลกแล้ว การแลกเหรียญ ส่วนกลาง ติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป ที่ หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์ โทร 022824109, 022811295 หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 โทร 026186340, 022730899-92 ต่อ 5115 อาคารจำหน่ายของที่ระลึก สำนักกษาปณ์ รังสิต ถนนพหลโยธิน โทร 029014901 ต่อ 3106 (เปิดให้บริการเฉพาะวันจันทร์) รวมทั้งจะให้บริการขอแลกในระบบ e-catalog ด้วย เริ่ม 3 ส.ค.50 เวลา 8.30 น. ส่วนภูมิภาค โปรดสอบถามรายละเอียดกำหนดวันจ่ายแลกที่แน่นอนและติดต่อขอแลกได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัด/สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ ทั่วราชอาณาจักร ศาลาธนารักษ์ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053224237 ต่อ 110 ศาลาธนารักษ์ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร 074307071-2 อ่านรายละเอียดและติดต่อแลกเหรียญผ่าน e-catalog ได้ที่ http://www.treasury.go.th/coin/home/index.php กรณีขอแลกจำนวนมาก (มากกว่า 1 ถุงใหญ่ จำนวน 1000 เหรียญ ราคา 1 หมื่นบาท มี 10 ถุงเล็ก) ให้ติดต่อหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์ แจ้งว่าเป็นส่วนที่จองไว้กับทางสภาเทคนิคการแพทย์ เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ฝากแจ้งว่า สามารถฝากผู้แทนขายมาแลกกับตนได้ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์


การเข้าร่วมกิจกรรมมูลนิธิ พอสว.

             ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้ทำหนังสือถึงมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว. เพื่อขอเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิ โดยให้บริการการตรวจจทางเทคนิคการแพทย์ได้แก่ การตรวจปัสสาวะ การตรวจเม็ดเลือดและการตรวจน้ำตาลในเลือด หรือการทดสอบอื่นๆนั้น บัดนี้ทางเลขาธิการมูลนิธิ พอสว. ได้มีหนังสือตอบมายังสภาเทคนิคการแพทย์ยินดีให้เทคนิคการแพทย์เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิได้     รายละเอียดอ่านได้จาก file ที่แนบ


ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่ดี

       เนื่องด้วยปี พ.ศ. 2550 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเป็นวาระครบ 50 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย สภาเทคนิคการแพทย์ สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ และสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้วันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันเทคนิคการแพทย์ไทย และในปีนี้จัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นเทคนิคการแพทย์ที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน  ดังนั้นจึงขอเชิญชวนนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2550 เวลา 8.30 น. ณ บริเวณลานหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข     ในโอกาสนี้จะเปิดโครงการเทคนิคการแพทย์ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยให้บริการตรวจเลือดเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ รวม 17 รายการ เช่น การตรวจน้ำตาล ไขมัน ตรวจการทำงานของตับและไต ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    ผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ กรุณาใส่เสื้อสีเหลือง สำหรับนิสิตนักศึกษาแต่งเครื่องแบบนิสิตนักศึกษา    อนึ่งโครงการเทคนิคการแพทย์ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทางองค์กรวิชาชีพได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการให้บริการตรวจเลือดพร้อมกัน 9 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยอง พิษณุโลก เชียงใหม่ สุราษฏร์ธานี หาดใหญ่ ขอนแก่น และนครราชสีมา


งานคืนสู่เหย้าเทคนิคการแพทย์ มหิดล

 ขอเชิญศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกท่าน เข้าร่วมงาน ?คืนสู่เหย้า 50 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหิดล?  ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2550  เวลา 17.00 ? 22.00 น.  ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  รายละเอียดติดตามได้ที่ http://www.mt.mahidol.ac.th/mtthai/download/50yearcomeback.pdf


คณะเทคนิคการแพทย์มหิดลจัดประชุมวิชาการ

 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 25-27 มิถุนายน 2550รายละเอียดติดตามได้ที่ http://www.mt.mahidol.ac.th/mtthai/ 


เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่..ร่วมแสดงบทบาทวิชาชีพในงานสัมนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขตภาคกลาง

กำหนดการ?สัมมนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลปลอดบุหรี่? (ภาคกลาง)วันอังคารที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2550เวลา 08.00-12.30 น.ณ ห้องสยามมกุฏราชกุมาร   ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี   ๕๐ ปีแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ********* 08.00 ? 09.00 น.    ลงทะเบียน09.00 ? 09.15 น.   พิธีเปิด โดย นายแพทย์ปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์                             ปลัดกระทรวงสาธารณสุข                            กล่าวรายงานโดย  ศ.พญ.สมศรี   เผ่าสวัสดิ์                           ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (สสส.)และประธานกลยุทธ์วิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ-แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 09.15-09.45 น.       State-of-the-Art                            โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ : กลยุทธ์สำคัญในการควบคุมยาสูบ                            โดย ศ.นพ.ประกิต   วาทีสาธกกิจ                            เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่09.45-12.00 น.      การนำเสนอ อภิปรายและวิพากษ์ การพัฒนาโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ : นโยบาย  อุบัติการณ์                            บทบาทวิชาชีพสุขภาพในโรงพยาบาลและผลการสำรวจครั้งที่ 1                              โดย         1.   หัวหน้ากลุ่มควบคุมบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์  กระทรวงสาธารณสุข : นพ.สมาน  ฟูตระกูล                                             2.    แพทย์ : นพ.สุทัศน์    รุ่งเรืองหิรัญญา                                             3.   ทันตแพทย์ : ทพญ.วิกุล   วิสาลเสสถ์                                             4.   เภสัชกร :  ภก.คทา   บัณฑิตานุกูล                                             5.   พยาบาล :  รศ.ดร.ผ่องศรี   ศรีมรกต                                             6.   กายภาพบำบัด :  ดร.พรรัชนี   วีระพงศ์                                             7.   สาธารณสุข :  ผศ.ดร.สุรินธร   กลัมพากร                                             8.   เทคนิคการแพทย์ : ทนพญ.คมเนตร    เตียงพิทยากร                                             9.   สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล :  คุณดวงสมร   บุญผดุง                              ผู้ดำเนินการอภิปราย     โดย. ศ.นพ.สมเกียรติ    วัฒนศิริชัยกุล                                                                             ภก.คทา   บัณฑิตานุกุล12.00 ? 12.30 น.    Hospital director Summit on Smoke-Free Hospital              สรุปข้อคิดเห็นจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลปลอดบุหรี่                              ดำเนินการโดย       ศ.พญ.ชนิกา    ตู้จินดา                                                         รศ.ดร.ผ่องศรี    ศรีมรกต ภาพ..ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่มอบของที่ระลึกแด่ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข 


เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่..วิ่งร่วมใจ.ไร้ควัน ถวายองค์ราชันย์ แผ่นดินไทย

 เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่..  นศ.คณะเทคนิคการแพทย์ม.รังสิตและหัวเฉียวฯเข้าร่วมงาน.วิ่งร่วมใจ.ไร้ควัน ถวายองค์ราชันย์  แผ่นดินไทย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดงาน    วิ่งร่วมใจ.ไร้ควัน ถวายองค์ราชันย์    แผ่นดินไทยวันอาทิตย์ที่ 27 พค.50 เวลา 6.00น.ณ กระทรวงสาธารณสุข  ในงานนี้  เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่.. (ทนพญ.คมเนตร เตียงพิทยากรและผศ.บุษบา มาตระกูล)โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผศ.พิศิษฐ์ นามจันทรา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ม.รังสิตดร.กาญจนา สุริยะพรหม และนศ.คณะเทคนิคการแพทย์ม.รังสิตอ.ธนสาร ศิริรัตน์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและนศ. เข้าร่วมงานด้วย ภาพ..ทีมงาน คณาจารย์และนศ.ที่มาร่วมงานถ่ายภาพร่วมกับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข...


Dean Summit on Tobacco Controlเรื่อง การควบคุมการบริโภคยาสูบในสถาบันการศึกษาของวิชาชีพสุขภาพ

 กำหนดการ?สัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ?Dean Summit on Tobacco Controlเรื่อง  การควบคุมการบริโภคยาสูบในสถาบันการศึกษาของวิชาชีพสุขภาพวันอังคารที่ 22 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2550  เวลา 08.00 - 15.00 น.ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปีแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ---------------------------------------------------08.00 ? 09.00 น.      ลงทะเบียน09.00 ? 09.15 น.      พิธีเปิด  โดย นพ.สงคราม  ทรัพย์เจริญ                                             แพทย์ประจำพระองค์                                             กล่าวรายงานโดย ศ.พญ.สมศรี  เผ่าสวัสดิ์                                             ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (สสส.)            และประธานกลยุทธ์วิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ-แพทยสมาคมฯ09.15-09.45 น.         State-of-the-Art on Tobacco Control            ?เหลียวหลัง  แลหน้า  การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย?                                             นพ.สงคราม  ทรัพย์เจริญ                                             แพทย์ประจำพระองค์                                             (บริการอาหารว่างระหว่างการประชุม)09.45-12.00 น. การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญในหลักสูตร,อุบัติการณ์การสูบบุหรี่                           ของบุคลากรของสถาบันการศึกษาวิชาชีพโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ:ผศ.ดร.ลักขณา  เติมศิริกุลชัย  แพทย์ : นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา   ทันตแพทย์ : ทพ.ดร.ธงชัย  วชิรโรจน์ไพศาล   พยาบาล : ดร.สุนิดา  ปรีชาวงษ์   เภสัชกร : ผศ.ภก.ดร.ณธร  ชัยญาคุณาพฤกษ์   กายภาพบำบัด: ดร.พรรัชนี  วีระพงศ์ เทคนิคการแพทย์ : ทนพญ.คมเนตร  เตียงพิทยากร   สาธารณสุข : ผศ.ดร.สุรินธร  กลัมพากร  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ :    ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจผู้ดำเนินการอภิปราย โดย      ศ.พญ.ชนิกา  ตู้จินดาศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล12.00-13.00 น.        ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  13.00-13.30น.         นายแพทย์มงคล ณ สงขลา                                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวสุนทรพจน์ 13.30-14.30 น.     ที่ประชุมคณบดี 134 สถาบันการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพแสดงความคิดเห็นและประกาศปฏิญญาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่พิธีลงนามร่วมกันระหว่างคณบดีสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพ 14.30-15.00 น.      แถลงข่าว (ทุกวิชาชีพร่วมงานแถลงข่าว) ต่อสื่อมวลชน


Page 20 From 28 | <...161718192021222324...>