Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุณา Update ข้อมูลของท่าน

 เรียน สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์สภาเทคนิคการแพทย์มีความประสงค์จะ update ฐานข้อมูลของสมาชิกทุกท่าน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสถานภาพโดยรวมของนักเทคนิคการแพทย์ และเพื่อการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน ช่วย update ข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มที่แนบมานี้ ส่งมายังสภาเทคนิคการแพทย์ทางไปรษณีย์/ทาง fax/หรือส่งเป็น e-mail มายังฝ่ายเลขาฯสภาเทคนิคการแพทย์ คุณเตือนใจ พันชนะ punchana2005@hotmail.com ขอขอบคุณมาล่วงหน้าในความร่วมมือของทุกท่าน


ประกาศรับสมัครสอบขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 1-2551

 สภาเทคนิคการแพทย์ ออกประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยต้องสมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2550ผู้สนใจกรุณาอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขโดยดาวน์โหลดประกาศที่แนบ


พิเศษ! สำหรับบริษัทห้างร้านที่ต้องการเผยแพร่กิจการของท่านสู่นักเทคนิคการแพทย์

 เรียน บริษัทห้างร้านที่ประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรมของสภาเทคนิคการแพทย์ทางสภาเทคนิคการแพทย์โดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำเว็บไซต์ของสภาเทคนิคการแพทย์ http://www.mtcouncil.org และในเบื้องต้นมี 4 บริษัทที่สนับสนุนกิจกรรมของทางสภาโดยคิดอัตราค่าสนับสนุนเป็นเงิน 20,000 บาทต่อปี และทางสภาตอบแทนโดยลงโลโก้ของบริษัทพร้อมลิงค์ ดังที่ท่านได้เห็นในเว็บไซต์นี้สำหรับตั้งแต่ปีใหม่นี้ หากบริษัทห้างร้านใดประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรมของสภาดังที่กล่าว จะได้ลงโลโก้พร้อมลิงค์ในเว็บไซต์พร้อมกับได้ลงโฆษณาในสารสัมพันธ์สภาเทคนิคการแพทย์ซึ่งทางสภาได้จัดพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ และแจกจ่ายไปยังนักเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศอีกด้วยจึงเรียนมายังท่านที่ประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรมของสภาทราบ หากสนใจกรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ น.ท.พงษ์เพ็ชร คงพ่วง ประชาสัมพันธ์สภาเทคนิคการแพทย์  อีเมล์ pongpetchc@yahoo.com และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้


ด่วน! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ ครั้งที่ 3/2550 ในวันที่ 7 ต.ค. 50 นี้

  คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  ครั้งที่ 3  ประจำปี  2550  ในวันอ...


การประชุมผู้ตรวจประเมินและผู้ประสานงานการตรวจประเมิน

อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจัดประชุมผู้ตรวจประเมินเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2550 อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้ประชุมผู้ตรวจประเมินและผู้ประสานงานการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองระบบบริหารคุณภาพของสภาเทคนิคการแพทย์ ในส่วนกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการขอรับรอง LA/HA     


ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการในการคัดเลือกอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัดพ.ศ.2550

 ประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการคัดเลือกอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัดพ.ศ.2550ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่สนใจ ควรอ่าน ตามไฟล์ที่แนบมา และเตรียมตัวไปสมัคร ณ จังหวัดที่ท่านทำงานอยู่ขอทบทวนเรื่องราวเดิม... เรื่องนี้..ให้อ่านพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545..1.อนุกก.ควบคุมคุณภาพฯระดับจังหวัดชุดเดิม..หมดวาระลงแล้ว..ทั้งประเทศ..(ตามวาระของกก.ควบคุมคุณภาพฯชุดใหญ่).. 2.ตอนนี้.เข้าสู่การสมัคร..อนุกก.ควบคุมคุณภาพฯระดับจังหวัดชุดใหม่... ครั้งนี้..ปรับวาระการทำงานเป็น4ปี.หรือหมดวาระตามกก.ควบคุมคุณภาพฯชุดใหญ่.. 3.ประกาศฉบับนี้..ส่งออกจากสปสช..ไปทั่วประเทศแล้ว..ในสัปดาห์ที่ผ่านมา... และในประกาศ...ได้กำหนดให้มีการประสานงานกับสภาวิชาชีพต่างๆ..เพื่อช่วยปชส.ไปสู่สมาชิกสภาวิชาชีพต่างๆ..4.ท่านลองติดตามเรื่องที่สปสช.สาขา(คือที่สสจ.) . อย่ารอ..อยู่กับที่..เชิงรุกเข้าไปหาผู้รับผิดชอบที่จังหวัด... 


ตรวจสอบแล้ว - บุคคลที่เป็นข่าวเปิดคลินิกเถื่อนไม่ได้จบจุฬาฯ

 ตามที่มีผู้โพสกระทู้เกี่ยวกับข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับราวกลางเดือนสิงหาคม 2550 ที่ลงข่าวการจับกุมบุคคลที่เปิดคลินิกเถื่อนแถบจังหวัดสมุทรปราการ และในรายละเอียดของข่าวลงว่าเป็นผู้ที่จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้มีการนำเรื่องนี้เข้าในที่ประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ และประธานสภาเทคนิคการแพทย์สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น ผลการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่า บุคคลผู้นี้ไม่เคยสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ไม่มีชื่อบุคคลผู้นี้ในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบ


แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย ได้แล้ว

 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย เปิดให้แลกแล้ว การแลกเหรียญ ส่วนกลาง ติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป ที่ หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์ โทร 022824109, 022811295 หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 โทร 026186340, 022730899-92 ต่อ 5115 อาคารจำหน่ายของที่ระลึก สำนักกษาปณ์ รังสิต ถนนพหลโยธิน โทร 029014901 ต่อ 3106 (เปิดให้บริการเฉพาะวันจันทร์) รวมทั้งจะให้บริการขอแลกในระบบ e-catalog ด้วย เริ่ม 3 ส.ค.50 เวลา 8.30 น. ส่วนภูมิภาค โปรดสอบถามรายละเอียดกำหนดวันจ่ายแลกที่แน่นอนและติดต่อขอแลกได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัด/สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ ทั่วราชอาณาจักร ศาลาธนารักษ์ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053224237 ต่อ 110 ศาลาธนารักษ์ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร 074307071-2 อ่านรายละเอียดและติดต่อแลกเหรียญผ่าน e-catalog ได้ที่ http://www.treasury.go.th/coin/home/index.php กรณีขอแลกจำนวนมาก (มากกว่า 1 ถุงใหญ่ จำนวน 1000 เหรียญ ราคา 1 หมื่นบาท มี 10 ถุงเล็ก) ให้ติดต่อหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์ แจ้งว่าเป็นส่วนที่จองไว้กับทางสภาเทคนิคการแพทย์ เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ฝากแจ้งว่า สามารถฝากผู้แทนขายมาแลกกับตนได้ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์


การเข้าร่วมกิจกรรมมูลนิธิ พอสว.

             ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้ทำหนังสือถึงมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว. เพื่อขอเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิ โดยให้บริการการตรวจจทางเทคนิคการแพทย์ได้แก่ การตรวจปัสสาวะ การตรวจเม็ดเลือดและการตรวจน้ำตาลในเลือด หรือการทดสอบอื่นๆนั้น บัดนี้ทางเลขาธิการมูลนิธิ พอสว. ได้มีหนังสือตอบมายังสภาเทคนิคการแพทย์ยินดีให้เทคนิคการแพทย์เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิได้     รายละเอียดอ่านได้จาก file ที่แนบ


ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่ดี

       เนื่องด้วยปี พ.ศ. 2550 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเป็นวาระครบ 50 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย สภาเทคนิคการแพทย์ สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ และสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้วันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันเทคนิคการแพทย์ไทย และในปีนี้จัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นเทคนิคการแพทย์ที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน  ดังนั้นจึงขอเชิญชวนนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2550 เวลา 8.30 น. ณ บริเวณลานหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข     ในโอกาสนี้จะเปิดโครงการเทคนิคการแพทย์ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยให้บริการตรวจเลือดเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ รวม 17 รายการ เช่น การตรวจน้ำตาล ไขมัน ตรวจการทำงานของตับและไต ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    ผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ กรุณาใส่เสื้อสีเหลือง สำหรับนิสิตนักศึกษาแต่งเครื่องแบบนิสิตนักศึกษา    อนึ่งโครงการเทคนิคการแพทย์ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทางองค์กรวิชาชีพได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการให้บริการตรวจเลือดพร้อมกัน 9 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยอง พิษณุโลก เชียงใหม่ สุราษฏร์ธานี หาดใหญ่ ขอนแก่น และนครราชสีมา


Page 20 From 29 | <...161718192021222324...>