Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนแปลงวันอบรม!!! โครงการการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 MTC-LA-08 รุ่น 1จากเดิม วันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 เปลี่ยนเป็น วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2558

เปลี่ยนแปลงวันอบรม!!! โครงการการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 MTC-LA-08 รุ่น 1 จากเดิม วันที่ 19-20 ธันวาคม 2557  เปลี่ยนเป็น วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2558


ผลการประกวดรอบตัดสิน MT Best Practice Award 2014

MT Best Practice Award 2014รางวัลชนะเลิศประเภทผลงาน : R2R โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานีการวิเคราะห์คุณภาพการตรวจวัดระดับยาและการประยุกต์ใช้ Six Sigma เพื่อการประเมินและควบคุมคุณภาพในงานตรวจวัดระดับยาประเภทผลงาน : Innovation โรงพยาบาลฟากท่า จ.อุตรดิตถ์การพัฒนาระบบตรวจสอบวันหมดอายุของน้ำยาประเภทผลงาน : Quality Network กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.ยะลา จ.ยะลาเรื่องการรณรงค์บริจาคโลหิตในชุมชนมุสลิม จังหวัดยะลา รางวัลรองชนะเลิศประเภทผลงาน : R2R ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ จ.สงขลาการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในปัสสาวะ เมื่อไม่ใช้สารรักษาสภาพเปรียบเทียบกับสารรักษาสภาพชนิด Tolueneประเภทผลงาน : Innovation งานปฏิบัติการชันสูตร รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่"ปุ๊บปั๊บ" กล่องรับสิ่งส่งตรวจกรณีเร่งด่วน  Fast Track Boxประเภทผลงาน : Quality Network โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานีการลดต้นทุนการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลชุมชน จ.อุบลราชธานีชมเชยประเภทผลงาน : R2R กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลภูเขียว จ.ชัยภูมิการดัดแปลงวิธีการตรวจวัดไมโครบิริลูบินในโรงพยาบาลชุมชนประเภทผลงาน : Innovation กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลาเทคนิคการแพทย์สู่ชุมชน : เจาะเลือดถึงบ้าน เขตเทศบาลหาดใหญ่ประเภทผลงาน : Quality Network เครือข่ายห้องปฏิบัติการจังหวัดสตูลระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการจังหวัดสตูล


หัวข้อการประชุม Thailand LA Forum 2014: Interlaboratory Comparison โดยอาจารย์ นัยนา วัฒนศรี และทีมวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 15:30-17:00น. ณ ห้องประชุม Sapphire 205 อิมแพคฟอรั่ม

หัวข้อการประชุม Thailand LA Forum 2014:Interlaboratory Comparison โดยอาจารย์ นัยนา วัฒนศรี และทีมวิทยากรผู้มากประสบการณ์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 15:30-17:00น.ณ ห้องประชุม Sapphire 205 อิมแพคฟอรั่ม


หัวข้อการประชุม LA FORUM 2014 : บริหารเลือดดี...ชีวีปลอดภัย โดยอาจารย์ทัศนีย์ สกุลดำรงค์พานิช และทีมเครือข่ายการบริหารคลังเลือด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 8.30-12.00 น ณ ห้องประชุม Sapphire 204 อิมแพคฟอรั่ม

หัวข้อการประชุม LA FORUM 2014 : บริหารเลือดดี...ชีวีปลอดภัยภายใต้หัวข้อ: เครือข่ายการบริหารคลังเลือด และการบริหารคลังเลือดอย่างมีคุณภาพโดยอาจารย์ทัศนีย์ สกุลดำรงค์พานิช และทีมเครือข่ายการบริหารคลังเลือดอาจารย์นิภาพรรณ ลี้ตระกูลอาจารย์สมปอง จินาทองไทยอาจารย์สุมาลี ทวีปวรเดชผู้เข้าร่วมประชุมจะได้พบกับ แนวทางการบริหารห้องปฏิบัติการธนาคารเลือดให้เหมาะสมในระบบรูปแบบเครือข่าย ตาม Service plan 


หัวข้อการประชุม Thailand LA Forum 2014 พบกับบรรยายพิเศษ: ก้าวใหม่...มาตรฐาน HA โดยนายแพทย์ อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9:30-10:30น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนบอลลูม อิมแพคฟอรั่ม

พบกับบรรยายพิเศษ: ก้าวใหม่...มาตรฐาน HA โดยนายแพทย์ อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9:30-10:30น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนบอลลูม อิมแพคฟอรั่ม 


หัวข้อการประชุม Thailand LA Forum 2014 : การทดสอบเก็บคะแนน CMTE

ในหัวข้อนี้ผู้ร่วมงานนอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวกับ CMTEแล้ว ยังจะได้ร่วมกิจกรรม “CMTE QUIZ” ซึ่งมีคะแนนเพิ่มอีก 2 คะแนน จากเดิม 11.5 คะแนน (ลงทะเบียนร่วมงาน Thailand LA Forum 2014)


หัวข้อการประชุม LA Forum 2014: พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเครื่องมือแพทย์ โดย อ.วรรณิกา มโนรมณ์

หัวข้อการประชุม LA Forum 2014: พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเครื่องมือแพทย์พบกับ: มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ AMDD: Asean Medical Device Directive โดย อ.วรรณิกา มโนรมณ์


ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน การประกวดผลงานต้นแบบทางเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2557 (MT Best Practice Awards 2014)


หลักสูตรเพื่อการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ปี 2557-2558 จัดโดยสภาเทคนิคการแพทย์


ขอเชิญผู้ที่สนใจ ประชุม Asia Pacific Biosafety conference (3-6 Nov 2014)โดย สมาคมชีวนิรภัย ประเทศไทย


Page 3 From 29 | 1234567...>