Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อการประชุม LA FORUM 2014 : บริหารเลือดดี...ชีวีปลอดภัย โดยอาจารย์ทัศนีย์ สกุลดำรงค์พานิช และทีมเครือข่ายการบริหารคลังเลือด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 8.30-12.00 น ณ ห้องประชุม Sapphire 204 อิมแพคฟอรั่ม

หัวข้อการประชุม LA FORUM 2014 : บริหารเลือดดี...ชีวีปลอดภัยภายใต้หัวข้อ: เครือข่ายการบริหารคลังเลือด และการบริหารคลังเลือดอย่างมีคุณภาพโดยอาจารย์ทัศนีย์ สกุลดำรงค์พานิช และทีมเครือข่ายการบริหารคลังเลือดอาจารย์นิภาพรรณ ลี้ตระกูลอาจารย์สมปอง จินาทองไทยอาจารย์สุมาลี ทวีปวรเดชผู้เข้าร่วมประชุมจะได้พบกับ แนวทางการบริหารห้องปฏิบัติการธนาคารเลือดให้เหมาะสมในระบบรูปแบบเครือข่าย ตาม Service plan 


หัวข้อการประชุม Thailand LA Forum 2014 พบกับบรรยายพิเศษ: ก้าวใหม่...มาตรฐาน HA โดยนายแพทย์ อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9:30-10:30น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนบอลลูม อิมแพคฟอรั่ม

พบกับบรรยายพิเศษ: ก้าวใหม่...มาตรฐาน HA โดยนายแพทย์ อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9:30-10:30น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนบอลลูม อิมแพคฟอรั่ม 


หัวข้อการประชุม Thailand LA Forum 2014 : การทดสอบเก็บคะแนน CMTE

ในหัวข้อนี้ผู้ร่วมงานนอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวกับ CMTEแล้ว ยังจะได้ร่วมกิจกรรม “CMTE QUIZ” ซึ่งมีคะแนนเพิ่มอีก 2 คะแนน จากเดิม 11.5 คะแนน (ลงทะเบียนร่วมงาน Thailand LA Forum 2014)


หัวข้อการประชุม LA Forum 2014: พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเครื่องมือแพทย์ โดย อ.วรรณิกา มโนรมณ์

หัวข้อการประชุม LA Forum 2014: พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเครื่องมือแพทย์พบกับ: มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ AMDD: Asean Medical Device Directive โดย อ.วรรณิกา มโนรมณ์


ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน การประกวดผลงานต้นแบบทางเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2557 (MT Best Practice Awards 2014)


หลักสูตรเพื่อการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ปี 2557-2558 จัดโดยสภาเทคนิคการแพทย์


ขอเชิญผู้ที่สนใจ ประชุม Asia Pacific Biosafety conference (3-6 Nov 2014)โดย สมาคมชีวนิรภัย ประเทศไทย


ขอเชิญผู้สนใจประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Congress of Medical Virology 2014 (ICMV 2014)” Theme: “Viral diseases without border”ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 ที่ Pullman Bangkok King Power Hotel, Bangkok, Thailand

ขอเชิญผู้สนใจประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Congress of Medical Virology 2014 (ICMV 2014)” Theme: “Viral diseases without border”ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 ที่ Pullman Bangkok King Power Hotel, Bangkok, Thailand


แบบการคิดคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ เพื่อใช้คิดคะแนนการควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์

แบบการคิดคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ เพื่อใช้คิดคะแนนการควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก         ของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์สามารถ Download ได้แล้วที่ www.mtcouncil.org


การป้องกันการติดเชื้อในตรวจทางห้องปฏิบัติการจากตัวอย่างที่สงสัย Ebola โดย ทนพ.บุญช่วย เอี่ยมโภคลาภ

บทความนี้แปลและย่อความจาก “Laboratory precautions for samples collected from patients with suspected viral haemorrhagic fevers (VHF)” (1) ซึ่งมี 2 ส่วน คือ Part A: Guidelines for laboratories that are not associated with a designated isolation hospital และ Part B: Guidelines for laboratories that are associated with a designated isolation hospital ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะ Part A เพราะเชื่อว่าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตาม Part B ย่อมทราบวิธีปฏิบัติดีอยู่แล้ว (ผู้เขียนแปลและย่อความเฉพาะส่วนที่สำคัญ ผู้สนใจควรอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากฉบับเต็ม)


Page 3 From 29 | 1234567...>