Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

Update: รายละเอียดการอบรม MTC-LA 07, MTC-LA 08 และขอแจ้งสถานที่จัดอบรม MTC-LA 02 รุ่น 10 วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2558

อัพเดต!!! รายละเอียดการอบรม MTC-LA 1.โครงการอบรม LA 07 และ 08   ใบสมัครอบรม ที่อัพเดด ล่าสุด        ยกเลิก MTC-LA 07  รุ่น 5  14-15  สิงหาคม 2558   กรุงเทพมหานคร           รับสมัคร MTC-LA 07  รุ่น 6   18-19  กันยายน 2558  กรุงเทพมหานคร    วันนี้ - วันที่ 30 สิงหาคม 2558        รับสมัคร MTC-LA 08  รุ่น 4   28-29 สิงหาคม 2558   กรุงเทพมหานคร    วันนี้ - วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 2. ขอแจ้งสถานที่จัดอบรม MTC-LA 02 รุ่น 10  วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2558  โรงแรมทีเคพาเลซ   ถ.แจ้งวัฒนะ  หลักสี่ กทม.*** หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อได้ที่สภาเทคนิคการแพทย์ เบอร์โทรติดต่อ 021414282 หรือ 0814899648 คุณสารัตน์ อาลีมีน ในวันและเวลาราชการ***


ประกาศ!!! รายชื่อสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ เมื่อ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2558

ประกาศรายชื่อสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์อนุมัติให้บัณฑิตขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เมื่อ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2558 


ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันอบรมและเปลี่ยนแปลงวันเปิดรับสมัครการอบรม

ขอประกาศแก้ไขและเปลี่ยนแปลงวันอบรม -   MTC-LA 07 รุ่น 4   จ.เชียงใหม่ เดิมอบรมวันที่  20-21 กรกฎาคม 2558   ขอเปลี่ยนวันอบรมเป็น  17-18  กรกฎาคม 2558    -   MTC-LA 02  รุ่น 10 จ.กรุงเทพมหานคร อบรมวันที่ 26-28  กรกฎาคม  2558  เดิมเปิดรับสมัคร 1-15  กรกฎาคม ขอเปลี่ยนวันเปิดรับสมัคร เป็น  1-30 มิถุนายน 2558   


ประกาศ!!! ผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2258

ประกาศ!!! ผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2258


ช่วยกันสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่

ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  ได้ให้สัมภาษณ์ . เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ถึงการแก้ไขและปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งประกาศใช้ในปีเดียวกัน  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในยุดปัจจุบันทำให้ข้อกฏหมายตามไม่ทัน  อีกทั้งประเทศไทยมีข้อผูกพันธ์อนุสัญญากับองค์การอนามัยโรคเพื่อคุ้มครองพิษภัยจากยาสูบ รวมทั้งอนาคตเยาวชนไทย และให้รัฐบาลสนับสนุน และผลักดัน พ.ร.บ. ฉบับใหม่นี้ และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อผลักดันเป็นกฏหมายต่อไป ขอให้ร่วมกันลงชื่อสนับสนุน Change.org/Tobacco-bill


ประกาศรายชื่อผ้สมัครลงทะเบียนโครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 7 เรื่อง ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการในการปฏิบัติงานกับเชื้ออันตรายร้ายแรง วันที่ 12 -13 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม อรนิเวศน์ ชั้น 4 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ซ.รามอินทรา 52/1 (ติดกับ รพ.สินแพทย์)

ประกาศรายชื่อผ้สมัครลงทะเบียนโครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 7 เรื่อง ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการในการปฏิบัติงานกับเชื้ออันตรายร้ายแรง  วันที่ 12 -13 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม อรนิเวศน์ ชั้น 4 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ซ.รามอินทรา 52/1 (ติดกับ รพ.สินแพทย์)   ตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02-9485753 ต่อ 13 หรือ watcharee_kid@hotmail.com  และแผนที่การเดินทางตามที่แนบ การเดินทางด้วยรถสาธารณ จะสะดวกกว่านำรถยนต์ส่วนบุคคลมาเอง


ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม MTC-LA 04 ผู้จัดการคุณภาพ/ผู้จัดการวิชาการ/ผู้จัดการความปลอดภัย ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 ” รุ่น 6 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมพลูแมน จ.ขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม MTC-LA 04 ผู้จัดการคุณภาพ/ผู้จัดการวิชาการ/ผู้จัดการความปลอดภัย ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 ” รุ่น 6 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน  จ.ขอนแก่น   ผู้ที่ส่งเอกสารไม่ครบถ้วนติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน  หากมีข้อสงสัยในส่วนของรายชื่อหรือรายละเอียด  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 021414282 หรือ 0814899648  ในวันและเวลาราชการ 


ประกาศรายชื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม MTC-LA-01 รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประกาศ!!! รายชื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หลักสูตรมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555และเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ MTC-LA-01 รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายชื่อที่เอกสารไม่ครบ หรือหากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-141-4282 หรือ 081-489-9648 ในวันและเวลาราชการ (เบอร์ติต่อจองห้องพัก โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส 074-232333 ให้แจ้งว่ามาอบรมของสภาเทคนิคการแพทย์)


ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2558


สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมงาน MU Blue Night รวมใจมหิดล ครั้งที่ 3 “Remind your past, Refresh your dream” ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ลานหอประชุมใหญ่ มหิดลสิทธาคาร ศาลายา เวลา 17.30 น

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมงาน MU Blue Night รวมใจมหิดล ครั้งที่ 3 “Remind your past, Refresh your dream” ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ลานหอประชุมใหญ่ มหิดลสิทธาคาร ศาลายา เวลา 17.30 น บัตรราคา 300 บาท  ติดตามข่าวสารที่ http://www.facebook.com/mubluenight หรือ  โทร. 02-849-4534-6, 087-684-7610 และ 086-905-2513 รายละเอียดตาม link www.mahidol.ac.th/th/download/MU-blue-night.mp4


Page 3 From 30 | 1234567...>