Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

Active: จำหน่ายเสื้อกาวน์แขนสั้นและแขนยาว (ให้ใช้ใบสั่งเสื้อล่าสุด) จำหน่ายเสื้อกาวน์สั้นและกาวน์ยาวในงานประชุมวิชาการ Thailand LA forum ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ หรือท่านสามารถสั่งซื้อ Website หากขนาดที่ท่านต้องการหมดก่อน

 update จำหน่ายเสื้อกาวน์แขนสั้นและแขนยาว (ให้ใช้ใบสั่งเสื้อล่าสุด...เปลี่ยนแปลง size ใหม่ เสื้อกาวน์ยาว 8 size ตั้งแต่ 38 -52 เสื้อกาวน์สั้น 10 size ตั้งแต่ 34-52 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 เป็นต้นไป) ใบสั่งจองสามารถ download ใหม่ได้แล้ว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สภาเทคนิคการแพทย์ โทรศัพท์ 02-1414282 หรือ 081-4899648            Fax 0-2884-0430 ต่อ 36053           (ในเวลาราชการ) ขออภัยทุกท่านในปีนี้สภาเทคนิคการแพทย์ไม่ได้วางจำหน่ายเสื้อกาวน์สั้นและกาวน์ยาวในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ 2556 ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ พัทยา จ.ชลบุรี ขอให้ดำเนินการสั่งตาม Websiteประชาสัมพันธ์สภาเทคนิคการแพทย์     


ด่วนโอกาสสุดท้าย ขยายเวลาการลงทะเบียน ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เท่านั้น ขอเชิญร่วมประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 (Thailand LA forum 2013) “มาตรฐานไทยไปสากล" วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2556 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร”

ข่าวดี สภาเทคนิคการแพทย์ขยายเวลาในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เท่านั้น เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ยังดำเนินการสมัครไม่ทัน สภาเทคนิคการแพทย์มีความยินดีขยายเวลาในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมดำเนินการสมัครตามขั้นตอนที่กำหนดให้เสร็จสินด้วยคณะผู้จัดการประชุมฯ


ประกาศผลตัดสิน MT Best Practice Awards 2013

ประกาศผลการตัดสิน  MT Best Practice Awards 2013 สภาเทคนิคการแพทย์ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งผลงานอันมีค่าเข้าประกวดในปีนี้สามารถติดตามรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย


ด่วน!!! เรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์อบรมเพื่อเป็นทีมวิทยากรหลักสูตรมาตรฐานสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เรื่องการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา

เรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์อบรมเพื่อเป็นทีมวิทยากรหลักสูตรมาตรฐานสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เรื่องการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา ภายในวันพรุ่งนี้ (25 มิถุนายน 2556) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ไฟล์แนบ


กรมควบคุมโรคแถลงหน่วยบริการพร้อมแจ้งผลตรวจเอชไอวีได้ภายในวันเดียว ย้ำรู้ผลเลือดเร็วช่วยจัดการภาวะสุขภาพได้ดีกว่า ทั้งนี้ นักเทคนิคการแพทย์ยืนยันเครื่องมือตรวจมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และรู้ผลได้ภายในวันที่มารับบริการ ด้านโรงพยาบาลชุมชนพร้อมให้บริการเพื่อให้ประชาชนสะดวก เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ

กรมควบคุมโรคแถลงหน่วยบริการพร้อมแจ้งผลตรวจเอชไอวีได้ภายในวันเดียว ย้ำรู้ผลเลือดเร็วช่วยจัดการภาวะสุขภาพได้ดีกว่า ทั้งนี้ นักเทคนิคการแพทย์ยืนยันเครื่องมือตรวจมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และรู้ผลได้  ภายในวันที่มารับบริการ ด้านโรงพยาบาลชุมชนพร้อมให้บริการเพื่อให้ประชาชนสะดวก เข้าถึงบริการที่มี คุณภาพ                 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสภาเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิจัยโรค   เอดส์ สภากาชาดไทย และ1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์ จัดงานแถลงข่าว “รู้ผลในวันเดียว...เอชไอวี ตรวจเพื่อก้าวต่อ” ขึ้นที่ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงประสิทธิภาพขอระบบ  และเครื่องมือในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่สามารถทราบผลการตรวจได้ภายในวันเดียว นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเผยว่า จากสถานการณ์ที่ผู้มารับบริการตรวจเอชไอวีแล้วกลับมาฟังผลการตรวจเพียงแค่ 64% ทำให้กรมควบคุมโรคพัฒนาระบบการตรวจแบบ same day result เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถฟังผลตรวจได้ภายในวันที่มารับบริการ เนื่องจากการตรวจแล้วไม่ได้มาฟัง ผลเป็นการสูญเสียโอกาสการป้องกันและดูแลรักษาอย่างมหาศาลซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้รับบริการไม่ต้องรอนานแล้วยังจะช่วยลดความเครียด ความกังวล ของผู้รับบริการอีกด้วย               “เมื่อก่อนผู้รับบริการต้องรอ 2-3 กว่าจะได้ฟังผลการตรวจ ทำให้เกิดความเครียด ความกังวล ครุ่นคิดตลอดเวลาว่าผลเลือดจะออกมาเป็นบวกหรือลบ ในขณะที่ผู้รับบริการอีกจำนวนหนึ่งก็เลือกที่จะไม่มาฟังผลเพราะไม่สะดวกเรื่องการเดินทาง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเดินทาง และการทอดเวลารอฟังผลออกไปอีกระยะหนึ่งก็อาจทำให้ผู้รับบริการเปลี่ยนใจไม่อยากฟังผลแล้ว กระทรวงสาธารณสุขจึงได้พัฒนาระบบและเครื่องมือในการตรวจให้สามารถทราบผลได้ภายในวันที่มาตรวจเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้รับบริการ” รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าว ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนให้คนรู้ผลเลือดเลือดเอชไอวีของตนเองเพราะเป็นประโยชน์ทั้งในระดับบุคคลและระดับประเทศ กล่าวคือ ในระดับบุคคลเมื่อทราบผลเลือดแล้ว จะสามารถวางแผนดูแลสุขภาพและเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงที รวมถึงสามารถวางแผนการป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อให้ตัวเองและคู่ปลอดภัย คุณศิริรัตน์  ลิกานนท์สกุล หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันบำราศนราดูรและอุปนายกคนที่1สภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวว่า ในฐานะผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่สถาบันบำราศนราดูร  ขอยืนยันว่า ประเทศไทยมีระบบการควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีที่ดีมายาวนานตั้งแต่ปี 2538  ชุดตรวจมีคุณภาพเพราะผ่านการประเมินคุณภาพโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดตรวจเอชไอวีเหล่านี้มีการขึ้นทะเบียนที่ปรับปรุงใหม่ทุกปี  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือขนาดใหญ่หรือชุดตรวจชนิดรวดเร็ว ก็ใช้เกณฑ์ความแม่นยำเดียวกัน  ผลที่ออกมาสามารถเชื่อถือได้และให้บริการแบบ same-day results ได้ และการที่ประสิทธิภาพของเครื่องมือ/น้ำยาที่ใช้ในการตรวจทำให้ผู้รับบริการสามารถทราบผลได้ภายในวันที่ไปรับบริการนั้น   ส่งผลต่อภาพรวมของสถานการณ์เอดส์ในประเทศด้วย  เนื่องจากในอดีตมีผู้ที่ไปรับบริการตรวจเลือดราวร้อยละ 30 ที่ไม่มาฟังผลเลือด ซึ่งเป็นไปได้ว่าเมื่อไม่รู้ก็จะไม่ได้วางแผนด้านสุขภาพของตัวเองเช่นกัน เช่น การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ และหากจำนวนนี้มีผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีก็จะส่งต่อเชื้อไปให้ผู้อื่น ทั้งยังไม่สามารถประเมินภาวะสุขภาพของตนเองได้เพราะไม่รู้ระดับ CD4 ทำให้พลาดโอกาสในการรับยาต้านไวรัส  ในระยะยาวก็จะเจ็บป่วยหรืออาจเสียชีวิตได้หากมารับบริการตรวจรักษาช้าเกินไป แต่การรู้ผลเลือดภายในวันที่มาตรวจ ทำให้ผู้รับบริการสามารถประเมิน ได้เลยว่าจะจัดการเรื่องการป้องกันและการรักษาได้อย่างไร                           นายแพทย์กสิวัฒน์  ศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์   จ.ฉะเชิงเทรา  กล่าวว่าในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนมีความพร้อมที่จะให้บริการตรวจรักษาเอชไอวี/เอดส์ ทั้งเรื่องการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี การตรวจ CD4 การตรวจไวรัลโหลด รวมถึงการจ่ายยาต้านไวรัส ผู้รับบริการสามารถมารับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่สามารถทราบผลได้ภายในวันที่มารับบริการ ผู้ที่ประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวีสามารถมารับบริการตรวจเลือดได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้การรู้ผลเลือดเร็วมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการเพราะจะช่วยวางแผนสุขภาพในระยะยาวได้ การรอให้เจ็บป่วยก่อนมารับบริการจะทำให้การรักษามีความยุ่งยาก ซับซ้อน   และผู้รับบริการเองก็ต้องเสียโอกาสในชีวิต เสียเวลามานอนป่วยที่โรงพยาบาล แต่หากทราบผลเร็วก็จะสามารถจัดการ เรื่องการตรวจรักษา การเริ่มยาต้านไวรัสได้อย่างทันท่วงที ซึ่งทั้งหมดอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษา               แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ในส่วนของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยสนับสนุนให้คนเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยร่วมมือกับองค์กรภาคีในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีตลอดเดือนกรกฎาคม โดยในวันอาทิตย์ที่ 7 14 และ 21 กรกฎาคมจะออกให้บริการที่บริเวณโรงหนังชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน และวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคมจัดที่ห้างสรรพสินค้า  ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้ออกหน่วยบริการปรึกษาและตรวจเอชไอวีนอกสถานที่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตลอดปีนี้ที่ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการตรวจรักษาเอชไอวี/ได้โดยสะดวก ผู้ใดมีความประสงค์จะรับบริการปรึกษาและตรวจเลือดก็สามารถไปใช้บริการได้             คุณนิมิตร์  เทียนอุดม กรรมการและเลขานุการ 1663  สายด่วนปรึกษาเอดส์   กล่าวว่า  เป็นเรื่องที่น่าเสียดายหากระบบสาธารณสุขของประเทศมีความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาเอชไอวี/เอดส์ แต่ยังมีผู้มาใช้บริการเพียงครึ่งหนึ่งของตัวเลขประมาณการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งประเทศ จึงอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าการตรวจเลือดหาการติดเชื้อ                  เอชไอวีเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับการตรวจสุขภาพทั่วๆ ไป อย่ากลัวหรืออย่าอายที่จะมารับบริการ เพราะยิ่งรู้ผลเร็วก็ยิ่งวางแผนจัดการสุขภาพได้เร็ว และหากได้รับการบริการรักษาก่อนจะเจ็บป่วย ก็จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ไม่เสียโอกาสในการเรียนหรือการทำงาน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือมีความกังวลเรื่องเอชไอวี/เอดส์ สามารถโทรศัพท์เข้ามาขอรับบริการปรึกษาได้ที่ 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์ ทุกวัน 10.00-20.00 น. สามารถดาวน์โหลด press release ได้ที่ไฟล์แนบ


เรียนเชิญทุกท่านร่วมงานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

วีดีโอสอนเจาะหลอดเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา โดย สภาเทคนิคการแพทย์ สามารถดูได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=N2FmPYm1mUA&feature=youtu.be ค่ะ


update ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการประกวดผลงานต้นแบบทางเทคนิคการแพทย์ประจำปี ๒๕๕๖ นำเสนอผลงานในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

การพิจารณาผลงาน รอบที่ ๑ ได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการตัดสินรางวัลจึงขอเชิญเจ้าของผลงาน(หรือผู้รับผิดชอบหลัก)มานำเสนอผลงานทางวาจาด้วยตนเองในรอบตัดสิน  ในวันอาทิตย์ที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.(โปรดดูรายละเอียดในกำหนดการ)  ณ  ห้องประชุมภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  อาคารรวมหน่วยงานราชการ บี ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร   โดยมีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้๑.ผู้นำเสนอต้องเป็นนักเทคนิคการแพทย์๒.ให้นำเสนอด้วยสไลด์ power point  ใช้เวลานำเสนอประมาณ ๑๕ นาที  คณะกรรมการซักถาม ๕ นาที  ๓.สภาเทคนิคการแพทย์ สนับสนุนค่าพาหนะเดินทางมานำเสนอผลงานในอัตราตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน๕,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเรื่อง (หากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เบิกจากต้นสังกัด)สามารถอ่านรายละเอียดจากเอกสารที่แนบ


วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2556

วันงดสูบบุหรี่โลกปี 2556 องค์การอนามัยโลกได้กำหนดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกไว้ว่า “Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship” ซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ใช้คำขวัญภาษาไทยว่า “ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต”   มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ขอเชิญเครือข่ายร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยปีนี้มูลนิธิรณรงค์ฯ ชูประเด็น “ บุหรี่=ยาเสพติด” เพื่อนำเสนอข้อมูลความรุนแรงของการเสพติดบุหรี่ที่ร้ายแรงเทียบเท่ากับเฮโรอีน นำความสูญเสียมาสู่ผู้เสพ คนรอบข้าง และสังคม  ทั้งนี้ จากข้อมูลของศูนย์อาชญากรรมและยุติธรรมศึกษาประเทศราชอาณาจักร ได้ประเมินและจัดอันดับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ 20 ชนิด ในสามลักษณะ คือ อันตรายต่อร่างกาย ความรุนแรงของการเสพติด และผลกระทบของการใช้สารนั้นต่อสังคม ในภาพรวมผลการวิเคราะห์พบว่า ยาเสพติดที่อันตรายที่สุด ได้แก่ อันดับ 1 เฮโรอีน อันดับ 2 โคเคน อันดับ 8 แอมเฟตามีนหรือยาบ้า และบุหรี่อยู่ในอันดับ 9 ดังนั้น บุหรี่จึงเป็นยาเสพติดที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ที่ร้ายแรงที่สุด   องค์การอนามัยโลกจัดให้การสูบบุหรี่เป็นโรคชนิดหนึ่ง และจัดให้บุหรี่คือ ยาเสพติด เนื่องจาก “ยาเสพติด” ในความหมายขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไป โดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจแหล่งข้อมูลจาก http://www.ashthailand.or.th/th/information


สภาเทคนิคการแพทย์จัดสัมนาผู้ตรวจประเมินมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555

สภาเทคนิคการแพทย์จัดสัมนาผู้ตรวจประเมินมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2556            ในครั้งนี้ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ และ       ทนพญ.นัยนา วัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์รับรองคุณภาพฯ เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้และผู้ตรวจประเมินได้ศึกษาข้อกำหนดและร่วมปรับปรุงในมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมของการประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการในการจัดประชุม มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 (Thailand LA forum 2013) “มาตรฐานไทยไปสากล”


แผ่นพับเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา

เอกสารประกอบการใช้เครื่องตรวจน้ำตาลพกพาปลายนิ้วท่านสามารถ download เอกสารประกอบการใช้งาน และสามารถนำไปใช้งานจัดพิมพ์เผยแพร่ได้ประชาสัมพันธ์สภาเทคนิคการแพทย์ 


Page 3 From 27 | 1234567...>