Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่วยกันสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่

ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  ได้ให้สัมภาษณ์ . เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ถึงการแก้ไขและปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งประกาศใช้ในปีเดียวกัน  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในยุดปัจจุบันทำให้ข้อกฏหมายตามไม่ทัน  อีกทั้งประเทศไทยมีข้อผูกพันธ์อนุสัญญากับองค์การอนามัยโรคเพื่อคุ้มครองพิษภัยจากยาสูบ รวมทั้งอนาคตเยาวชนไทย และให้รัฐบาลสนับสนุน และผลักดัน พ.ร.บ. ฉบับใหม่นี้ และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อผลักดันเป็นกฏหมายต่อไป ขอให้ร่วมกันลงชื่อสนับสนุน Change.org/Tobacco-bill


ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม MTC-LA 02 รุ่น 8 เทคนิคการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 5-7 เมษายน 2558

ายชื่อผู้เข้ารับการอบรม MTC-LA 02 รุ่น 8 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555  ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เบอร์โทรศัพท์ จองห้องพัก   074-355655-62   โดยแจ้งว่ามาประชุมของสภาเทคนิคการแพทย์   หากมีข้อสงสัยเรื่องรายชื่อหรือติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่เบอร์ 021414282 หรือ 0814899648  ในวันและเวลาราชการ  


ประกาศรายชื่อผ้สมัครลงทะเบียนโครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 7 เรื่อง ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการในการปฏิบัติงานกับเชื้ออันตรายร้ายแรง วันที่ 12 -13 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม อรนิเวศน์ ชั้น 4 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ซ.รามอินทรา 52/1 (ติดกับ รพ.สินแพทย์)

ประกาศรายชื่อผ้สมัครลงทะเบียนโครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 7 เรื่อง ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการในการปฏิบัติงานกับเชื้ออันตรายร้ายแรง  วันที่ 12 -13 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม อรนิเวศน์ ชั้น 4 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ซ.รามอินทรา 52/1 (ติดกับ รพ.สินแพทย์)   ตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02-9485753 ต่อ 13 หรือ watcharee_kid@hotmail.com  และแผนที่การเดินทางตามที่แนบ การเดินทางด้วยรถสาธารณ จะสะดวกกว่านำรถยนต์ส่วนบุคคลมาเอง


ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม MTC-LA 04 ผู้จัดการคุณภาพ/ผู้จัดการวิชาการ/ผู้จัดการความปลอดภัย ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 ” รุ่น 6 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมพลูแมน จ.ขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม MTC-LA 04 ผู้จัดการคุณภาพ/ผู้จัดการวิชาการ/ผู้จัดการความปลอดภัย ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 ” รุ่น 6 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน  จ.ขอนแก่น   ผู้ที่ส่งเอกสารไม่ครบถ้วนติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน  หากมีข้อสงสัยในส่วนของรายชื่อหรือรายละเอียด  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 021414282 หรือ 0814899648  ในวันและเวลาราชการ 


ประกาศรายชื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม MTC-LA-01 รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประกาศ!!! รายชื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หลักสูตรมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555และเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ MTC-LA-01 รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายชื่อที่เอกสารไม่ครบ หรือหากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-141-4282 หรือ 081-489-9648 ในวันและเวลาราชการ (เบอร์ติต่อจองห้องพัก โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส 074-232333 ให้แจ้งว่ามาอบรมของสภาเทคนิคการแพทย์)


ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2558


สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมงาน MU Blue Night รวมใจมหิดล ครั้งที่ 3 “Remind your past, Refresh your dream” ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ลานหอประชุมใหญ่ มหิดลสิทธาคาร ศาลายา เวลา 17.30 น

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมงาน MU Blue Night รวมใจมหิดล ครั้งที่ 3 “Remind your past, Refresh your dream” ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ลานหอประชุมใหญ่ มหิดลสิทธาคาร ศาลายา เวลา 17.30 น บัตรราคา 300 บาท  ติดตามข่าวสารที่ http://www.facebook.com/mubluenight หรือ  โทร. 02-849-4534-6, 087-684-7610 และ 086-905-2513 รายละเอียดตาม link www.mahidol.ac.th/th/download/MU-blue-night.mp4


สารจากนายกสภาเทคนิคการแพทย์ อวยพรปีใหม่ 2558


ล่าสุด!!! ท่านสามารถ Download เอกสารการบรรยายวันอาทิตย์ที่ 30 พ.ย.- 2 ธ.ค. 2557 งานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ได้แล้ว คลิ๊กเลย!!


Download!!! ได้แล้ว เอกสาร MT Best Practice Award 2014

Download!!! ได้แล้ว เอกสารการนำเสนอ MT Best Practice Award 2014Quality NetworkInnovationR to R


Page 3 From 30 | 1234567...>