Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ วางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จ.นนทบุรี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2558

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย ทนพ.ประภพ ด่านเศรษฐกุล หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จ.นนทบุรี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2558  


หัวข้อวิชาการวันจันทร์ที่ 2 พ.ย.2558 !!! งานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการแห่งชาติครั้งที่ 4 พบกับบรรยายกาศ Thailand LA Forum 2015 "LA ไทย มุ่งให้ไกล ไปให้ถึง" 1-3 พฤศจิกายน 2558 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

หัวข้อวิชาการวันจันทร์ที่ 2 พ.ย.2558 !!! งานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการแห่งชาติครั้งที่ 4 พบกับบรรยายกาศ Thailand LA Forum 2015 "LA ไทย มุ่งให้ไกล ไปให้ถึง" 1-3 พฤศจิกายน 2558 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีหัวข้อประชุม*** วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 *** v  ทบทวนระบบคุณภาพอย่างไรให้ครอบคลุม โดย ทนพญ.นัยนา วัฒนศรี และทนพญ.ณัฏฐวริยา หอมสุคนธ์ v กระบวนการ Surveillance หลังได้รับการรับรองระบบคุณภาพ โดย ทนพญ.นงลักษณ์ สามคุ้มพิมพ์ v Lab Safety ห้องปฏิบัติการปลอดภัย โดย ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล v สอบเทียบเครื่องมือ คือโอกาสพัฒนายอดฮิต โดย คุณพิเชษฐ์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ v Corporate Lecture III, IV  v นำเสนอผลงาน MT Best Practice Award 2015  v กิจกรรมเรื่อง ภาษา LAB ใน AEC โดย ทนพญ.ลำไพร มุ่งแสง ทนพญ. สุประนอม ทำมา และอ.ทนพ.ดร สนอง สุขแสวง  v สรุป LAB Benchmarking Survey โดย ทนพญ.ศิริรัตน์ ตันสกุล  *** โปรดติดตามหัวข้อวิชาการมากมายในวันถัดๆไป*** 


หัวข้อวิชาการวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย.2558 !!! งานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการแห่งชาติครั้งที่ 4 พบกับบรรยายกาศ Thailand LA Forum 2015 "LA ไทย มุ่งให้ไกล ไปให้ถึง" 1-3 พฤศจิกายน 2558 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

หัวข้อวิชาการวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย.2558 !!! งานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการแห่งชาติครั้งที่ 4 พบกับบรรยายกาศ Thailand LA Forum 2015 "LA ไทย มุ่งให้ไกล ไปให้ถึง" 1-3 พฤศจิกายน 2558 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีหัวข้อประชุม*** วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ***- บรรยายพิเศษ: โดย นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล- เสวนาพิเศษ: เทคนิคการแพทย์ในยุคปฏิรูปประเทศไทย- พิธีมอบประกาศนียบัตร   *** ประกาศเกียรติคุณ สสจ.ที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ / ประกาศเกียรติคุณ นักเทคนิคการแพทย์ / MT Best Practice Award 2015  และห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองระบบคุณภาพงานเทคนิคการแพทย์- 20 คำถามยอดฮิต บนเส้นทางสู่ LA: โดย ทนพญ.วรรณิการ์ มโนรมย์ - Corporate Lecture I, II - งานเลี่ยงรับรอง และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ดีรับเกียรติและรางวัลต่างๆ และพบกับ Free Concert จากศิลปิน มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์   *** โปรดติดตามหัวข้อวิชาการมากมายในวันถัดๆไป*** 


ประกาศ!!! รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 ครบ 1 ปี 6 เดือน ที่ต้องได้รับการ Surveillance

ประกาศ!!! รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 ครบ 1 ปี 6 เดือน ที่ต้องได้รับการ Surveillance สามารถโหลดเอกสาร แบบตรวจติดตามระบบคุณภาพ (Surveillance Checklist) มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 โดยสภาเทคนิคการแพทย์ มีขั้นตอนดังนี้1.ส่งแบบตรวจติดตาม (F-21_Checklis for Surveillant-MT-55 Version-2_July-2015-ForUser) ที่เชื่อมโยงหลักฐานแต่ละหัวข้อ2.ให้ส่งในรูปแบบแบบตรวจติดตามดังกล่าว ในรูปแบบซีดี เหมือนการแก้ไขโอกาสพัฒนา ระบุว่า surveillance และระบุ ชื่อหัวหน้าทีมตรวจครั้งที่ผ่านมา 3. ส่งหลักฐานทั้งหมดมาที่สภาเทคนิคการแพทย์ ภายใน30วันนับจากวันที่ประกาศประกาศณวันที่ 1 กันยายน 2558 


๊Update 1 พ.ค. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2558

เพิ่มเติม!!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2558ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2558 หากมีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่สภาเทคนิคการแพทย์ ที่เบอร์โทรศัพท์  02-948-5753 ต่อ 12 หรือโทรสาร 02-8840430 ต่อ 36053 และ 02-143-9753


ขอเชิญร่วมสนุกในการตั้งคำถาม "20 คำถามยอดฮิตบนเส้นทางสู่ LA

ขอเชิญร่วมสนุกในการตั้งคำถาม---"20 คำถามยอดฮิตบนเส้นทางสู่ LA"---- * หากคำถามของสมาชิกท่านใดรับเลือกเป็นคำถามยอดฮิตเพื่อนำไปสู่คำตอบที่ให้ความกระจ่างแก่การทำระบบคุณภาพมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ จะได้รับรางวัลเป็น # เสื้อ แล็บดี มีสุข # ** รางวัลมีจำนวนจำกัดรีบส่งคำถามมายังโพสนี้*** ขอสงวนสิทธิท่านละ1รางวัล **** หรือคำถามใดได้รับเลือกมีผู้ถามจำนวนมาก ผู้ที่ถามท่านแรกจะได้รับสิทธิรับรางวัล# ส่งกันมาเยอะๆนะคะ #


ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงเพื่อแสดงความจำนงสนับสนุนการประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง             คำชี้แจงเพื่อแสดงความจำนงสนับสนุนการประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558   โดยจะมีการประชุมในวันที่ 26 สิงหาคม 2558  เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ที่ทำการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ห้องประชุมวีกูล วีรานุวัตติ์   


มาตรฐานการจัดระดับความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิดการแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ ได้จัดทำ "เกณฑ์มาตรฐานการจัดระดับความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง" โดยการระดมสมองของคณาจารย์จากสถาบัน ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ อาจารย์แพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลหิตวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือและเป็นอ้างอิงในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ สาขาโลหิตวิทยา "เกณฑ์มาตรฐานการจัดระดับความผิดปกติเม็ดเลือดแดง" นี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความ ร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย สภาเทคนิคการแพทย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่พวกเรา ชาวเทคนิคการแพทย์ต่อไป สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน และ รศ.ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย ที่กรุณาเป็นบรรณาธิการ รศ.ดร.ณัฐยา แซ่อึ้ง ผศ.มณเฑียร พันธุเมธากุล และ รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กรุณาเอื้อเฟื้อภาพประกอบ คณาจารย์จากสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ อาจารย์แพทย์ และคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการทุกท่านที่ทุ่มเท เสียสละและ อุทิศตน จนคู่มือนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ดี เนื่องจากไฟล์เก่ามีปัญหาปัญหาดาวน์โหลดไม่ได้ ได้ทำการแก้ไขให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://cloudbox.3bb.co.th/share/OTQyMHwyMTE4YjlmNjg5YzRlOGQ3OGQzNDIxODY4OGE3YTFjZnwyNzEx


Update File: มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ โดยอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ ได้จัดทำเกณฑ์ มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะขึ้น โดยการระดมสมองของคณาจารย์จากสถาบัน ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ อาจารย์แพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจุลทรรศนศาสตร์คลินิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือและเป็นอ้างอิงในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก "เกณฑ์มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ" นี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความ ร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย สภาเทคนิคการแพทย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่พวกเรา ชาวเทคนิคการแพทย์ต่อไป สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ยุพิน อนิวรรตอังกูร คณะเทคนิค การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรณาธิการคู่มือนี้ คณาจารย์จากสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิค การแพทย์ อาจารย์แพทย์ และคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการทุกท่านที่ทุ่มเท เสียสละและ อุทิศตน จนคู่มือนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี http://www.mediafire.com/view/cs32a9jad4abxpy/เกณฑ์มาตรฐาน_การตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ_(ฉบับสมบูรณ์_ขึ้นเว็บ).pdf).pdfหรือhttp://cloudbox.3bb.co.th/share/OTQxOXxlM2YzMDY0YWM0MjRhODBlMGFiZWM5OTllOWFjNmQxN3wyNzEx


ประกาศ!!! รายชื่อสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ เมื่อ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2558

ประกาศรายชื่อสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์อนุมัติให้บัณฑิตขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เมื่อ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2558 


Page 3 From 31 | 1234567...>