Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

Update กำหนดการประชุม 3rd Thailand LA Forum 2014

กำหนดการประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 25573rd Thailand LA Forum 2014


รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม กรณี เอกสารไม่ครบ หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรุณาติดต่อประสานเจ้าหน้าที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้ที่ 02-1414282 


ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2557

ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2557  


นับถอยหลัง!!! เข้าสู่บรรยากาศงานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการแห่งชาติครั้งที่ 3 พบกับบรรยายกาศ Thailand LA Forum 2014 "LAB ดี ...มีสุข" 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี


หัวข้อบรรยายงาน Thailand LA Forum 2014: วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม เวลา 10:30-12:00น. LAB ดี...ปลอดภัย...ผู้ปฎิบัติงานมั่นใจ : "ความปลอดภัยในการทำ LAB กับเชื้ออันตรายร้ายแรง"

พบกับหัวข้อสุด Hot!!! ในงาน Thailand LA Forum 2014: วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูมเวลา 10:30-12:00น. LAB ดี...ปลอดภัย...ผู้ปฎิบัติงานมั่นใจ "ความปลอดภัยในการทำ LAB กับเชื้ออันตรายร้ายแรง"โดย อาจารย์บุญช่วย เอี่ยมโภคลาภ


หัวข้อบรรยายงาน Thailand LA Forum 2014: วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม เวลา 08:00-10:00น. LAB ดี...ปลอดภัย...ผู้ปฎิบัติงานมั่นใจ : ความเสี่ยงทางกฎหมายในการประกอบวิชาชีพ

หัวข้อบรรยายงาน Thailand LA Forum 2014: LAB ดี...ปลอดภัย...ผู้ปฎิบัติงานมั่นใจวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม เวลา 08:00-10:00น. ในหัวข้อบรรยาย: ความเสี่ยงทางกฎหมายในการประกอบวิชาชีพโดย อาจารย์สมชัย เจิดเสริมอนันต์ และ พ.ต.กภ.ประพล อยู่ปาน


แบบฟอร์มสำรองห้องพัก โรงแรมริชมอนด์ งานประชุม Thailand LA Forum 2014 ครั้งที่3 วันที่ 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2557 อิมแพค เมืองทองธานี

แบบฟอร์มสำรองห้องพัก โรงแรมริชมอนด์ งานประชุม Thailand LA Forum 2014 ครั้งที่3 วันที่ 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2557 อิมแพค เมืองทองธานี *** โปรดติดต่อสำรองที่พักโดยตรงกับโรงแรมริชมอนด์ "ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557"


ขอเชิญร่วมเข้าประชุม โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 7 เรื่อง ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการในการปฏิบัติงานกับเชื้ออันตรายร้ายแรง

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ และผู้สนใจร่วมเข้าประชุม โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 7  เรื่อง ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการในการปฏิบัติงานกับเชื้ออันตรายร้ายแรง วันที่ 22-23  ธันวาคม 2557 ห้องประชุมอรนิเวศน์ ชั้น 4 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ติดตามรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ


เปลี่ยนแปลงวันอบรม!!! โครงการการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 MTC-LA-08 รุ่น 1จากเดิม วันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 เปลี่ยนเป็น วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2558

เปลี่ยนแปลงวันอบรม!!! โครงการการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 MTC-LA-08 รุ่น 1 จากเดิม วันที่ 19-20 ธันวาคม 2557  เปลี่ยนเป็น วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2558


ผลการประกวดรอบตัดสิน MT Best Practice Award 2014

MT Best Practice Award 2014รางวัลชนะเลิศประเภทผลงาน : R2R โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานีการวิเคราะห์คุณภาพการตรวจวัดระดับยาและการประยุกต์ใช้ Six Sigma เพื่อการประเมินและควบคุมคุณภาพในงานตรวจวัดระดับยาประเภทผลงาน : Innovation โรงพยาบาลฟากท่า จ.อุตรดิตถ์การพัฒนาระบบตรวจสอบวันหมดอายุของน้ำยาประเภทผลงาน : Quality Network กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.ยะลา จ.ยะลาเรื่องการรณรงค์บริจาคโลหิตในชุมชนมุสลิม จังหวัดยะลา รางวัลรองชนะเลิศประเภทผลงาน : R2R ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ จ.สงขลาการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในปัสสาวะ เมื่อไม่ใช้สารรักษาสภาพเปรียบเทียบกับสารรักษาสภาพชนิด Tolueneประเภทผลงาน : Innovation งานปฏิบัติการชันสูตร รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่"ปุ๊บปั๊บ" กล่องรับสิ่งส่งตรวจกรณีเร่งด่วน  Fast Track Boxประเภทผลงาน : Quality Network โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานีการลดต้นทุนการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลชุมชน จ.อุบลราชธานีชมเชยประเภทผลงาน : R2R กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลภูเขียว จ.ชัยภูมิการดัดแปลงวิธีการตรวจวัดไมโครบิริลูบินในโรงพยาบาลชุมชนประเภทผลงาน : Innovation กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลาเทคนิคการแพทย์สู่ชุมชน : เจาะเลือดถึงบ้าน เขตเทศบาลหาดใหญ่ประเภทผลงาน : Quality Network เครือข่ายห้องปฏิบัติการจังหวัดสตูลระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการจังหวัดสตูล


Page 3 From 30 | 1234567...>