Home » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์

แผ่นพับเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา

เอกสารประกอบการใช้เครื่องตรวจน้ำตาลพกพาปลายนิ้วท่านสามารถ download เอกสารประกอบการใช้งาน และสามารถนำไปใช้งานจัดพิมพ์เผยแพร่ได้ประชาสัมพันธ์สภาเทคนิคการแพทย์ 


สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd TSH International Symposium : Thrombosos & Hemostasis ในระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2556 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ไฟล์แนบค่ะ


นับเป็นพระกรุณาคุณและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง ต่อนักเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ

นับเป็นพระกรุณาคุณและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งต่อนักเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ ที่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยได้รับประทานพระกรุณาจากพระองค์เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการทรงรับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยอยู่ในพระอุปถัมภ์ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ที่ รล. ๐๐๑๒.๓/๕๖๗๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ข้อมูลจาก http://www.amtt.org/index.php?components=amtt_announce&file=84


Slide บรรยายการประชุม HA ครั้งที่ 14 องค์กรที่น่าไว้วางใจ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ในหัวข้อ LAb น่าเชื่อถือ......ดูตรงไหน โดยนายกสภาเทคนิคการแพทย์

ในงานประชุมครั้งที่ 14 HA National Forum เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 นายกสภาเทคนิคการแพทย์ได้บรรยายในหัวข้อ LAb น่าเชื่อถือ......ดูตรงไหนในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากสนใจในรายละเอียด สามารถ Download Slide เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้ครับทีมประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์


เกริ่นข่าว LA Forum 2013 ครั้งที่2

เกริ่นข่าว LA Forum 2013 ครั้งที่2กำหนดการจัดงานมหกรรมคุณภาพห้องปฏิบัติการ ปี 2556 ระหว่างวันที่ 28-30กรกฎาคม 2556 ที่โรงแรมรามาการ์เด้น กทม.  "มาตรฐานไทยไปสากล". ในงานมีการมอบประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพที่ผ่านการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 - กรกฎาคม 2556   มีการประกาศเกียรติคุณ Quality Director 2013 แก่ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ และ Quality MT 2013 แก่นักเทคนิคการแพทย์ที่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ สำหรับ หัวข้อการบรรยายน่าสนใจ เกี่ยวกับมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ที่สำคัญแต่ผู้ประกอบวิชาชีพยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายและยังไม่ได้นำไปใช้ ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เหลียวหลัง ระวังหน้า(Management review),  Near miss-No miss, จัดซื้อไร้รอยต่อ, IQC มีดีกว่าที่คิด,  ตู้ปลอดเชื้อ...เชื่อได้ไหม?, นอกจากนี้ยังมีการประกวดและมอบรางวัล Best Practice Awards 5ประเภท คือ POCT,CQI, Innovation, R2R, และQuality net work ในงานมีการแสดงสินค้าและเทคโนโลยีจากบริษัท/ห้างร้าน 40-50 คูหา มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และการจัดบรรยายวิชาการ After lunch symposium โดยมีค่าลงทะเบียน 3,000บาท และกำหนดการโดยละเอียดและใบสมัคร จะแจ้งให้ทราบต่อไป วรรณิกา มโนรมณ์  นายกสภาเทคนิคการแพทย์  (26กุมภาพันธ์ 2556)


โอกาสสุดท้าย เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ งวดแรก ขยายเวลาถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 นี้เท่านั้น

เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขนำไปปฏิบัติ เช่น การเป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่สูบบุหรี่ การสอดแทรกเนื้อหาการควบคุมยาสูบในการเรียนการสอน การจัดเขตปลอดบุหรี่ในอาคารและสถานที่ที่จัดกิจกรรมต่างๆ การสนับสนุนให้มีเขตปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะ การสำรวจข้อมูลการบริโภคยาสูบและการได้รับควันบุหรี่ เป็นต้น นอกจากกำหนดจรรยาปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางด้านสุขภาพแล้ว องค์การอนามัยโลกยังได้ออกเอกสารเกี่ยวกับบทบาทของบุคลารทางด้านสาธารณสุขในการควบคุมยาสูบเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสุขภาพนำไปปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ โดยปรับปรุงโครงการได้เน้นการปฏิบัติจริงและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องในหน่วยงาน การพิจารณาจากคณะกรรมการและการจัดงบประมาณจะแจ้งเจ้าของโครงการที่เขียนขอรับงบประมาณ  หมดเขตส่งโครงการ 31 มีนาคม 2556 เท่านั้น ขั้นตอนการดำเนินงาน1. จัดทำโครงการโดยพิจารณาเลือกโครงการย่อยข้างต้น กำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณ    ระบุชื่อเทคนิคการแพทย์ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายเลขโทรศัพท์และ e-mail address ตอนท้ายของ    เอกสารโครงการลงนามรับรองโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล2. ส่งโครงการทาง e-mail ที่ คุณเตือนใจ พันชนะ เจ้าหน้าที่สภาเทคนิคการแพทย์ การติดต่อ1.  ผศ.ทนพ.พิศิษฐ์ นามจันทรา   pisit.n@rsu.ac.th, pisnam@gmail.com มือถือ 08-7819-97782 . คุณเตือนใจ พันชนะ punchana2005@hotmail.com                              มือถือ 08-6609-4913  


วุฒิสภา จัดโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556” เป็นปีที่ 2

1 มี.ค. 56 -      รองประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยประธาน กมธ.วิทยาศาสตร์ฯ วุฒิสภา และเลขานุการกรรมการโครงการฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556” ปีที่ 2 พร้อมเชิญชวนผู้สนใจเสนอชื่อผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมโครงการ ภายใน 28 มิ.ย. นี้นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยนางนิลวรรณ เพชระบูรณิน ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา และ นายดิเรก ถึงฝั่ง เลขานุการกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2556 ปีที่ 2 ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556” พร้อมเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการใหม่และประชาชนที่สนใจเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับใบประกาศ เกียรติคุณเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอรายชื่อได้ที่ www.senate.go.thและ www.science.or.th และส่งแบบเสนอชื่อภายในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 ได้ที่ฝ่ายเลขานุการฯโทรศัพท์ 0 2831 9158 – 9 โทรสาร 0 2831 9159     e-mail: staff@science.or.thทั้งนี้ กมธ.การวิทยาศาสตร์ฯ วุฒิสภา ได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ โดยมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคล องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่าง เป็นรูปธรรม จำนวน 215 ผลงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 และจากผลความสำเร็จดังกล่าว ประธานวุฒิสภาจึงจัดให้มีโครงการในปี 2556 เป็นปีที่ 2 โดยผลงานจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่  1. สาขาเกษตรกรรม สาขาอาหาร และสาขาการผลิต 2.สาขาสุขภาพและการแพทย์ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริการ 3.สาขาพลังงาน สาขาสิ่งแวดล้อม และสาขาการจัดการภัยพิบัติ 4.สาขาการศึกษาและสาขาศิลปวัฒนธรรม และ      5.สาขาการสื่อสาร สาขาโทรคมนาคม สาขาความมั่นคง และสาขาอื่นๆ  วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ ข่าว / เรียบเรียงที่มา http://www.radioparliament.net/parliament/viewNews.php?nId=372


ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดหาเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สอดคล้องกับ พรบ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และตอบสนองต่อระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

เพื่อให้การจัดหาเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีรายละเอียดครบถ้วน สอดคล้องกับ พรบ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  และตอบสนองต่อระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์   สภาเทคนิคการแพทย์ จึงกำหนดแนวทางการจัดหาเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (นางวรรณิกา  มโนรมณ์)นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ตามเอกสารที่แนบท้าย 


กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะของโปรแกรมระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ(LIS)

เพื่อให้การจัดหาระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีรายละเอียดครบถ้วน และตอบสนองต่อระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์    สภาเทคนิคการแพทย์ จึงกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะของโปรแกรมระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ(LIS)ประกาศ  ณ  วันที่ 2   กันยายน พ.ศ.2555นางวรรณิกา มโนรมณ์นายกสภาเทคนิคการแพทย์ 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเทคนิคการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2551 รุ่นที่ 13

 ด่วน!1. ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ2. โอนเงินค่าลงทะเบียน 1500 บาท เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) ชื่อบัญชีสภาเทคนิคการแพทย์ (ฝึกอบรม)เลขที่บัญชี 955-0-06878-1  ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2556  และส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้สภาฯ ทราบทางโทรสาร หรือ อีเมล์(ในข้อ1) หากไม่โอนเงินมาภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์   สภาฯ จะเชิญผู้มีรายชื่อสำรองเข้าอบรมแทนต่อไป     3. การรับสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียน และแสดงหลักฐานการโอนเงินครบถ้วน


Page 3 From 26 | 1234567...>