Active: จำหน่ายเสื้อกาวน์แขนสั้นและแขนยาว (ให้ใช้ใบสั่งเสื้อล่าสุด) จำหน่ายเสื้อกาวน์สั้นและกาวน์ยาว

 

update จำหน่ายเสื้อกาวน์แขนสั้นและแขนยาว (ให้ใช้ใบสั่งเสื้อล่าสุด...เปลี่ยนแปลง size ใหม่ เสื้อกาวน์ยาว 8 size ตั้งแต่ 38 -52 เสื้อกาวน์สั้น 10 size ตั้งแต่ 34-52 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 เป็นต้นไป) ใบสั่งจองสามารถ download ใหม่ได้แล้ว 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สภาเทคนิคการแพทย์ โทรศัพท์ 02-1414282 หรือ 081-4899648            Fax 0-2884-0430 ต่อ 36053           (ในเวลาราชการ)

 

 

 

 

 

 

 


Attach File(s)
FilenameFilesizeDownload
ใบสั่งซื้อเสื้อกาวฯแขนยาว สภาเทคนิคการแพทย์ กันยายน 2556.pdf152 kB
ใบสั่งซื้อเสื้อกาวฯแขนสั้น สภาเทคนิคการแพทย์ กันยายน 2556.pdf151 kB