Active: จำหน่ายเสื้อกาวน์แขนสั้นและแขนยาว (ให้ใช้ใบสั่งเสื้อล่าสุด) จำหน่ายเสื้อกาวน์สั้นและกาวน์ยาวในงานประชุมวิชาการ Thailand LA forum ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ หรือท่านสามารถสั่งซื้อ Website หากขนาดที่ท่านต้องการหมดก่อน

 

update จำหน่ายเสื้อกาวน์แขนสั้นและแขนยาว (ให้ใช้ใบสั่งเสื้อล่าสุด...เปลี่ยนแปลง size ใหม่ เสื้อกาวน์ยาว 8 size ตั้งแต่ 38 -52 เสื้อกาวน์สั้น 10 size ตั้งแต่ 34-52 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 เป็นต้นไป) ใบสั่งจองสามารถ download ใหม่ได้แล้ว 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สภาเทคนิคการแพทย์ โทรศัพท์ 02-1414282 หรือ 081-4899648            Fax 0-2884-0430 ต่อ 36053           (ในเวลาราชการ)

 

ขออภัยทุกท่านในปีนี้สภาเทคนิคการแพทย์ไม่ได้วางจำหน่ายเสื้อกาวน์สั้นและกาวน์ยาวในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ 2556 ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ พัทยา จ.ชลบุรี ขอให้ดำเนินการสั่งตาม Website

ประชาสัมพันธ์สภาเทคนิคการแพทย์

 

 

 

 

 


Attach File(s)
FilenameFilesizeDownload
ลงโฆษณาใน Website กันยายน 2555 2.jpg525 kB
ใบสั่งซื้อเสื้อกาวน์แขนยาว.pdf152 kB
ใบสั่งซื้อเสื้อกาวน์แขนสั้น.pdf151 kB