สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย
เพื่อรณรงค์ สัปดาห์ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย (29 มิถุนายน 2560)
สาส์นนายกสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๖๐
นายกสภาเทคนิคการแพทย์เข้ารับงาน วาระ ๒๕๖๐-๒๕๖๓
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2 "หยดแห่งความจริง"
ทนพ.เมธาวี มะธิปะโน โรงพยาบาลน้ำพอง
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1 "Unseen in Bacteria"
ทนพ.ชัยพฤกษ์ เจริญจิตต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
รางวัลชนะเลิศ "สองเลนส์ส่องไป ค้นหาโรคภัยให้เจอ"
ทนพ.อาทิตย์ พิมพ์ภักดี โรงพยาบาลมหาสารคาม
60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย

ข่าวล่าสุด

การอบรม MTC-LA

รายละเอียดการอบรม - MTC-LA 08 Plus รุ่น 10 วันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ โฮเทล ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี "สำหรับผู้ที่มาอบรมให้เตรียม Note Book และข้อมูล, กราฟข้อมูลผล IQC ในเดือนที่ทำ EQA พร้อม %CV ในแต่ละเดือน ของหน่วยงานมาด้วย สำหรับ...

Aug 18, 2017อ่านต่อ
แต่งตั้งอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติม

แต่งตั้งอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติม ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวานนี้ (๑๕ ส.ค.) ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้...

Aug 16, 2017อ่านต่อ
เชิญส่งผลงานเข้าประกวด MT Best Practice Awards 2017

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ในสังกัดส่งผลงานเข้าประกวด MT Best Practice Awards 2017 สภาเทคนิคการแพทย์ได้จัดการประกวดผลงานต้นแบบทางเทคนิคการแพทย์ประจําปี 2560 (MT Best Practice Awards 2017) การพัฒนาคุณภาพทางเทคนิคการแพทย์ประกอบด้วย 1. งานด้านการพัฒนาคุณภาพอย่...

Aug 08, 2017อ่านต่อ
สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ แถลงการชะลอการทำบัตรสมาชิก On line

คำแถลง เรื่องการขอชะลอการยื่นขอทำบัตรสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ Online ชั่วคราว ตามที่ สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ให้บริการทำบัตรสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ on line ในระบบฐานข้อมูลสมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวก แล้วนั้น จากการดำเนินการที่ผ่านมา พบปัญหาจาก “ภาพถ่าย...

Aug 02, 2017อ่านต่อ
ข้อมูลการเก็บสะสมหน่วยคะแนนเพื่อใช้ในการต่ออนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการเก็บสะสมหน่วยคะแนนเพื่อใช้ในการต่ออนุญาตใบประกอบวิชาชีพของสมาชิกว่า ณ วันที่ 30 มิย.2560 มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทั้งสิ้น 16,256 ราย - ที่มีค...

Jul 29, 2017อ่านต่อ
แผนงานเร่งด่วน ที่จะดำเนินการภายในปี 2560 ของอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา อนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ นำโดย ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ ได้เป็นประธานในการจัดประชุมจัดทำแผนการดำเนินการ ซึ่งได้ข้อสรุป 2 งานเร่งด่วนที่จะดำเนินการภายในปี 2560 การกระตุ้นให...

Jul 26, 2017อ่านต่อ
Update รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ท่านสามาตรตรวจสอบได้ตาม link : http://www.mtcouncil.org/site/labtest

Jul 25, 2017อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย๋

สภาเทคนิคการแพทย์ ออกประกาศ จำนวน 2 ฉบับ 1.ประกาศ ที่ 17/2560 เรื่อง ให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก 2.ประกาศ ที่ 18/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

Jul 24, 2017อ่านต่อ
ข่าวการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

ข่าวจากสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องการพิจารณายกเลิกเงื่อนไขการจำกัดคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น ที่ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคาร ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ ได้จัดให้มีการประ...

Jul 21, 2017อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA 01 รุ่น 23 MTC-LA 02 รุ่น 19 และ MTC-LA 09 รุ่นที่ 1

ขอแจ้งรายละเอียดการอบรม - MTC-LA 01 รุ่น 23 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ โฮเทล ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี - MTC-LA 02 รุ่น 19 วันที่ 6-8 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ โฮเทล ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี - MTC-LA 09 รุ่นที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม 256...

Jul 19, 2017อ่านต่อ

ข่าวสารจากนายกสภา

นายกสภาทคนิคการแพทย์ ร่วมงานเทอดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพ SWING และ SISTER เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และพันเอกทรงศักดิ์ ศรีจินดา ...
 

นักเทคนิคการแพทย์ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ดร.ทนพญ.พันโทหญิง จิราภรณ์ ชมศรี ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การประกาศเกียรติคุณสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๐ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทนพญ.พันโทหญิง จิราภรณ์ ชมศรี นักเทคนิคการแพทย์ ผู้จบว...
 

คลังภาพ

August 2017

SunMonTueWedThuFriSat
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031