สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2 "หยดแห่งความจริง"
ทนพ.เมธาวี มะธิปะโน โรงพยาบาลน้ำพอง
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1 "Unseen in Bacteria"
ทนพ.ชัยพฤกษ์ เจริญจิตต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
รางวัลชนะเลิศ "สองเลนส์ส่องไป ค้นหาโรคภัยให้เจอ"
ทนพ.อาทิตย์ พิมพ์ภักดี โรงพยาบาลมหาสารคาม

ข่าวล่าสุด

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 25/2563 เรื่อง ขยายการรับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 25/2563 เรื่อง ขยายการรับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตามที่ สภาเทคนิคการแพทย์ได้ออกประกาศสภาฯ ที่ 6/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่องรับสมัครและการสอบความรู้ครั้งที่ 2/2563 โดยปร...

May 22, 2020อ่านต่อ
May 21, 2020อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยราชวิทยาลัยเทคนิคการแพทย์

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยราชวิทยาลัยเทคนิคการแพทย์ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ในระบบ Google form ดังลิงค์ด้านล่าง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างสูง https://forms.gle/R8M7xEBf2DatviF68

May 21, 2020อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับการเห็นชอบให้จัดการเรียนการสอน รอบละ ๑ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ดำเนินการจัดการเรียนการสอน รอบละ ๑ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

May 19, 2020อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

May 19, 2020อ่านต่อ
ประกาศการขยายเวลาการรับรองระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มีมติจากการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ประกาศดังนี้ ๑. หน่วยงานที่หมดอายุการรับรองตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ให้ขยายอายุการรับรองต่อไปอีกเป็นระยะเว...

May 19, 2020อ่านต่อ
การบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการตามอัตราข้าราชตั้งใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี

ครม.เห็นชอบอนุมัติตำแหน่งข้าราชการตั้งใหม่สำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 38,105 อัตราแบ่งเป็นสามระยะ โดยสำนักปลัดฯ ได้ส่งคุณสมบัติของบุคลากรที่จะเข้ารับการบรรจุให้สำนักงานก.พ.กำหนด...

May 15, 2020อ่านต่อ
11 สภาวิชาชีพ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง "การเตรียมตัวรับ New normal หลังวิกฤติไวรัสโควิด-19"

11 สภาวิชาชีพ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง "การเตรียมตัวรับ New normal หลังวิกฤติไวรัสโควิด-19" ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Cisco Webex ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR4BiQlsim...

May 07, 2020อ่านต่อ
ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น หมอชนะ เพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (สรพ.) ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 โดยสามารถ QR code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

Apr 28, 2020อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ร่วมในพิธีลงนามกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม ฉบับที่ 2 สำหรับผู้ช่วยพยาบาล เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคจำนวน 100,000 คน

ในวันที่ 28 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมแพทยสมาคมฯ ชั้น 4 เวลา 10.00 น. นายกสภาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมกับคณะผู้บริหารโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย Covid-19 และบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในพิธีลงนามกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มฉบับที่ 2 ผู้ช่วยพยาบาล นักเทคน...

Apr 28, 2020อ่านต่อ

ข่าวสารจากนายกสภา

ในวาระขึ้นรับตำแหน่งนายกสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 ปี 2563-2566 ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ ขอส่งความปรารถนาดีและกำลังใจให้กับสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19 และให้คำมั่นในการประสานงานกับคณะกรรมการและคณะทำงานจากหลายภาค...
 

นักเทคนิคการแพทย์ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ณ ลานโปรโมชั่น 2-3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงาน "วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561" ซึ่งสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ก...
 

คลังภาพ

June 2020

SunMonTueWedThuFriSat
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930