สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2 "หยดแห่งความจริง"
ทนพ.เมธาวี มะธิปะโน โรงพยาบาลน้ำพอง
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1 "Unseen in Bacteria"
ทนพ.ชัยพฤกษ์ เจริญจิตต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
รางวัลชนะเลิศ "สองเลนส์ส่องไป ค้นหาโรคภัยให้เจอ"
ทนพ.อาทิตย์ พิมพ์ภักดี โรงพยาบาลมหาสารคาม
29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทย
วันเทคนิคการแพทย์ไทย
60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย

ข่าวล่าสุด

ผู้มีรายชื่อ ต่อไปนี้ โปรดติดต่อ สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ด่วน!!!

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ 30 มกราคม 2562

Jan 30, 2019อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA เดือนกุมภาพันธ์ 2562

การอบรม MTC-LA เดือนกุมภาพันธ์ 2562 - LA 02 รุ่นที่ 28 : 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 @ รร.แกลลอรี่ จ.ศรีสะเกษ - LA 02 รุ่นที่ 25 : 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 @ รร.เบสท์เวสเทิร์น ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี - LA 09 รุ่นที่ 9 : 22 กุมภาพันธ์ 2562 @ รร.ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่...

Jan 23, 2019อ่านต่อ
Jan 21, 2019อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องการรับสมัครและการสอบความรู้ที่ 1/2562

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ที่ 1/2562 สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู้ เพื่อเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2...

Jan 17, 2019อ่านต่อ
คำแนะนำการขอรับใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตหมดอายุ

สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ คำแนะนำการขอรับใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตหมดอายุ 1. ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใบอนุญาตหมดอายุ ดำเนินการดังนี้ 1.1 แจ้ง ชื่อ นามสกุล เลข ท.น. วันที่ใบหมดอายุ เบอร์มือถือ มาที่ mtexpirelicens@gmail.com 1.2 รอการตอบกลับทางอีเมล์ แล้...

Jan 10, 2019อ่านต่อ
แจ้งเตือน!!! เทคนิคการแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่มีเลขที่ ท.น. 13501 เป็นต้นไป

แจ้งเตือน!!! จาก สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ สำหรับ เทคนิคการแพทย์ผู้มีเลขที่ ท.น.13501 เป็นต้นไป คำแนะนำการต่ออายุใบอนุญาต สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีอายุ 5 ปี ตามที่ระบุไว้ และ ตั้งแต่ เลข ท.น.1...

Jan 10, 2019อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการประจำปี 2562

สภาเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยจากงานประจำของนักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ ที่ขอรับการประเมินเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง และส่งเสริมการวิจัย R to R...

Jan 04, 2019อ่านต่อ
สารจาก รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

สารจาก รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ปัจจุบัน ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพมีการปรับตัวขนานใหญ่ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ก็มีการปรับตัวรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วยเ...

Dec 29, 2018อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ประชุมความร่วมมือการทำงานด้านเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

นายกสภาฯ ประชุมความร่วมมือการทำงานด้านเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ชมรมเทคนิคการแพทย์รพศ./รพท. ชมรม...

Dec 25, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ แจงข้อสงสัยในประเด็นกฏหมาย "การเจาะเลือดในการให้บริการในสถานพยาบาลเคลื่อนที่"

สภาเทคนิคการแพทย์ มีหนังสือที่ สทนพ.11.439/2561 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ตอบข้อประเด็นที่สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือสอบถามมายังสภาเทคนิคการแพทย์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจาะเลือดในการให้บ...

Dec 25, 2018อ่านต่อ

ข่าวสารจากนายกสภา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้ง 7 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองธานี จ.นนทบุรี คำกล่าวเปิด งานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2...
 

นักเทคนิคการแพทย์ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ณ ลานโปรโมชั่น 2-3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงาน "วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561" ซึ่งสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ก...
 

คลังภาพ

February 2019

SunMonTueWedThuFriSat
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728