สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2 "หยดแห่งความจริง"
ทนพ.เมธาวี มะธิปะโน โรงพยาบาลน้ำพอง
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1 "Unseen in Bacteria"
ทนพ.ชัยพฤกษ์ เจริญจิตต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
รางวัลชนะเลิศ "สองเลนส์ส่องไป ค้นหาโรคภัยให้เจอ"
ทนพ.อาทิตย์ พิมพ์ภักดี โรงพยาบาลมหาสารคาม

ข่าวล่าสุด

คำแนะนำที่เกี่ยวกับโรค COVID-19 ทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะทำงานวิชาการด้านโรคติดเชื้อ ได้จัดทำคำแนะนำที่เกี่ยวกับโรค COVID-19 ทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในการใช้ประโยชน์เพื่อสู้กับโรค COVID-19 ร่วมกัน อนุกรรมการวิชาการ ได้จัดทำคำแนะนำการเลือกใช้ PPE พร้อม...

Apr 05, 2020อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศเลื่อนการอบรมในหลักสูตร MTC-LA 2563 และยกเลิกกำหนดการการตรวจประเมินห้องสภาเทคนิคการแพทย์ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19

Apr 01, 2020อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 6/2563 เรื่องการรับสมัครและการสอบความรู้ครั้งที่ 2/2563

การรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ขั้นตอนการสมัครสอบ Online ผู้สมัครสอบความรู้ทุกคนต้องสมัครสอบความรู้ในระบบ Online ที่ www.mtc.or.th เมนูการสมัครสอบความรู้ฯ หลังจากสมัครสอบ Online เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องส่งเอกสารห...

Mar 31, 2020อ่านต่อ
Mar 30, 2020อ่านต่อ
Mar 27, 2020อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องการขยายเวลารับรองระบบงานคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน สภาเทคนิคการแพทย์ ในสถานการณ์การระบาดของ Covid-19

Mar 27, 2020อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ. 2563- พ.ศ.2566 เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 2563- พ.ศ.2566 รายละเอียดประกาศ https://drive.google.com/file/d/1o5ZPlBt5saEXDPydOxbP_wpylubjThuv/v...

Mar 18, 2020อ่านต่อ
ประกาศผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้งระบบออนไลน์ e-voting กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ.2563-2566

อนุกรรมการอำนวยการการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้งระบบออนไลน์ e-voting กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ.2563-2566 รายละเอียดผู้ใช้สิทธิตามลิ้งค์ https://drive.google.com/file/d/1mB4_f9j7bKR5u7P_O56V8IfTqTo6KCzO/vie...

Mar 17, 2020อ่านต่อ
กรมบัญชีกลางประกาศ!!! ขอตกลงการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

Mar 12, 2020อ่านต่อ
คําแนะนําการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการสําหรับสิ่งตรวจจากผู้ป่วยสงสัย COVID-19

คําแนะนําการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการสําหรับสิ่งตรวจจากผู้ป่วยสงสัย COVID-19 เพื่อการรักษาในโรงพยาบาล การเตรียมห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อSARS-CoV-2 (COVID19) และการให้บริการตรวจทางเทคนิคการแพทย์ทั่วไป (Routine lab)แก่ผู้ป่วยสงสัย COVID...

Mar 09, 2020อ่านต่อ

ข่าวสารจากนายกสภา

สารจาก รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563
 

นักเทคนิคการแพทย์ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ณ ลานโปรโมชั่น 2-3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงาน "วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561" ซึ่งสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ก...
 

คลังภาพ

April 2020

SunMonTueWedThuFriSat
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930