สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2 "หยดแห่งความจริง"
ทนพ.เมธาวี มะธิปะโน โรงพยาบาลน้ำพอง
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1 "Unseen in Bacteria"
ทนพ.ชัยพฤกษ์ เจริญจิตต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
รางวัลชนะเลิศ "สองเลนส์ส่องไป ค้นหาโรคภัยให้เจอ"
ทนพ.อาทิตย์ พิมพ์ภักดี โรงพยาบาลมหาสารคาม

ข่าวล่าสุด

Mar 30, 2021อ่านต่อ
ประกาศข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

Mar 28, 2021อ่านต่อ
คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์โดยคณะสหเวชศาสตร์ ม.ปทุมธานี

คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์โดยคณะสหเวชศาสตร์ ม.ปทุมธานี สำหรับปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการรับรองเป็นปีแรก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Mar 11, 2021อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครเพื่อสอบวัดความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ ครั้ง ๑/๒๕๖๔

สภาเทคนิคการแพทย์เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ทางเทคนิคการแพทย์สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาเทคนิคการแพทย์และผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ที่สภาฯ รับรองและลงทะเบียนครบตามหลักสูตรแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ การสอบจั...

Mar 09, 2021อ่านต่อ
ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการสอบวัดความรู้และขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามนโยบายของคณะกรรมการสภาฯ ที่ต้องการผลักดันให้บัณฑิตเทคนิคการแพทย์สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้รวดเร็วขึ้น สภาฯ ได้ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้และการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรปริญญาเทคนิคการแพทย์ที่ได้...

Mar 02, 2021อ่านต่อ
Feb 24, 2021อ่านต่อ
โครงการอบรม MTC-LA Online 2564

สภาเทคนิคการแพทย์ขอเรียนเชิญ นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้ารับการ อบรมตามหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องแบบ online โดยมีทั้งหมดจำนวน 2 หลักสูตร ในปี พ.ศ.2564 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เ...

Feb 03, 2021อ่านต่อ
ประกาศขยายเวลาการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ปี 2564

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดใหม่ของ โรค COVID – 19 เป็นเหตุให้ไม่มีการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการยื่นขอประเมิน คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มกร...

Jan 28, 2021อ่านต่อ
ระวังอย่าหลงเชื่อ: ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับหลักสูตรเจาะเลือด

ตามที่ สภาเทคนิคการแพทย์ได้รับแจ้งจากประชาชน และ ผู้ประกอบวิชาชีพ ว่า มีสถาบันเอกชนหลายแห่งเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรเจาะเลือด หรือ หลักสูตรผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ กันมาก และ มีการโฆษณาว่าหากจบหลักสูตรอบรมนี้สามารถมาประกอบวิชาชีพเทคนิคก...

Jan 22, 2021อ่านต่อ
Jan 22, 2021อ่านต่อ

ข่าวสารจากนายกสภา

ในวาระขึ้นรับตำแหน่งนายกสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 ปี 2563-2566 ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ ขอส่งความปรารถนาดีและกำลังใจให้กับสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19 และให้คำมั่นในการประสานงานกับคณะกรรมการและคณะทำงานจากหลายภาค...
 

นักเทคนิคการแพทย์ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ณ ลานโปรโมชั่น 2-3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงาน "วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561" ซึ่งสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ก...
 

คลังภาพ

April 2021

SunMonTueWedThuFriSat
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930