สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย
เพื่อรณรงค์ สัปดาห์ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย (29 มิถุนายน 2560)
สาส์นนายกสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๖๐
นายกสภาเทคนิคการแพทย์เข้ารับงาน วาระ ๒๕๖๐-๒๕๖๓
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2 "หยดแห่งความจริง"
ทนพ.เมธาวี มะธิปะโน โรงพยาบาลน้ำพอง
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1 "Unseen in Bacteria"
ทนพ.ชัยพฤกษ์ เจริญจิตต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
รางวัลชนะเลิศ "สองเลนส์ส่องไป ค้นหาโรคภัยให้เจอ"
ทนพ.อาทิตย์ พิมพ์ภักดี โรงพยาบาลมหาสารคาม
60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย

ข่าวล่าสุด

สภาเทคนิคการแพทย์จัดโครงการสัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคใต้ เขตสุขภาพที่ 11-12

สภาเทคนิคการแพทย์ ได้กำหนดจัดโครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคใต้” วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมคริสตัล ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ - ได้รับทราบนโยบายและผลการดำ...

Jan 22, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์จัดโครงการสัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคอิสาน เขตสุขภาพที่ 7-10

สภาเทคนิคการแพทย์ ได้กำหนดจัดโครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคอิสาน” วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ กรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ - ได้รับทราบนโยบายและผ...

Jan 22, 2018อ่านต่อ
Active: Update 17 มกราคม 2561 รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพ ------------- Update: ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

Jan 19, 2018อ่านต่อ
แจ้งผลการทำประชาพิจารณ์การใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ตามที่สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ใช้สิทธิตามมาตรา 12 (2) แห่งพ.ร.บ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 แล้วนั้น สภาเทคนิคการแพทย์ ขอแจ้งผลการพิจารณาการใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ดังนี้ 1. สภาเทคนิคการแพทย์ ได้รับเรื่องและมีมติให้ดำเนินการ...

Jan 18, 2018อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบเกณฑ์การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาของสภาเทคนิคการแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบเกณฑ์การรับรองหลักสูตร และเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา พ.ศ.2559 ของ สภาเทคนิคการแพทย์ ว่ามีความทันสมัย สอดคล้องกับเกณฑ์ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญ...

Jan 10, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์จัดโครงการสัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคเหนือ เขตสุขภาพที่ 1 2 และ 3

สภาเทคนิคการแพทย์ ได้กำหนดจัดโครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคเหนือ” ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ได้รับทราบนโยบายและผลการดำเนิ...

Jan 09, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ มีความเห็น ต่อ(ร่าง)พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม(ฉบับที่....)พ.ศ.......ในมาตรา 4 คำนิยาม "บริบาลเวชกรรม"

สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ส่งหนังสือถึงแพทยสภา แสดงความเห็น และความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนผู้รับบริการ ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และผู้ประกอบวิชาชีพอื่นต้องถูกละเมิดสิทธิจากสาระในร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในม...

Jan 04, 2018อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วม อภิปราย สหวิทยาการเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่สู่ประเทศไทย 4.0

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วม อภิปราย สหวิทยาการเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 “เทคนิคการแพทย์กับการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่ สู่ประเทศไทย 4.0” ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้น...

Dec 29, 2017อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ ขอปรับเพิ่มเงิน พตส. ให้นักเทคนิคการแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอปรับเพิ่มเงิน พตส.ให้นักเทคนิคการแพทย์ ตามที่กลุ่มพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ...

Dec 27, 2017อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และกรรมการสาภฯ ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และกรรมการสภาฯ ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้เดินทางไปที่อาคาร อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เพื่อร่วมประชุมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ...

Dec 25, 2017อ่านต่อ

ข่าวสารจากนายกสภา

 

นักเทคนิคการแพทย์ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล Quality MT Awards 2017 ผู้เป็นพลังขับเคลื่อนระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเครือข่ายจังหวัด นางทัศนีย์ สิริธัญญ์สกุล โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง นางเบญจมาศ ศรีคิรินทร์ โรงพยาบาลบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
 

คลังภาพ

January 2018

SunMonTueWedThuFriSat
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031