สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
เลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระที่ 6
เลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระที่ 6
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2 "หยดแห่งความจริง"
ทนพ.เมธาวี มะธิปะโน โรงพยาบาลน้ำพอง
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1 "Unseen in Bacteria"
ทนพ.ชัยพฤกษ์ เจริญจิตต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
รางวัลชนะเลิศ "สองเลนส์ส่องไป ค้นหาโรคภัยให้เจอ"
ทนพ.อาทิตย์ พิมพ์ภักดี โรงพยาบาลมหาสารคาม

ข่าวล่าสุด

อนุกรรมการอำนวยการการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ.2563-พ.ศ.2566 ใช้เวลา 2 วันเตรียมเอกสารเลือกตั้งหมื่นกว่าชุดส่งไปรษณีย์ให้สมาชิกเรียบร้อยแล้ว

คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 ได้จัดส่งเอกสารเลือกตั้งให้สมาชิกที่ลงทะเบียนเลือกตั้งแบบไปรษณีย์จำนวนหมื่นกว่าราย เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ระดมเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ จาก 2 มหาวิทยา...

Feb 15, 2020อ่านต่อ
02132020 อนุกรรมการอำนวยการการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ดำเนินการส่งออกบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระที่ 6 พ.ศ.2563-พ.ศ.2566

อนุกรรมการอำนวยการการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ดำเนินการส่งออกบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระที่ 6 พ.ศ.2563-พ.ศ.2566 โดยในเอกสารที่สมาชิกจะได้รับ มีคำชี้แจง ขอให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง อ่านคำชี้เแจงให้ครบทุกข้อก่อนลงคะแนนเลือกตั้...

Feb 13, 2020อ่านต่อ
02132020 อัพเดตแนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคไวรัสโคโรนา 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) อัพเดตเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรคติดต่อ กำหนดแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคไวรัสโคโรนา 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)ไว้ดังนี้ 2. ผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable) ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสาร พันธุกรรมขอ...

Feb 13, 2020อ่านต่อ
02112020 ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่6 พ.ศ.2563-พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ (E-Voting) และระบบไปรษณีย์

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่6 พ.ศ.2563-พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ (E-Voting) และระบบไปรษณีย์ รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์...

Feb 11, 2020อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ กรรมการสภาฯ เจ้าหน้าที่สภาฯ และนักเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ ขอร่วมแต่งกาย / แสดงสัญลักษณ์ การไว้ทุกข์ให้กับผู้เสียชีวิตทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่

จากเหตุการณ์การสูญเสียครั้งใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น สภาเทคนิคการแพทย์ กรรมการสภาฯ เจ้าหน้าที่สภาฯ และนักเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ ขอร่วมแต่งกาย / แสดงสัญลักษณ์ การไว้ทุกข์ ให้กับผู้เสียชีวิตทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ท...

Feb 11, 2020อ่านต่อ
Feb 10, 2020อ่านต่อ
20200207 รายชื่อและข้อความแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระที่ 6 พ.ศ.2563-2566

รายชื่อและข้อความแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระที่ 6 พ.ศ.2563-2566

Feb 07, 2020อ่านต่อ
White-Vote, White-Election รณรงค์การเลือกตั้งที่ขาวสะอาดไปกับการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

การเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2563-2566 White-Vote, White-Election ในการเลือกตั้งไปกับสภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการเเพทย์ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการเเพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ. 2563 - พ.ศ...

Feb 06, 2020อ่านต่อ
01302020 ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการเเพทย์ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการเเพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการเเพทย์ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการเเพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 *** ให้สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เข้าไปลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เลือกวิธีการลงคะแนนได้ที่ https://evotin...

Jan 30, 2020อ่านต่อ
01302020 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ E-Voting

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ E-Voting เลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 4-17 มีนาคม 2563 ลงโดย อนุกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ 30 มกราคม 2563

Jan 30, 2020อ่านต่อ

ข่าวสารจากนายกสภา

สารจาก รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563
 

นักเทคนิคการแพทย์ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ณ ลานโปรโมชั่น 2-3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงาน "วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561" ซึ่งสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ก...
 

คลังภาพ

February 2020

SunMonTueWedThuFriSat
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829