สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย
เพื่อรณรงค์ สัปดาห์ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย (29 มิถุนายน 2560)
ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์
เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ และอื่นๆ
สาส์นนายกสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๖๐
นายกสภาเทคนิคการแพทย์เข้ารับงาน วาระ ๒๕๖๐-๒๕๖๓
ทีมงาน Thailand LA Forum 2016
คณะกรรมการทีมจัดงาน
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2 "หยดแห่งความจริง"
ทนพ.เมธาวี มะธิปะโน โรงพยาบาลน้ำพอง
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1 "Unseen in Bacteria"
ทนพ.ชัยพฤกษ์ เจริญจิตต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
รางวัลชนะเลิศ "สองเลนส์ส่องไป ค้นหาโรคภัยให้เจอ"
ทนพ.อาทิตย์ พิมพ์ภักดี โรงพยาบาลมหาสารคาม
60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย

ข่าวล่าสุด

ห้องปฏิบัติการเครือข่ายเทคนิคการแพทย์ เขต13 (กทม.) จัดกิจกรรม ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย

ห้องปฏิบัติการเครือข่ายเทคนิคการแพทย์ เขต13 (กทม.) จัดกิจกรรม โครงการตรวจสุขภาพประชาชน "ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง" 23 มิถุนายน 2560 เวลา 7.30-13.00น. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการ เค...

Jun 23, 2017อ่านต่อ
พบกันที่บูทสภาเทคนิคการแพทย์ในงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 41

ในวันที่ 28 และ 29 มิถุนายน 2560 พบกันที่บูทสภาเทคนิคการแพทย์ ในงานการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 41สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง...

Jun 22, 2017อ่านต่อ
กิจกรรม ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ภาคใต้

กิจกรรมภาคใต้ โครงการตรวจสุขภาพประชาชน "ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง" 12 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลยะลา ร่วมกับเครือข่ายมุสลีมะฮ์สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย YMAT Muslimah (Y...

Jun 20, 2017อ่านต่อ
เตรียมพบกับ Thailand LA Forum ครั้งที่ 6 "60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ด้วยระบบคุณภาพที่มั่งคงและพอเพียง"

เตรียมพบกับ มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 Thailand LA Forum 2017 “60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ด้วยระบบคุณภาพที่ยั่งยืนและพอเพียง” ( 60 Years of Thai Medical Technology, Towards Sustainable and Sufficient Qual...

Jun 19, 2017อ่านต่อ
รวมภาพกิจกรรม โครงการตรวจสุขภาพประชาชน "60ปี เเทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลด ไตเสื่อม เบสหวาน ไขมันสูง" ทั่วประเทศ

รวมภาพกิจกรรมดีทั่วประเทศ โครงการตรวจสุขภาพประชาชน "ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง" 11 มิถุนายน 2560 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์...

Jun 19, 2017อ่านต่อ
โครงการตรวจสุขภาพประชาชน "60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง"

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการสุขภาพ ขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เริ่มด้วยการทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้บูรพาจารณ์ผู้ก่อตั้งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และเพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักเทคนิคการแพทย์/บุคลากรของคณะฯ โดยมีประชาชนมาจองคิวร...

Jun 16, 2017อ่านต่อ
Jun 14, 2017อ่านต่อ
เอกสารการบันทึกผลการดำเนินโครงการ 60ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง

ขอเชิญหน่วยงานเทคนิคการแพทย์ที่ดำเนินการบริการประชาชนในโครงการ "60ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง" ทุกเขตสุขภาพ ได้ Download เอกสาร ตารางบันทึกผล 60 ปี แบบ Excel Document แบบบันทึกการตรวจสุขภาพในงาน 60ปี เทคนิคการแ...

Jun 12, 2017อ่านต่อ
การทำบัตรสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์

การทำบัตรสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อใช้ในการแสดงตน และประกอบการต่ออายุ "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์" สามารถเลือกทำบัตรสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้ 1. มายื่นด้วยตนเองที่สำนักงาน รอรับบัตรฯได้เลย สภาเทคนิค...

Jun 12, 2017อ่านต่อ
วิธีตรวจสอบคลินิกเทคนิคการแพทย์

วิธีตรวจสอบคลินิกเทคนิคการแพทย์ ข้อสังเกตก่อนเข้ารับบริการว่าปลอดภัยได้มาตรฐานเพียงพอต่อการเข้ารับรักษาเบื้องต้น ดังนี้ 1. จะต้องสังเกตใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ว่าถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ 2. สามารถตรวจสอบ ชื่อผู้ให้บริการ ตรวจเลือด เจาะเลือ...

Jun 12, 2017อ่านต่อ

ข่าวสารจากนายกสภา

รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ส่งสาส์นถึงสมาชิกเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ ๒๕๖๐-๒๕๖๓ เข้ารับตำแหน่งใหม่ สาส์นจากนายกสภาเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ ๒๕๖๐-๒...
 

นักเทคนิคการแพทย์ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ดร.ทนพญ.พันโทหญิง จิราภรณ์ ชมศรี ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การประกาศเกียรติคุณสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๐ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทนพญ.พันโทหญิง จิราภรณ์ ชมศรี นักเทคนิคการแพทย์ ผู้จบว...
 

คลังภาพ

June 2017

SunMonTueWedThuFriSat
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930