สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย
เพื่อรณรงค์ สัปดาห์ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย (29 มิถุนายน 2560)
สาส์นนายกสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๖๐
นายกสภาเทคนิคการแพทย์เข้ารับงาน วาระ ๒๕๖๐-๒๕๖๓
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2 "หยดแห่งความจริง"
ทนพ.เมธาวี มะธิปะโน โรงพยาบาลน้ำพอง
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1 "Unseen in Bacteria"
ทนพ.ชัยพฤกษ์ เจริญจิตต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
รางวัลชนะเลิศ "สองเลนส์ส่องไป ค้นหาโรคภัยให้เจอ"
ทนพ.อาทิตย์ พิมพ์ภักดี โรงพยาบาลมหาสารคาม
60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย

ข่าวล่าสุด

การอบรม MTC-LA เดือนมิถุนายน 2561

การอบรม MTC-LA MTC-LA-02 รุ่นที่ 23 : 11-13 มิถุนายน 2561 MTC-LA-08 Plus รุ่นที่ 14 : 21-23 มิถุนายน 2561

May 18, 2018อ่านต่อ
ร่วมทำประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นต่อ ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการจัดตั้ง การดำเนินการและการเลิกสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ........

แบบประชาพิจารณ์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการจัดตั้ง การดำเนินการและการเลิกสถาบัน ที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ... อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๔) (ฐ) และด้วยความเห็นชอบจากสภา...

May 14, 2018อ่านต่อ
ร่วมทำประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นต่อ ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรอสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สาขาต่างๆ และหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ........

แบบประชาพิจารณ์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สาขาต่าง ๆ และหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. .... อาศัยอำนาจตามคว...

May 14, 2018อ่านต่อ
ประกาศ สมาชิกตามเลขที่ ท.น.ที่มีคะแนน CMTE ครบสำหรับต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ประกาศ สมาชิกตามเลขที่ ท.น. ที่มีคะแนนCMTE ครบแล้วสำหรับต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในปี2561 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ ขอแจ้งข้อมูลสมาชิกตามเลขที่ ท.น. ที่มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสะสมครบแล้วสำหรับต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาช...

May 09, 2018อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อการต่ออายุใบอนุญาต รอบเดือนพฤษภาคม 2561

ตามเอกสารแนบครับ หมายเหตุ รายชื่อนี้เป็นรายชื่อที่สภาฯ รับเอกสารถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 และจะมีการทยอยแจ้งเป็นระยะๆ ต่อไปครับ

May 02, 2018อ่านต่อ
Frequency Asked Questions: FAQ

คำถามยอดฮิตและคำตอบ ของการต่ออายุใบอนุญาต ตามเอกสารแนบเลยครับ การชำระเงินค่าธรรมเนียม....ได้ทั้งใบแจ้งชำระเงิน (Invoice) และ QR code จำนวนรูป.....รวม 6 รูป (ติดในแบบฟอร์ม 1 ใส่ซองมา 5 รูป) ใบอนุญาตหาย....แจ้งความ ส่งใบอนุญาตฉบับจริง.....เฉพาะ ท.น.1-135...

May 02, 2018อ่านต่อ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมมือกับสภาเทคนิคการแพทย์ ในการพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมในบริบทของวิชาชีพ เพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวของประชาชน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมมือกับสภาเทคนิคการแพทย์ ในการพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมในบริบทของวิชาชีพ เพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวของประชาชน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมตอบสนองต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในการพัฒนาองค์ความรู้ท...

May 01, 2018อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563 ในรอบ 1 ปี (19 เมษายน 2560 - 18 เมษายน 2561)

ผลการดำเนินงานสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563 ในรอบ 1 ปี 19 เมษายน 2560 – 18 เมษายน 2561 คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.2560-2563 เข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อจากคณะกรรมการชุดเดิม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและประธานคณะอ...

May 01, 2018อ่านต่อ
ประกาศผลสอบ รอบ1/2561

สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศ รายชื่อผู้ที่สอบวัดความรู้ "ผ่าน" การดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตฯ

Apr 19, 2018อ่านต่อ
Active: Update 18 เมษายน 2561 รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพ ------------- Update: ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

Apr 19, 2018อ่านต่อ

ข่าวสารจากนายกสภา

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และทนพญ.สมพิศ ปินะเก อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์คนที่ 1 เข้าร่วมประชุมแผนกำลังคน และหารือความร่วมมือ ระหว่าง สภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กับกระท...
 

นักเทคนิคการแพทย์ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ผู้สร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ขอแสดงความยินดีกับนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ผู้สร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพ ซึ่งเช้าวันพฤหัสฯที่ 17 พฤษภาคม 2561 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 20 ได้นำเสนอข่าว สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่ง...
 

คลังภาพ

May 2018

SunMonTueWedThuFriSat
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031