สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
29 มิถุนายน
วันเทคนิคการแพทย์ไทย
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2 "หยดแห่งความจริง"
ทนพ.เมธาวี มะธิปะโน โรงพยาบาลน้ำพอง
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1 "Unseen in Bacteria"
ทนพ.ชัยพฤกษ์ เจริญจิตต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
รางวัลชนะเลิศ "สองเลนส์ส่องไป ค้นหาโรคภัยให้เจอ"
ทนพ.อาทิตย์ พิมพ์ภักดี โรงพยาบาลมหาสารคาม

ข่าวล่าสุด

การประเมิน ความรู้ กรณีใบหมดอายุ

การประเมินความรู้ กรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สถานที่สอบ:สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ชั้น 10 อาคารสภาวิชาชีพ 1. สำหรับผู้มีคะแนนสะสม cmte = 0 คะแนน - สอบ 7 วิชา เวลา 9.00-12.00 น. 2. สำหรับผู้ที่มีคะแนนสะสม cmte 1...

Jul 20, 2019อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 24/2562 เรื่อง การประเมินความรู้ ความสามารถ วิชากฎหมาย จรรยาบรรณและการบริหารจัดการ สําหรับผู้มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสะสม ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน กรณีใบอนุญาตหมดอายุ (ครั้งที่ 4)

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 24/2562 เรื่อง การประเมินความรู้ ความสามารถ วิชากฎหมาย จรรยาบรรณและการบริหารจัดการ สําหรับผู้มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสะสม ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (ครั้งที่ 4) ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้ออกประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์...

Jul 09, 2019อ่านต่อ
เรื่องเล่าจากการร่วมประชุม The First Cambodian National Medical Laboratory Quality Conference โดย รองศาสตราจารย์.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์

เรื่องเล่าจากการร่วมประชุม The First Cambodian National Medical Laboratory Quality Conference รองศาสตราจารย์.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้รับเชิญจาก Ministry of Health, Kingdom of Cambodia เข้าร่วมประชุม The First Cambodian National Med...

Jul 08, 2019อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2562 ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 • ณ สนามสอบ โรงพยาบาลราชวิถี ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 09.00-16.00 น. • ณ สนามสอบส่วนภูมิภาค ม....

Jul 08, 2019อ่านต่อ
ร่วมทำ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ...

ร่างนี้ผ่านการประชุมของคณะอนุกรรมการกฏหมาย คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ และคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ แบ่งเป็น 8 หมวด ดังนี้ 1. หมวดทั่วไป ข้อ 1-2 2. หมวด 1 สาขาที่ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร ข้อ 3 3. หมวด 2 การฝึกอบรมและการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ข้อ 4-9 4...

Jul 04, 2019อ่านต่อ
ควันหลงวันเทคนิคการแพทย์ไทย 29 มิถุนายน 2562 กิจกรรมดีๆ เพื่อประชาชนชาวไทย

ควันหลงวันเทคนิคการแพทย์ไทย 29 มิถุนายน 2562 ชมรมเทคนิคการแพทย์โคราช ได้จัดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ “จิตอาสา เทคนิคการแพทย์โคราช รวมใจ ห่วงใยประชาชน” โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้เกีย...

Jul 03, 2019อ่านต่อ
Jun 25, 2019อ่านต่อ
บทความ เทคนิคการแพทย์กับการไปเป็นพยานศาล โดย ทนพ.วิชาญ เกี่ยวการค้า และคำแนะนำการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในปัสสาวะ โดย อนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์

บทความ เทคนิคการแพทย์กับการไปเป็นพยานศาล เขียนโดย ทนพ.วิชาญ เกี่ยวการค้า คำแนะนำการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในปัสสาวะ โดย อนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ ดาวโหลดเอกสารได้ที่เอกสารแนบ และสามารถเข้าไปทำข้อสอบออนไลน์ได้ที่ http://mtc.or.t...

Jun 23, 2019อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำบันทึกข้อตกลง เพื่อสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ ในโครงการ "Life begins with GHB"

สภาเทคนิคการแพทย์ ทำบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ สมาชิกสามารถนำหลักฐาน - หนังสำคัญการเป็นสมาชิก สทนพ2.ใช้ได้ตลอดชีพ หรือ - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.. ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ - สทนพ 8 สทนพ 22 สทนพ 24 หรือบัตรสมาชิกท...

Jun 21, 2019อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบใบอนุญาตประวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ....

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบใบอนุญาตประวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. .... ด้วยสภาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดทำร่าง ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการกำหนดค่...

Jun 07, 2019อ่านต่อ

ข่าวสารจากนายกสภา

 

นักเทคนิคการแพทย์ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ณ ลานโปรโมชั่น 2-3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงาน "วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561" ซึ่งสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ก...
 

คลังภาพ

July 2019

SunMonTueWedThuFriSat
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031