สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2 "หยดแห่งความจริง"
ทนพ.เมธาวี มะธิปะโน โรงพยาบาลน้ำพอง
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1 "Unseen in Bacteria"
ทนพ.ชัยพฤกษ์ เจริญจิตต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
รางวัลชนะเลิศ "สองเลนส์ส่องไป ค้นหาโรคภัยให้เจอ"
ทนพ.อาทิตย์ พิมพ์ภักดี โรงพยาบาลมหาสารคาม

ข่าวล่าสุด

ประกาศเลื่อนการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

ตามที่อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ ได้กําหนดการตรวจ ประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการในเดือนมกราคม 2564 และเดือนถัดไปแล้วนั้น เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพขอแจ้งเลื่อนกําหนดการ การตรวจประเมินระบบคุณภาพห้อง...

Jan 05, 2021อ่านต่อ
ประกาศเลื่อนการจัดอบรมในหลักสูตร MTC-LA 2564 เนื่องด้วยสถาการณ์การระบาดของโรค COVID-19

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพทาง ห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง จํานวน 4 หลักสูตร ในปี พ.ศ.2563 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การ ระบาดของ COVID-19 สภาเทคนิคการแพทย์จึงขอเลื่อนการอบรม MTC-LA ทุกหลักสูตร ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2564 เป็...

Jan 05, 2021อ่านต่อ
Dec 28, 2020อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA เดือนมกราคม 64

- MTC-LA 01 รุ่นที่ 36 11 - 12 มกราคม 2564 —————————————————— - MTC-LA 08 Plus รุ่นที่ 20 28 - 30 มกราคม 2564 ————&mdash...

Dec 28, 2020อ่านต่อ
คณะทำงานปฏิบัติการฉุกเฉินและอุบัติภัยเทคนิคการแพทย์เปิดรับบริจาคอุปกรณ์เพื่อห้องปฏิบัติการที่ขาดแคลนในสถานการณ์โควิด 19

คณะทำงานปฏิบัติการฉุกเฉินและอุบัติภัยเทคนิคการแพทย์จัดตั้งโครงการเพื่อรับบริจาคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เงิน และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อจัดสรรให้กับห้องปฏิบัติการที่ขาดแคลนในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 และขอเชิญชวนสมาชิกร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนโดยสามารถโ...

Dec 22, 2020อ่านต่อ
คณะทำงานปฏิบัติการฉุกเฉินและอุบัติภัยเทคนิคการแพทย์จัดตั้งโครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ

คณะทำงานปฏิบัติการฉุกเฉินและอุบัติภัยเทคนิคการแพทย์จัดตั้งโครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติโดยการมอบเงินช่วยเหลือรายละ 3000 บาทสำหรับผู้ที่ยื่นความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง และขอเชิญชวนสมาชิกร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนโด...

Dec 22, 2020อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ต่อใบอนุญาต พ.ศ.๒๕๖๓

Dec 14, 2020อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องคุณสมบัติ ประเภท และการรับรองสถาบันที่จัดอบรมศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓

Dec 14, 2020อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องการกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องและการรับรองหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๓

Dec 14, 2020อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์เรื่องการรับรองหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมรวมทั้งกำหนดคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2563

Dec 14, 2020อ่านต่อ

ข่าวสารจากนายกสภา

ในวาระขึ้นรับตำแหน่งนายกสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 ปี 2563-2566 ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ ขอส่งความปรารถนาดีและกำลังใจให้กับสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19 และให้คำมั่นในการประสานงานกับคณะกรรมการและคณะทำงานจากหลายภาค...
 

นักเทคนิคการแพทย์ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ณ ลานโปรโมชั่น 2-3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงาน "วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561" ซึ่งสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ก...
 

คลังภาพ

January 2021

SunMonTueWedThuFriSat
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31