สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์รอบที่ ๑/๒๕๖๕

คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มีมติอนุมัติผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๕๕๐ คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ขอให้ดำเนินการจัดส่งเอกสาร หลักฐานเพื่อขอขึ้นทะเบียนตามรายละเอียดในประกาศนี้ หากม...

May 14, 2022อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ทางเทคนิคการแพทย์รอบที่ 1/2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาต ครั้งที่ 1/2565 กรุณาตรวจสอบรายชื่อตามสนามสอบ

Apr 10, 2022อ่านต่อ
Mar 30, 2022อ่านต่อ
Mar 15, 2022อ่านต่อ
Mar 15, 2022อ่านต่อ