สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
รายงานการดำเนินงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

คะแนน CMTE สะสมของสมาชิก จำนวนสมาชิกที่มีใบอนุญาต จำนวน ๑๖,๘๙๐ คน (เลขที่ใบอนุญาตสุดท้าย ๑๖,๙๔๕) จำนวนสมาชิกที่มีใบอนุญาตจะหมดอายุในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓,๕๓๖ คน ขอขอบคุณข้อมูลจากผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

Oct 20, 2017อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ 27/2560 เรื่อง กำหนดใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่มีความประสงค์จะใช้คำนำหน้าชื่อย่อประกอบชื่อตัวในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศกำหนดอักษรย่อ “ทน.” นำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทั้งชายและ...

Oct 20, 2017อ่านต่อ
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ขอน้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สภาเทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั้งประเทศ

Oct 13, 2017อ่านต่อ
ใกล้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว!!! มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 Thailand LA Forum 2017

Thailand LA Forum 2017 ครั้งที่ 6 เหลือเวลาลงทะเบียนอีกเพียง 19 วัน มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ​Thailand LA Forum 2017 ภายใต้แนวความคิด “60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ด้วยระบบคุณภาพที่ยั่งยืนและพอเพียง” 60 Y...

Oct 12, 2017อ่านต่อ
ลงทะเบียนภายใน 31 ตุลาคม 2560 นี้ Thailand LA Forum 2017 ครั้งที่ 6 "60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ด้วยระบบคุณภาพที่มั่งคงและพอเพียง"

ลงทะเบียนภายใน 31 ตุลคม 2560 นี้ งานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 Thailand LA Forum 2017“60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ด้วยระบบคุณภาพที่ยั่งยืนและพอเพียง” ( 60 Years of Thai Medical Technology, Towards Sustaina...

Oct 09, 2017อ่านต่อ