สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
ข่าวการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

ข่าวจากสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องการพิจารณายกเลิกเงื่อนไขการจำกัดคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น ที่ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคาร ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ ได้จัดให้มีการประ...

Jul 21, 2017อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA 01 รุ่น 23 MTC-LA 02 รุ่น 19 และ ?ธฉ-ศฤ 09 รุ่นที่ 1

ขอแจ้งรายละเอียดการอบรม - MTC-LA 01 รุ่น 23 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ โฮเทล ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี - MTC-LA 02 รุ่น 19 วันที่ 6-8 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ โฮเทล ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี - MTC-LA 09 รุ่นที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม 256...

Jul 19, 2017อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศ การอบรมหลักสูตร MTC-LA-08 Plus รุ่น 8

ภาพบรรยากาศการอบรม MTC-LA-08 plus รุ่น8 วันที่14-16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.นครราชสีมา หลักสูตรเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 เพื่อพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบดูแลระบบควบคุมคุณภาพ การตรวจ...

Jul 18, 2017อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมประชุม คกก.นโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัยรองนาย...

Jul 18, 2017อ่านต่อ
ผศ.ทนพ.จิรพล สินธุนาวา เทคนิคการแพทย์ผู้คิดสร้างสรรค์สิ่งดีๆแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

ผศ.ทนพ.จิรพล สินธุนาวา เทคนิคการแพทย์ ผู้คิดสร้างสรรค์สิ่งดีๆแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม จากเนื้อหาข่าวหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน คอลัมน์ "คนตามข่าว" ฉบับวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นั้น ได้กล่าวถึง นายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผศ.ทนพ.จิรพล สินธุนาวา เก...

Jul 17, 2017อ่านต่อ