สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
Jun 28, 2020อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายและเสวนาออนไลน์เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย วันที่ 29 มิถุนายน 2563 หัวข้อ Pitfall ของการตรวจ Molecular & Immunological tests ต่อโรค COVID-19 เวลา 13.00-15.30 น.

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน “วันเทคนิคการแพทย์ไทย” สภาเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “Pitfall ของการตรวจ molecular และ immunological test ต่อโรค COVID-19 ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์” ผ่านทาง facebook l...

Jun 23, 2020อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA กรกฎาคม - กันยายน 63

MTC-LA 01 รุ่นที่ 33 20-21 กรกฎาคม 2563 —————————————————— - MTC-LA 02 รุ่นที่ 31 17-19 สิงหาคม 2563 ——————&...

Jun 19, 2020อ่านต่อ
Jun 16, 2020อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 25/2563 เรื่อง ขยายการรับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 25/2563 เรื่อง ขยายการรับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตามที่ สภาเทคนิคการแพทย์ได้ออกประกาศสภาฯ ที่ 6/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่องรับสมัครและการสอบความรู้ครั้งที่ 2/2563 โดยปร...

May 22, 2020อ่านต่อ