สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
สภาเทคนิคการแพทย์ กรรมการสภาฯ เจ้าหน้าที่สภาฯ และนักเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ ขอร่วมแต่งกาย / แสดงสัญลักษณ์ การไว้ทุกข์ให้กับผู้เสียชีวิตทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่

จากเหตุการณ์การสูญเสียครั้งใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น สภาเทคนิคการแพทย์ กรรมการสภาฯ เจ้าหน้าที่สภาฯ และนักเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ ขอร่วมแต่งกาย / แสดงสัญลักษณ์ การไว้ทุกข์ ให้กับผู้เสียชีวิตทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ท...

Feb 11, 2020อ่านต่อ
20200207 รายชื่อและข้อความแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระที่ 6 พ.ศ.2563-2566

รายชื่อและข้อความแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระที่ 6 พ.ศ.2563-2566

Feb 07, 2020อ่านต่อ
White-Vote, White-Election รณรงค์การเลือกตั้งที่ขาวสะอาดไปกับการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

การเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2563-2566 White-Vote, White-Election ในการเลือกตั้งไปกับสภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการเเพทย์ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการเเพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ. 2563 - พ.ศ...

Feb 06, 2020อ่านต่อ
01302020 ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการเเพทย์ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการเเพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการเเพทย์ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการเเพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 *** ให้สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เข้าไปลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เลือกวิธีการลงคะแนนได้ที่ https://evotin...

Jan 30, 2020อ่านต่อ
01302020 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ E-Voting

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ E-Voting เลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 4-17 มีนาคม 2563 ลงโดย อนุกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ 30 มกราคม 2563

Jan 30, 2020อ่านต่อ