สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
01282020 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ.2563-พ.ศ.2566

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ.2563-พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2563 (รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร) ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเ...

Jan 28, 2020อ่านต่อ
01272019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 1/2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 1/2563 ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สนามสอบ โรงพยาบาลราชวิถี ห้องพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนราชเทวี กรุงเทพฯ และ ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนต...

Jan 27, 2020อ่านต่อ
01262019 สภาเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความชื่นชม ดร.ทนพญ.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี เบื้องหลังความสำเร็จการตรวจหา Novel Coronavirus 2019

ฝากสภาเทคนิคการแพทย์ ส่งเสริม พัฒนาทักษะ นักเทคนิคการแพทย์เพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สำหรับเชื้อที่ Known and New เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ทีมประชาสัมพันธ์สภาเทคนิคการแพทย์ ได้มีโอกาสติดต่อขอสัมภาษณ์ ดร.ทนพญ.สุภาภรณ์ วัชรพฤ...

Jan 26, 2020อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 63

- MTC-LA 02 รุ่นที่ 30 : 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 @ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี ................................................................. - MTC-LA 08 Plus รุ่นที่ 19 : 19-21 มีนาคม 2563 @ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส ...

Jan 26, 2020อ่านต่อ
01222020 มิติใหม่ของวงการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การเลือกตั้งที่สะดวก รวดเร็ว มั่นใจ โปร่งใส ด้วยระบบ E-Vote

จากการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.2563 - 2566 ที่จะถึงนี้ ทางคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ (อกกต.) โดยมี รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร เป็นประธานอนุกรรมการฯ ได้มีการนำระบบการเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการเลือก...

Jan 22, 2020อ่านต่อ