สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
การบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการตามอัตราข้าราชตั้งใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี

ครม.เห็นชอบอนุมัติตำแหน่งข้าราชการตั้งใหม่สำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 38,105 อัตราแบ่งเป็นสามระยะ โดยสำนักปลัดฯ ได้ส่งคุณสมบัติของบุคลากรที่จะเข้ารับการบรรจุให้สำนักงานก.พ.กำหนด...

May 15, 2020อ่านต่อ
11 สภาวิชาชีพ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง "การเตรียมตัวรับ New normal หลังวิกฤติไวรัสโควิด-19"

11 สภาวิชาชีพ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง "การเตรียมตัวรับ New normal หลังวิกฤติไวรัสโควิด-19" ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Cisco Webex ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR4BiQlsim...

May 07, 2020อ่านต่อ
ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น หมอชนะ เพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (สรพ.) ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 โดยสามารถ QR code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

Apr 28, 2020อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ร่วมในพิธีลงนามกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม ฉบับที่ 2 สำหรับผู้ช่วยพยาบาล เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคจำนวน 100,000 คน

ในวันที่ 28 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมแพทยสมาคมฯ ชั้น 4 เวลา 10.00 น. นายกสภาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมกับคณะผู้บริหารโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย Covid-19 และบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในพิธีลงนามกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มฉบับที่ 2 ผู้ช่วยพยาบาล นักเทคน...

Apr 28, 2020อ่านต่อ
ประกาศแต่งตั้งประธานอนุกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์จำนวน ๗ คณะ

ประกาศแต่งตั้งประธานอนุกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์จำนวน ๗ คณะ

Apr 25, 2020อ่านต่อ