สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
สรุปผลการดำเนินงานโครงการเทคนิคการแพทย์ห่วงใย ร่วมใจควบคุมการบริโภคยาสูบ

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ http://www.kkh.go.th/download/medtech/book3.pdf ด้วยความนับถือสภาเทคนิคการแพทย์

Oct 30, 2006อ่านต่อ
โครงการ HIV PCR for All

โครงการ HIV PCR for All ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่เปิดให้บริการตรวจการติดเชื้อ HIV วิธี PCR ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ HIV ทุกรายทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบคือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ และน่าน โดยบริ...

Oct 29, 2006อ่านต่อ
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 18 ตค.49

การประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 8/2549 มีการหารือกันในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. ร่างแผนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559 นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และนางคมเนตร เตียงพิทยากร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการร่างแผนยุทธศาสตร์กำลังคนด...

Oct 18, 2006อ่านต่อ
Oct 02, 2006อ่านต่อ
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เลขที่ใบอนุญาตเลขที่ ท.น.6963 ถึง ท.น.7582 สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้โปรดอ่านรายละเอียดตาม file ที่แนบ ผู้ที่ต้องการมอบอำนาจให...

Oct 01, 2006อ่านต่อ