สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
การอบรม MTC-LA เดือน สิงหาคม

MTC-LA เดือนสิงหาคม 2561 - LA 02 รุ่นที่ 24 : 13-15 สิงหาคม 61 สถานที่ รร.เบสเวสเทิร์น ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี แบบฟอร์มจอง โรงแรมสามารถโหลดได้ด้านล่างนี้

Jul 31, 2018อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่2-2561 เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่ 2/2561 เพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ ต้องการข้อมูลเพิ่ม ติดต่อ โทร.025800229

Jul 20, 2018อ่านต่อ
Jul 18, 2018อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ฯ ครั้งที่2-2561

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ฯ ครั้งที่2-2561 วันอาท์ิตย์ ที่ 22 กรกฎาคม 2561 สนามสอบกรุงเทพมหานคร (ตามเอกสารแนบ) สนามสอบส่วนภูมิภาค จำนวน 6 แห่ง (ตามเอกสารแนบ) หมายเหตุ: รายชื่อแยกตามตัวอักษร ก-ฮ หากท่านไม่มีรายชื่อ / ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 025...

Jul 16, 2018อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวเปิดงานโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ขอประเมิน เป็น นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 อนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ขอรับการประเมิน เป็น นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุม สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไท...

Jun 29, 2018อ่านต่อ