สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ฯ

ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก อ่านร่างข้อบังคับในไฟล์แนบ และทำประชาพิจาร ณ์โดย Click Link ด้านล่างนี้ ทำประชาวิจารณ์

Nov 30, -0001อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีต่อ รัฐมนตรีสาธารณสุข และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุข ในการเข้ารับตำแหน่งที่กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 16 สิงหาคม 2554

Nov 30, -0001อ่านต่อ
Nov 30, -0001อ่านต่อ
สาส์นอวยพรปีใหม่ 2553

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2553 ผมในนามของสภาเทคนิคการแพทย์ ขอส่งความปรารถนาดี มายังท่านสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน ในรอบปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองยังมีปัญหาอยู่ แต่ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ยังคงทำหน้าที่อย่างต่อเนื...

Nov 30, -0001อ่านต่อ
ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหิดล(ขวา) มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่ รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์

รูปที่ 1 ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหิดล(ขวา) มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์(ซ้าย) เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสร่วมแสดงความยินดี เปิดที่ทำการใหม่ เมื่อ วันที่...

Nov 30, -0001อ่านต่อ