สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2561

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ผลการสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2561 อนุมัติ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 จำนวน 375 คน - สมาชิกดูรายละเอียดรายชื่อและวิธีการขอขึ้นทะเบียนฯ ตามเอกสารแนบ หรือคลิ๊กไปที่ลิงค...

Dec 21, 2018อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA เดือนมกราคม 2562

MTC-LA เดือนมกราคม 2562 - MTC-LA 01 รุ่นที่ 29 : 7-8 มกราคม 62 @ รร.เบสเวสเทิร์น ถ.แจ้งวัฒนะ - MTC-LA 09 รุ่นที่ 8 : 18 มกราคม 62 @ รร.ประจักษ์ตรา จ.อุดรธานี สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจองโรงแรมเบสเวสเทิร์น ได้ที่ไฟล์แนบ ครับ

Dec 17, 2018อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ---------------------------------------------------- สภาเทคนิคการแพทย์ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ...

Dec 06, 2018อ่านต่อ
Nov 24, 2018อ่านต่อ
การสัมมนาปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์

รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่จัดโดยอนุกรรมการการศึกษาและพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร...

Nov 24, 2018อ่านต่อ