สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
การอบรม MTC-LA เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562

- LA 01 รุ่นที่ 31 : 8-9 กรกฎาคม 2562 ............................ - LA 09 รุ่นที่ 12 : 16 สิงหาคม 2562 ............................. - LA 02 รุ่นที่ 27 : 19-21 สิงหาคม 2562 ............................ - LA 08 Plus รุ่นที่ 18 : 19-21 กันยายน 2562 &quo...

Jun 06, 2019อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 19/2562 เรื่อง การรับสมัครและสอบวัดความรู้ที่ 2/2562

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 19/2562 เรื่อง การรับสมัครและสอบวัดความรู้ที่ 2/2562

May 30, 2019อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์  ที่ 18/2562 เรื่อง ผลสอบการประเมินความรู้ ความสามารถ กรณีใบอนุญาตฯหมดอายุ ครั้งที่ 2/2562

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 18/2562 เรื่อง ผลสอบการประเมินความรู้ ความสามารถ กรณีใบอนุญาตฯหมดอายุ ครั้งที่ 2/2562 ตามที่คณะอนุกรรมการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้จัดสอบการประเมินความรู้ ความสามารถ ...

May 27, 2019อ่านต่อ
May 22, 2019อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินการ CMTE ประจำปี 2561

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2561

May 15, 2019อ่านต่อ