สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับใหม่

สภาเทคนิคการแพทย์ กำหนดใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่มีความประสงค์จะใช้คำนำหน้าชื่อย่อประกอบชื่อตัวในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามความสมัครใจและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยความเห็นชอบของสภาเท...

Jan 29, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคเหนือ นายกสภาฯ เผยความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ชูบทบาทเทคนิคการแพทย์

นายกสภาฯ เผยความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ชูบทบาทเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้กล่าวในการประชุมโครงการสภาเทคนิคการสัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ถึงเรื่องความร่วมมือของสภาเทคนิคการแพ...

Jan 29, 2018อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา สภาฯ สัญจร ภาคเหนือ

ท่านสามารถดูรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา สภาฯ สัญจร ภาคเหนือ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ครับ

Jan 26, 2018อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA 02 รุ่น 21 และ MTC-LA 09 รุ่น 4

- MTC-LA 02 รุ่น 21 วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม ไมด้าโฮเทล งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี (แบบฟอร์มจอง รร.อยู่ในไฟล์แนบ) - MTC-LA 09 รุ่นที่ 4 วันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม ไมด้าโฮเทล งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ขับรถมาสามารถนำรถมาจ...

Jan 24, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์จัดโครงการสัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคใต้ เขตสุขภาพที่ 11-12

สภาเทคนิคการแพทย์ ได้กำหนดจัดโครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคใต้” วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมคริสตัล ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ - ได้รับทราบนโยบายและผลการดำ...

Jan 22, 2018อ่านต่อ