สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
14112562 ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ขั้นตอนการขอตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 45/2562 เรื่อง ขั้นตอนการขอตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ อาศัยอำนาจตามมาตราตามความในข้อ 3 แห่งข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2562 ออกประ...

Nov 14, 2019อ่านต่อ
28102562 นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และกรรมการสภาฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย ทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล เลขาธิการสภาฯ และกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ นำกระเช้าดอกไม้เข้าเยี่ยมคารวะและ...

Nov 11, 2019อ่านต่อ
08112019 รายชื่อหน่วยงานที่รับเข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติครั้งที่ 8 ประจําปี 2562 (Thailand LA forum 2019)

รายชื่อหน่วยงานที่รับเข้าร่วมพิธีมอบ ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติครั้งที่ 8 ประจําปี 2562 (Thailand LA forum 2019) *** ดูรายชื่อได้ที่ file แนบ หากหน่วยงานใด ไม่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมงาน หรือมีปัญห...

Nov 08, 2019อ่านต่อ
Thailand LA forum 2019 “ประสานความร่วมมือเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืน ” (Infinite Lab Quality) มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

เรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ร่วมงานประชุมวิชาการ มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 (Thailand LA forum 2019) “ประสานความร่วมมือเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืน ” (Infinite Lab Quality) ...

Nov 01, 2019อ่านต่อ
621014 ด่วนมาก!!! รายชื่อสมาชิก (ทน. 1- 14453) เฉพาะผู้ที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ขาดการติดต่อ เท่านั้น

ด่วนมาก รายชื่อสมาชิก (ทน. 1- 14453) เฉพาะผู้ที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ขาดการติดต่อ เท่านั้น ขอให้เข้าระบบตรวจสถานะใบอนุญาต และ ปรับปรุงข้อมูล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และอีเมล์ หากขัดข้องติดต่อเจ้าหน้าที่ 092-849-8510 วันราชการเวลา 09.00-17.00 น.​​ ...

Oct 15, 2019อ่านต่อ