สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
เชิญสมาชิกเทคนิคการแพทย์ เขียนบทความ และออกแบบทดสอบออนไลน์ สำหรับกิจกรรมสื่่อการเรียนรู้ออนไลน์ใน http://www.mtc.or.th

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภาเทคนิคการแพทย์ เชิญสมาชิกเทคนิคการแพทย์ เขียนบทความ และออกข้อสอบออนไลน์ สำหรับกิจกรรมสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ใน http://www.mtc.or.th ดูคำแนะนำสำหรับการเขียนบทความสั้นเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ได้ที่ http://www.mtc.or.th/news_show1....

Sep 13, 2019อ่านต่อ
เปิดรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคกลาง ครั้งที่ 2

สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคกลาง ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม สนใจดาวโหลดหนังสือเชิญ โครงการ ใบสมัครลงทะเบียน ได้ตามเอกสารแนบ

Sep 06, 2019อ่านต่อ
เปิดรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมสัมนาสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2

สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) จังหวัดนครสวรรค์ ดาวโหลด หนังเอกสารโครงการสือเชิญ โครงการ และใบสมัครลงทะเบียน ได้ตามเอกสารแนบ

Sep 06, 2019อ่านต่อ
(3-2562 ) ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 40/2562 เรื่อง การรับสมัครและสอบวัดความรู้ที่ 3/2562

- สนามสอบส่วนกลาง: ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร - สนามสอบภูมิภาค: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2562 (รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ) นายกส...

Sep 06, 2019อ่านต่อ
การตรวจ HIV แบบเร่งด่วน เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก โดย: คณะทำงานด้านวิชาการเอชไอวี สภาเทคนิคการแพทย์

Aug 28, 2019อ่านต่อ