สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
Mar 05, 2019อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA เดือนมีนาคม และเมษายน 2562

- LA 08 Plus รุ่นที่ 16 : 21 - 23 มีนาคม2562 @ รร.เบสเวสเทิร์น ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี "สำหรับผู้ที่มาอบรมให้เตรียม Note Book และข้อมูล, กราฟข้อมูลผล IQC ในเดือนที่ทำ EQA พร้อม %CV ในแต่ละเดือน ของหน่วยงานมาด้วย สำหรับใช้ในการทำ Workshop Six Sigma ใ...

Feb 28, 2019อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบ 1/2562

ประกาศรายชื่อเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2562 ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ สนามสอบส่วนภูมิภาค ห้องประชุมพิสิฏฐ์ – เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 09.00-16.00 น. 2....

Feb 25, 2019อ่านต่อ
ผู้มีรายชื่อ ต่อไปนี้ โปรดติดต่อ สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ด่วน!!!

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ 30 มกราคม 2562

Jan 30, 2019อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA เดือนกุมภาพันธ์ 2562

การอบรม MTC-LA เดือนกุมภาพันธ์ 2562 - LA 02 รุ่นที่ 28 : 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 @ รร.แกลลอรี่ จ.ศรีสะเกษ - LA 02 รุ่นที่ 25 : 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 @ รร.เบสท์เวสเทิร์น ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี - LA 09 รุ่นที่ 9 : 22 กุมภาพันธ์ 2562 @ รร.ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่...

Jan 23, 2019อ่านต่อ