สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
การอบรม MTC-LA เดือน กรกฏาคม

MTC-LA เดือนกรกฏาคม 2561 - LA 09 รุ่นที่ 6 : 13 กรกฎาคม 61 - LA 01 รุ่นที่ 28 : 23-24 กรกฎาคม 61 สถานที่ รร.เบสเวสเทิร์น ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี แบบฟอร์มจอง โรงแรมสามารถโหลดได้ด้านล่างนี้

Jun 27, 2018อ่านต่อ
Active: Update 20 มิถุนายน 2561 รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

Jun 20, 2018อ่านต่อ
ประมวลภาพ "โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผลงานวิชาการสาขาเทคนิคการแพทย์" วันที่ 19 มิถุนายน 2561

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย จัดอบรมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผลงานวิชาการสาขาเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุม สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมี รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภา...

Jun 20, 2018อ่านต่อ
Jun 20, 2018อ่านต่อ
รายชื่อผู้ส่งเอกสารถึงสภาฯ และส่งเอกสารไม่ครบ ไม่ถูกต้อง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ รายชื่อนี้เป็นรายชื่อที่มีการส่งเอกสารขอต่ออายุใบอนุญาตมาถึงสภาฯ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น เอกสารที่ส่งมาหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ยังคงมีอยู่ จะดำเนินการแจ้งในรอบถัดไป เอกสารในข้อ 1 จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้...

Jun 04, 2018อ่านต่อ