สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วม อภิปราย สหวิทยาการเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่สู่ประเทศไทย 4.0

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วม อภิปราย สหวิทยาการเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 “เทคนิคการแพทย์กับการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่ สู่ประเทศไทย 4.0” ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้น...

Dec 29, 2017อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ ขอปรับเพิ่มเงิน พตส. ให้นักเทคนิคการแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอปรับเพิ่มเงิน พตส.ให้นักเทคนิคการแพทย์ ตามที่กลุ่มพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ...

Dec 27, 2017อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และกรรมการสาภฯ ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และกรรมการสภาฯ ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้เดินทางไปที่อาคาร อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เพื่อร่วมประชุมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ...

Dec 25, 2017อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA 08 Plus รุ่น 12 และ MTC-LA 01 รุ่นที่ 25

การอบรม - MTC-LA 08 Plus รุ่นที่12 วันที่ 18-20 มกราคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี - MTC-LA 01 รุ่นที่ 25 วันที่ 28-29 มกราคม 2561 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี ในส่วนของการจองห้องพัก ของ โรงแรมริชมอนด์ สามารถโทรประสานโดยตร...

Dec 25, 2017อ่านต่อ
ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ตามที่คณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้จัดสอบความรู้เพื่อขอขึ...

Dec 20, 2017อ่านต่อ