สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
621011 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่3/2562 ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่3/2562 ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ สนามสอบ โรงพยาบาลราชวิถี ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 09.00-16.00 น. หมายเหตุ :รายชื่อจะเรียงตามลําดับตัวอั...

Oct 11, 2019อ่านต่อ
Oct 07, 2019อ่านต่อ
เปิดรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2

สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สนใจดาวโหลดหนังสือเชิญ โครงการ ใบสมัครลงทะเบียน ได้ตามเอกสารแนบ

Sep 29, 2019อ่านต่อ
Sep 29, 2019อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การขอรับความช่วยเหลือประสบสาธารณภัย

ดาวโหลดเอกสารการขอรับการช่วยเหลือได้ที่ file แนบ

Sep 23, 2019อ่านต่อ