สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
Active: Update 18 เมษายน 2561 รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพ ------------- Update: ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

Apr 19, 2018อ่านต่อ
แจ้งเตือน การทำให้ถูกต้องของการต่ออายุใบอนุญาต

สมาชิกที่ต่ออายุใบอนุญาต รอบ ท.น.1-13500 ท่านมีการดำเนินการ 2 เรื่อง ตามนี้ เรื่องสมาชิก เนื่องจากท่านเป็นสมาชิกสภาฯ ตั้งแต่มี พ.ร.บ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 ท่านต้องได้รับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก (ให้ส่งเอกสารมาพร้อมการต่ออายุใบอน...

Apr 18, 2018อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA เดือนพฤษภาคม 2561

การอบรม MTC-LA เดือนพฤษภาคม 2561 MTC-LA-09 รุ่นที่ 5 : 18 พฤษภาคม 2561 MTC-LA-01 รุ่นที่ 27 : 28 - 29 พฤษภาคม 2561 สถานที่ประชุม โรงแรมเบสต์ เวสเทิร์น แจ้งวัฒนะ

Apr 17, 2018อ่านต่อ
MTC-LA-08 Plus รุ่น 13

ใบจองโรงแรมสามารถโหลดได้จากไฟล์ที่แนบมาให้ หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ขับรถมาสามารถนำรถมาจอดได้ที่จุดจอดรถของโรงแรม 2 จุด คือในบริเวณโรงแรมและที่จอดรถฝั่งตรงข้ามของโรงแรมซึ่เป็นปั๊มน้ำมันเก่า ตามแผนที่แนบ

Apr 12, 2018อ่านต่อ
ประกาศ สมาชิกตามเลขที่ ท.น. ที่มีคะแนน CMTE ครบแล้วสำหรับต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในปี 2561 (คะแแนนสะสมถึง 31 มีนาคม 2561)

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศ สมาชิกตามเลขที่ ท.น. ที่มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง เท่ากับหรือมากกว่า 50 หน่วยคะแนน (เฉพาะสมาชิกที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุภายในปี 2561) ประกาศ สมาชิกตามเลขที่ ท.น. ที่มีคะแนนCMTE ครบแล้วส...

Apr 02, 2018อ่านต่อ