สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
ประกาศการปรับรายชื่อคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ ๖

ประกาศการปรับรายชื่อคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๖

Apr 25, 2020อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

Apr 25, 2020อ่านต่อ
การปรับปรุงตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ตามระเบียบที่สำนักงานก.พ. กำหนดไว้เดิม การปรับปรุงตำแหน่งต้องยุบรวมตำแหน่งเพื่อให้มีวงเงินเพียงพอในการกำหนดตำแหน่งระดับปริญญาตรีซึ่งอยู่ในแผนดำเนินการรอบต่อไปของกระทรวงฯ ทั้งนี้อุปนายกฯ ได้ให้ความเห็นว่าควรทบทวนเสนอสำนักงานก.พ. ใหม่อีกครั้งให้เป็นแบบยกเ...

Apr 21, 2020อ่านต่อ
ประกาศตำแหน่งข้าราชการตามมติ ครม 7 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 63 หลังรับตำแหน่ง นางศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล อุปนายกคนที่ 1 ได้ติดตามข่าวจากหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขได้ข้อมูลยืนยันว่าจำนวนตัวเลขตำแหน่งที่ขอบรรจุข้าราชการนักเทคนิคการแพทย์จำนวน 1,437 ตำแหน่งนั้น มาจากรายชื่อที่อยู่ในระบบก่อนวันที...

Apr 21, 2020อ่านต่อ
ชมรมศิษย์เก่าวัดสุทธิวรารามรุ่น 67 กับศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ช.รหัส 22 บริจาค face shield ชนิดตัดแสงรบกวนจำนวน 1000 ชิ้นให้กับโรงพยาบาล

ชมรมศิษย์เก่าวัดสุทธิวรารามรุ่น 67 กับศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 22 โดยนายศักดิ์ชัย พันธ์ุเรืองสกาว บริจาค face shield ชนิดตัดแสงรบกวน โดยใช้พลาสติกที่ไม่เกิดเงารบกวนการมอง และใช้ ผ้า PVC เย็บ กุ้นขอบอย่างดี จำนวน1000 ชิ้นให้สภ...

Apr 21, 2020อ่านต่อ