สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
Active : Update 17 สิงหาคม 2563

Active: Update 17 สิงหาคม 2563 รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ

Aug 31, 2020อ่านต่อ
เชิญส่งผลงานเข้าประกวดห้องปฏิบัติการวิถีใหม่ ๒๕๖๓

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญชวนนักเทคนิคการแพทย์ส่งผลงานเข้าประกวดห้องปฏิบัติการวิถีใหม่ ๒๕๖๓ โดยส่งผลงานได้ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครและรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ

Aug 31, 2020อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์เรื่องผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ตามที่คณะอนุกรรมการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้จัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐ...

Aug 17, 2020อ่านต่อ
ด่วน!!!!!! สภาเทคนิคการแพทย์มอบความช่วยเหลือสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมด้วยเงินจากกองทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ด่วน!!!!!! สภาเทคนิคการแพทย์ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมด้วยเงินจากกองทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม สำหรับครั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย (สมาชิกสมาคมสามารถรั...

Aug 05, 2020อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการเพื่อรับการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจากสภาเทคนิคการแพทย์

คณะทำงานปฏิบัติการฉุกเฉินและอุบัติภัยเทคนิคการแพทย์ ได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการเพื่อรับการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจากสภาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งสภาฯจะพิจารณาแจกจ่ายตามความเหมาะสมเมื่อได้รับการบริจาคจากแหล่งต่าง ๆ ให้กับสมาชิกที่แจ้งความต้องการ ท่านสาม...

Jul 26, 2020อ่านต่อ