สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
วิทยากร และหัวข้อบรรยาย งาน 7th Thailand LA Forum 2018 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 25-27 พฤศจิกายน 2561

#1พบวิทยากร ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 กับหัวข้อหน้าสนใจ ในงานมหกรรมคุณภาพห้องปฏิบัติการ #7thThailandLAForum2018 #รับลงทะเบียนหน้างาน 1. คุณภาพคู่คุณธรรม ในงานเทคนิคการแพทย์ โดย นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 2. ทำงานเป็นทีมด้วยใจเป็นธรรม โดย คุณดุ๊...

Nov 20, 2018อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2561 (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 - ณ สนามสอบ โรงพยาบาลราชวิถี ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนราชเทวี กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00-16.00 น. - ณ สนามสอบส่วนภูมิภาค ห้องประชุมพ...

Nov 14, 2018อ่านต่อ
เหลือเวลาเพียง 3 วัน!!! ในการลงทะเบียน ร่วมงานประชุม Thailand LA Forum 2018 งานประชุมของพวกเราชาวเทคนิคการแพทย์

เรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ร่วมงานประชุมวิชาการ Thailand LA Forum 2018 "คุณภาพคู่คุณธรรม" โดยสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2561 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธาณี คะแนนCMTE=14ตะแนน สาม...

Nov 14, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

สืบเนื่องจากการจัดประชุมเทคนิคการแพทย์สัญจร ในเดือน สิงหาคม-กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงสาธาณสุขได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรสาขาเทคนิคการแพทย์ และการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-13.00น. ณ ห้...

Nov 14, 2018อ่านต่อ
Nov 01, 2018อ่านต่อ