สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
Jun 20, 2018อ่านต่อ
รายชื่อที่สภาอนุมัติต่ออายุ และผู้ที่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม อัพเดท 18 พฤษภาคม

I. กลุ่มที่สภาฯ อนุมัติการต่ออายุใบอนุญาตฯ แล้ว ทางสำนักงานสภาฯ จะดำเนิน การจัดทำ และส่งให้ท่านต่อไป II. กลุ่มที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม ขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้ 1. รายชื่อนี้เป็นรายชื่อที่มีการตรวจสอบเอกสารขอต่ออายุใบอนุญาตฯ แล้วพบว่าเอกสารที่ส่งไม่ครบถ...

Jun 06, 2018อ่านต่อ
รายชื่อผู้ส่งเอกสารถึงสภาฯ และส่งเอกสารไม่ครบ ไม่ถูกต้อง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ รายชื่อนี้เป็นรายชื่อที่มีการส่งเอกสารขอต่ออายุใบอนุญาตมาถึงสภาฯ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น เอกสารที่ส่งมาหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ยังคงมีอยู่ จะดำเนินการแจ้งในรอบถัดไป เอกสารในข้อ 1 จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้...

Jun 04, 2018อ่านต่อ
แผนดำเนินการคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2561

สภาเทคนิคการแพทย์ เป็นองค์กรที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งด้าน ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และการวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเทคนิคการแพทย์อย่างครบวงจร อันนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อผู้รับบริการ คณะอนุกรรมการส่งเสร...

Jun 04, 2018อ่านต่อ
ประกาศสมัครสอบรอบ 2/2561

กรุณาดำเนินการตามประกาศเพื่อความรวดเร็วและได้รับสิทธิสอบตามกำหนด และ ครั้งนี้ส่งเอกสารสมัครสอบมาที่สภาฯ ด้วยนะครับ การรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ขั้นตอนการสมัครสอบ Online ผู้สมัครสอบความรู้ทุกคนต้องสมัครสอบความรู้...

Jun 01, 2018อ่านต่อ