สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
โครงการอบรม MTC-LA Online 2564

สภาเทคนิคการแพทย์ขอเรียนเชิญ นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้ารับการ อบรมตามหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องแบบ online โดยมีทั้งหมดจำนวน 2 หลักสูตร ในปี พ.ศ.2564 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เ...

Feb 03, 2021อ่านต่อ
ประกาศขยายเวลาการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ปี 2564

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดใหม่ของ โรค COVID – 19 เป็นเหตุให้ไม่มีการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการยื่นขอประเมิน คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มกร...

Jan 28, 2021อ่านต่อ
ระวังอย่าหลงเชื่อ: ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับหลักสูตรเจาะเลือด

ตามที่ สภาเทคนิคการแพทย์ได้รับแจ้งจากประชาชน และ ผู้ประกอบวิชาชีพ ว่า มีสถาบันเอกชนหลายแห่งเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรเจาะเลือด หรือ หลักสูตรผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ กันมาก และ มีการโฆษณาว่าหากจบหลักสูตรอบรมนี้สามารถมาประกอบวิชาชีพเทคนิคก...

Jan 22, 2021อ่านต่อ
Jan 22, 2021อ่านต่อ
ประกาศเลื่อนการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

ตามที่อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ ได้กําหนดการตรวจ ประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการในเดือนมกราคม 2564 และเดือนถัดไปแล้วนั้น เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพขอแจ้งเลื่อนกําหนดการ การตรวจประเมินระบบคุณภาพห้อง...

Jan 05, 2021อ่านต่อ