สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
แผนดำเนินการคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2561

สภาเทคนิคการแพทย์ เป็นองค์กรที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งด้าน ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และการวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเทคนิคการแพทย์อย่างครบวงจร อันนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อผู้รับบริการ คณะอนุกรรมการส่งเสร...

Jun 04, 2018อ่านต่อ
ประกาศสมัครสอบรอบ 2/2561

กรุณาดำเนินการตามประกาศเพื่อความรวดเร็วและได้รับสิทธิสอบตามกำหนด และ ครั้งนี้ส่งเอกสารสมัครสอบมาที่สภาฯ ด้วยนะครับ การรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ขั้นตอนการสมัครสอบ Online ผู้สมัครสอบความรู้ทุกคนต้องสมัครสอบความรู้...

Jun 01, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ ขอบคุณสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่สนับสนุนงบประมาณ 14 ล้าน ก่อสร้างและตกแต่งที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ ในอาคารสภาวิชาชีพ

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอบคุณสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วาระ2558-2561 ที่สนับสนุนงบประมาณรวม 14 ล้าน ก่อสร้างและตกแต่งที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ ในอาคารสภาวิชาชีพ อาคารสภาวิชาชีพ 14 ชั...

May 30, 2018อ่านต่อ
11 สภาวิชาชีพผนึกพลังยื่น นายกรัฐมนตรี "พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา" ชี้ผลกระทบร่าง พ.ร.บ.อุดมศึกษาฯ กฎหมายใหม่ห้ามสภาวิชาชีพรับรองหลักสูตร

สภาวิชาชีพ 11 สาขา ร่วมกลุ่มยื่นเสนอต่อนายกรัฐมนตรีช่วยแก้ปัญหาผลกระทบจาก ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ......ชี้เหตุร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ห้ามไม่ให้สภาวิชาชีพรับรองหลักสูตรและอนุมัติปริญญา แต่ให้จัดสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษา เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพซึ่งส...

May 21, 2018อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA เดือนมิถุนายน 2561

การอบรม MTC-LA MTC-LA-02 รุ่นที่ 23 : 11-13 มิถุนายน 2561 MTC-LA-08 Plus รุ่นที่ 14 : 21-23 มิถุนายน 2561

May 18, 2018อ่านต่อ