สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
ขยายเวลาลงทะเบียนถึง 28 กุมภาพันธ์ โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจร ภาคอิสาน

เข้าระบบลงทะเบียน และรายละเอียด ได้ที่ http://mtc.or.th/reg_meeting_d.php?vtrain_id=2646 ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้คะแนน CMTE ขยายเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

Feb 20, 2018อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อการส่งบัตรสมาชิก และรายชื่อผู้ที่ต้องติดต่อสำนักงานสภาฯ รอบมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

รอบก่อนมกราคม 2561 และมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 ประเภทหัวข้อการส่งบัตร 1. ทำแล้วส่งแล้ว - สีเขียว 2. ทำแล้วรอส่ง - สีเหลือง 3. รอการติดต่อกลับ 025800229 - สีแดง 4. มีข้อมูลในระบบรอการดำเนินการ - สีน้ำเงิน

Feb 12, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์สัญจร ภาคกลางและภาคตะวันออก

สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรภาคกลาง และภาคตะวันออก จัดวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร Download เอกสารที่เอกสารแนบ และ สมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ http://mtc.or.th/reg_meeting_d.php?vtrain_id=2683

Feb 12, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์แจ้งข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาต

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอแจ้งข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาต สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่มีเลข ท.น.1-13500 ที่จะหมดอายุในวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ระบบต่ออายุใบอนุญาตฯ จะเปิด วันที่ 17 เมษายน 2561 รายละเอียดการดำเนินการปรากฏในเอกสารแนบ และสามารถ Download เ...

Feb 09, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ แจ้งข้อมูลการสมัครสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอแจ้งการสมัครสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ สำหรับ 1. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และ 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาก่อนหน้า แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ยังไม่ผ่านการสอบวัดความรู้) ผู้สมัครสามารถดำเนินการตา...

Feb 09, 2018อ่านต่อ