สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมมือกับสภาเทคนิคการแพทย์ ในการพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมในบริบทของวิชาชีพ เพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวของประชาชน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมมือกับสภาเทคนิคการแพทย์ ในการพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมในบริบทของวิชาชีพ เพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวของประชาชน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมตอบสนองต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในการพัฒนาองค์ความรู้ท...

May 01, 2018อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563 ในรอบ 1 ปี (19 เมษายน 2560 - 18 เมษายน 2561)

ผลการดำเนินงานสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563 ในรอบ 1 ปี 19 เมษายน 2560 – 18 เมษายน 2561 คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.2560-2563 เข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อจากคณะกรรมการชุดเดิม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและประธานคณะอ...

May 01, 2018อ่านต่อ
ประกาศผลสอบ รอบ1/2561

สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศ รายชื่อผู้ที่สอบวัดความรู้ "ผ่าน" การดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตฯ

Apr 19, 2018อ่านต่อ
Active: Update 18 เมษายน 2561 รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพ ------------- Update: ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

Apr 19, 2018อ่านต่อ
แจ้งเตือน การทำให้ถูกต้องของการต่ออายุใบอนุญาต

สมาชิกที่ต่ออายุใบอนุญาต รอบ ท.น.1-13500 ท่านมีการดำเนินการ 2 เรื่อง ตามนี้ เรื่องสมาชิก เนื่องจากท่านเป็นสมาชิกสภาฯ ตั้งแต่มี พ.ร.บ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 ท่านต้องได้รับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก (ให้ส่งเอกสารมาพร้อมการต่ออายุใบอน...

Apr 18, 2018อ่านต่อ