สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เกี่ยวกับสภา » ข่าวสารจากนายกสภา
ประมวลภาพ "สภาเทคนิคการแพทย์สัญจร พบผู้ประกอบวิชาชีพภาคอิสาน"

โครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบ ผู้ประกอบวิชาชีพภาคอิสาน” วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นพ.พีระ อารีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ7 (นายแพทย์สา...

Apr 19, 2018อ่านต่อ
ประมวลภาพ "สภาเทคนิคการแพทย์สัญจร พบผู้ประกอบวิชาชีพภาคใต้"

โครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบ ผู้ประกอบวิชาชีพภาคใต้” วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมคริสตัล ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ12 (นา...

Apr 19, 2018อ่านต่อ
สารจาก รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

สารจาก รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 สงกรานต์ เป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน นอกจากจะเป็นประเพณีที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ในสังคมและสะ...

Apr 13, 2018อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมเสวนาบทบาทของสภาวิชาชีพต่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 2561 นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมเสวนาบทบาทของสภาวิชาชีพต่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการประชุมว...

Apr 02, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบ ผู้ประกอบวิชาชีพภาคกลางและตะวันออก วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุม ให้กับโครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบ ผู้ประกอบวิชาชีพภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้หัวข้อบทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในระบบบริการ...

Mar 23, 2018อ่านต่อ