สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เกี่ยวกับสภา » ข่าวสารจากนายกสภา
สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคเหนือ นายกสภาเทคคนิคการแพทย์ แถลงผลการดำเนินงาน 9 เดือน

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ แถลงผลการดำเนินงาน 9 เดือน ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ที่โรงแรมอโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่ เช้าวันนี้ (29 ม.ค.) รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานสภาเทคนิคการแพทย์ ในรอบ 9 เ...

Jan 29, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคเหนือ นายกสภาฯ เผยความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ชูบทบาทเทคนิคการแพทย์

นายกสภาฯ เผยความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ชูบทบาทเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้กล่าวในการประชุมโครงการสภาเทคนิคการสัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ถึงเรื่องความร่วมมือของสภาเทคนิคการแพ...

Jan 29, 2018อ่านต่อ
Dec 27, 2017อ่านต่อ
นายกสภาฯ บรรยายเรื่องบทบาทบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

นายกสภาฯ บรรยายเรื่องบทบาทบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในประเทศและต่างประเทศ”...

Dec 18, 2017อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา รศ.ทน.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ทน.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล เลขาธิการสภาฯ และเจ้าหน้าที่สภาฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.256...

Oct 24, 2017อ่านต่อ