สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เกี่ยวกับสภา » ข่าวสารจากนายกสภา
ร่างการสะสมคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการ แพทย์ (CMTE) เพื่อการต่อใบอายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ร่างการสะสมคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการ แพทย์ (CMTE) เพื่อการต่อใบอายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ

Nov 15, 2013อ่านต่อ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๖ และ ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๖ และ ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สา...

Oct 29, 2013อ่านต่อ
Slide สำหรับนักเทคนิคการแพทย์สอน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน. เพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พฤษภาคม 2556

Slide สำหรับนักเทคนิคการแพทย์สอนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พฤษภาคม 2556 ดาวน์โหลดวีดีโอสอนเจาะหลอดเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่­อตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน­้ำตาลในเลือดชนิดพกพา โดย สภ...

Sep 10, 2013อ่านต่อ
งานแสดงมุทิตาจิต แด่นักเทคนิคการแพทย์ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2556

งานแสดงมุทิตาจิต แด่นักเทคนิคการแพทย์ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2556 จัดโดยชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ในวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม โดยมีนักเทคนิคการแพทย์ร่วมงานอย่างคึกคัก

Jul 17, 2013อ่านต่อ
ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแถลงข่าวเนื่องในวันงดบุหรี่โลก

ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแถลงข่าวเนื่องในวันงดบุหรี่โลก (วันที่ 17 พฤษภาคม 2556) จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล (สยามซิต...

May 17, 2013อ่านต่อ