สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เกี่ยวกับสภา » ข่าวสารจากนายกสภา
สารอวยพรปีใหม่ 2558 จากนายกสภาเทคนิคการแพทย์

สารจากนายกสภาเทคนิคการแพทย์ อวยพรปีใหม่ 2558 คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระปี 2557-2560 ชุดที่ 4 นี้ เริ่มเข้ารับหน้าที่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้งหมด 11 ชุด ซึ่งมีเพิ่มจากชุดเดิม 2 ชุด คือ คณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์วิชาชีพ...

Dec 28, 2014อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เข้าประชุมในกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเสนอการดำเนินงานตามนโยบายด้ายสาธารณสุข ต่อ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนศัย หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. ในวันเสาร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2557

รศ.สมชาย วิทยยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เข้าประชุมในกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเสนอการดำเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุข ต่อ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนศัย หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. ในวันเสาร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2557 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารแนบ

Jun 02, 2014อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ และ คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 54-57 ประชุมครั้งสุดท้าย 18 เมษา 57

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ และ คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2554-2557 ประชุมครั้งสุดท้าย 18 เมษายน 2557 และ แสดงความยินดีกับ รศ.สมชาย วิริยยุทธกร ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2557-2560

Apr 18, 2014อ่านต่อ
แถลงการณ์ของนายกสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ

แถลงการณ์ของนายกสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ .... ระยะเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการคุกคาม ข่มขู่สถานพยาบาลโดยการยิงระเบิดใส่โรงพยาบาลและขู่ตัดน้ำ ตัดไฟของสถานพยาบาล ซึ่งไม่มีประเทศไหน หรือผู้ใดเขา่ทำกันแม้ในยามสงคราม สถานพยาบาลทุกแห่งเปิดให้ในการรักษาพยาบาลด้ว...

Mar 10, 2014อ่านต่อ
เรียนเชิญดาวน์โหลดระเบียบศูนย์การศึกษา ต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ 2 ฉบับ

เรียนเชิญดาวน์โหลดระเบียบศูนย์การศึกษา ต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการแบ่งประเภท คุณสมบัติ และอำนาจหน้าที่ของสถาบันฝึกอบรมการศึกษาต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์ และ ระเบียบศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการกำ...

Feb 13, 2014อ่านต่อ