สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เกี่ยวกับสภา » ข่าวสารจากนายกสภา
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เปิดงานประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 7

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้ง 7 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองธานี จ.นนทบุรี คำกล่าวเปิด งานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2...

Nov 26, 2018อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมเสวนาหัวข้อ "เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดในยุคไทยแลนด์ 4.0"

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดในยุคไทยแลนด์ 4.0" ในงานประชุมวิชาการครบรอบ 40 ปี เทคนิคการแพทย์ และ 36 ปี กายภาพบำบัด มหาวิ...

Jul 22, 2018อ่านต่อ
Jun 28, 2018อ่านต่อ
รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมประชุมแผนกำลังคน และการหารือความร่วมมือ ระหว่างสภาวิชาชีพด้านสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และทนพญ.สมพิศ ปินะเก อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์คนที่ 1 เข้าร่วมประชุมแผนกำลังคน และหารือความร่วมมือ ระหว่าง สภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กับกระท...

May 01, 2018อ่านต่อ
ประมวลภาพ "สภาเทคนิคการแพทย์สัญจร พบผู้ประกอบวิชาชีพภาคอิสาน"

โครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบ ผู้ประกอบวิชาชีพภาคอิสาน” วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นพ.พีระ อารีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ7 (นายแพทย์สา...

Apr 19, 2018อ่านต่อ