สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เกี่ยวกับสภา » ข่าวสารจากนายกสภา
Jun 28, 2018อ่านต่อ
รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมประชุมแผนกำลังคน และการหารือความร่วมมือ ระหว่างสภาวิชาชีพด้านสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และทนพญ.สมพิศ ปินะเก อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์คนที่ 1 เข้าร่วมประชุมแผนกำลังคน และหารือความร่วมมือ ระหว่าง สภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กับกระท...

May 01, 2018อ่านต่อ
ประมวลภาพ "สภาเทคนิคการแพทย์สัญจร พบผู้ประกอบวิชาชีพภาคอิสาน"

โครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบ ผู้ประกอบวิชาชีพภาคอิสาน” วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นพ.พีระ อารีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ7 (นายแพทย์สา...

Apr 19, 2018อ่านต่อ
ประมวลภาพ "สภาเทคนิคการแพทย์สัญจร พบผู้ประกอบวิชาชีพภาคใต้"

โครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบ ผู้ประกอบวิชาชีพภาคใต้” วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมคริสตัล ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ12 (นา...

Apr 19, 2018อ่านต่อ
สารจาก รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

สารจาก รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 สงกรานต์ เป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน นอกจากจะเป็นประเพณีที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ในสังคมและสะ...

Apr 13, 2018อ่านต่อ