สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เกี่ยวกับสภา » ข่าวสารจากนายกสภา
Slide สำหรับนักเทคนิคการแพทย์สอน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน. เพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พฤษภาคม 2556

Slide สำหรับนักเทคนิคการแพทย์สอนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พฤษภาคม 2556 ดาวน์โหลดวีดีโอสอนเจาะหลอดเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่­อตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน­้ำตาลในเลือดชนิดพกพา โดย สภ...

Sep 10, 2013อ่านต่อ
งานแสดงมุทิตาจิต แด่นักเทคนิคการแพทย์ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2556

งานแสดงมุทิตาจิต แด่นักเทคนิคการแพทย์ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2556 จัดโดยชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ในวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม โดยมีนักเทคนิคการแพทย์ร่วมงานอย่างคึกคัก

Jul 17, 2013อ่านต่อ
ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแถลงข่าวเนื่องในวันงดบุหรี่โลก

ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแถลงข่าวเนื่องในวันงดบุหรี่โลก (วันที่ 17 พฤษภาคม 2556) จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล (สยามซิต...

May 17, 2013อ่านต่อ
ข่าวจากนายกสภา

สภาเทคนิคการแพทย์ได้รับบันทึกขอความอนุเคราะห์ จากกองเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ 11 มีนาคม 2556 เพื่อแจ้งข้อมูลการพักใช้ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ IVD ของ IND Diagnostic ประเทศแคนาดา เนื่องจากผู้ผลิตมีปัญหาในเรื่องระบบการบริหารจัดการและ...

Mar 12, 2013อ่านต่อ
เกริ่นข่าว LA Forum 2013 ครั้งที่2

เกริ่นข่าว LA Forum 2013 ครั้งที่2 กำหนดการจัดงานมหกรรมคุณภาพห้องปฏิบัติการ ปี 2556 ระหว่างวันที่ 28-30กรกฎาคม 2556 ที่โรงแรมรามาการ์เด้น กทม. "มาตรฐานไทยไปสากล". ในงานมีการมอบประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพที่ผ่านการรับรองจากสภาเทคนิคการ...

Feb 26, 2013อ่านต่อ