สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » นักเทคนิคการแพทย์ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสังคมไทย
ขอแสดงความยินดีกับ ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ณ ลานโปรโมชั่น 2-3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงาน "วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561" ซึ่งสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ก...

Jun 12, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับนักเทคนิคการแพทย์ผู้ได้รับคัดเลือกประกวดผลงานยอดเยี่ยมในงานประชุมวิชาการ๑๐๐ปี กระทรวงสาธารณสุข

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับนักเทคนิคการแพทย์ ผู้สร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับวงการเทคนิคการแพทย์ ทนพ.วิรัช พวงภู่ เทคนิคการแพทย์กลุ่มงานชันสูตรสาธารณสุข โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ทนพญ.ลดารัตน์ สุจริต เทคนิคการแพทย์กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ...

May 31, 2018อ่านต่อ
"นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ผู้สร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพ" ข่าวไทยรัฐ ฉบับเช้า วันพฤหัสฯที่ 17 พฤษภาคม 2561 หน้า 20

นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ผู้สร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ขอแสดงความยินดีกับนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ผู้สร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพ ซึ่งเช้าวันพฤหัสฯที่ 17 พฤษภาคม 2561 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 20 ได้นำเสนอข่าว สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่ง...

May 17, 2018อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล Quality MT Awards 2017 ในงาน Thailand LA Forum 2017 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล Quality MT Awards 2017 ผู้เป็นพลังขับเคลื่อนระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเครือข่ายจังหวัด นางทัศนีย์ สิริธัญญ์สกุล โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง นางเบญจมาศ ศรีคิรินทร์ โรงพยาบาลบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี

Nov 13, 2017อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ชื่นชมนักเทคนิคการแพทย์ ทนพ.วสุอนันต์ ทองดี ต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรม เตรียมจัดตั้งกองมุนส่งเสริมการวิจัย

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ชื่นชมนักเทคนิคการแพทย์ต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรม เตรียมจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการวิจัย รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวถึง ผลงานชื่อ การพัฒนา Application Thai CKD risk calculation เพื่อประเมินอัตราการลดลงของไตหรือค...

Sep 12, 2017อ่านต่อ
  • 1