สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » เกี่ยวกับสภา
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมเสวนาบทบาทของสภาวิชาชีพต่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 2561 นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมเสวนาบทบาทของสภาวิชาชีพต่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการประชุมว...

Apr 02, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบ ผู้ประกอบวิชาชีพภาคกลางและตะวันออก วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุม ให้กับโครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบ ผู้ประกอบวิชาชีพภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้หัวข้อบทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในระบบบริการ...

Mar 23, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคเหนือ นายกสภาเทคคนิคการแพทย์ แถลงผลการดำเนินงาน 9 เดือน

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ แถลงผลการดำเนินงาน 9 เดือน ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ที่โรงแรมอโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่ เช้าวันนี้ (29 ม.ค.) รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานสภาเทคนิคการแพทย์ ในรอบ 9 เ...

Jan 29, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคเหนือ นายกสภาฯ เผยความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ชูบทบาทเทคนิคการแพทย์

นายกสภาฯ เผยความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ชูบทบาทเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้กล่าวในการประชุมโครงการสภาเทคนิคการสัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ถึงเรื่องความร่วมมือของสภาเทคนิคการแพ...

Jan 29, 2018อ่านต่อ
Dec 27, 2017อ่านต่อ