สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวการศึกษาต่อเนื่อง
ใบรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

เรื่อง ใบรับรองหน่วยคะแนน (ข่าวการศึกษาต่อเนื่อง) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดทำใบรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถเข้าไปตรวจสอบคะแนนสะสมในใบรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ได้ที่ web สภ...

Mar 15, 2018อ่านต่อ
รายงานการดำเนินงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

คะแนน CMTE สะสมของสมาชิก จำนวนสมาชิกที่มีใบอนุญาต จำนวน ๑๖,๘๙๐ คน (เลขที่ใบอนุญาตสุดท้าย ๑๖,๙๔๕) จำนวนสมาชิกที่มีใบอนุญาตจะหมดอายุในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓,๕๓๖ คน ขอขอบคุณข้อมูลจากผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

Oct 20, 2017อ่านต่อ
รายงานประจำปีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2559

รายงานประจำปีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2559

Mar 14, 2017อ่านต่อ
เล่าเรื่อง CMTE ประสบการณ์ของอาจารย์เทียน ตอนที่ ๒

เล่าเรื่อง CMTE ประสบการณ์ของอาจารย์เทียน ตอนที่ ๒ คำและความหมาย Learning ก่อนที่จะไปถึง CMTE เรามาไล่เรียงคำที่เกี่ยวข้องกันก่อน เอาแบบชาวบ้านคุยกันไม่ต้องวิชาการร้อยเปอร์เซ็นต์ นักภาษาจะว่าไงก็ว่าไปขอให้เรารู้เรื่องเช้าใจตรงกันก็พอ อย่างแรกสุดคำว่าการ...

Jul 20, 2016อ่านต่อ
เล่าเรื่อง CMTE ประสบการณ์ของอาจารย์เทียน

บทนำ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีการนำ ระบบการศึกษาต่อเนื่อง หรือ CMTE มาใช้อย่างเป็นทางการและเป็นภาคบังคับ กล่าวคือ มีข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๖ ใช้บังคับ ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ใ...

Jul 20, 2016อ่านต่อ