สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
การอบรม MTC-LA

รายละเอียดการอบรม - MTC-LA 08 Plus รุ่น 10 วันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ โฮเทล ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี "สำหรับผู้ที่มาอบรมให้เตรียม Note Book และข้อมูล, กราฟข้อมูลผล IQC ในเดือนที่ทำ EQA พร้อม %CV ในแต่ละเดือน ของหน่วยงานมาด้วย สำหรับ...

Aug 18, 2017อ่านต่อ
สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ แถลงการชะลอการทำบัตรสมาชิก On line

คำแถลง เรื่องการขอชะลอการยื่นขอทำบัตรสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ Online ชั่วคราว ตามที่ สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ให้บริการทำบัตรสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ on line ในระบบฐานข้อมูลสมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวก แล้วนั้น จากการดำเนินการที่ผ่านมา พบปัญหาจาก “ภาพถ่าย...

Aug 02, 2017อ่านต่อ
แผนงานเร่งด่วน ที่จะดำเนินการภายในปี 2560 ของอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา อนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ นำโดย ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ ได้เป็นประธานในการจัดประชุมจัดทำแผนการดำเนินการ ซึ่งได้ข้อสรุป 2 งานเร่งด่วนที่จะดำเนินการภายในปี 2560 การกระตุ้นให...

Jul 26, 2017อ่านต่อ
Update รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ท่านสามาตรตรวจสอบได้ตาม link : http://www.mtcouncil.org/site/labtest

Jul 25, 2017อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย๋

สภาเทคนิคการแพทย์ ออกประกาศ จำนวน 2 ฉบับ 1.ประกาศ ที่ 17/2560 เรื่อง ให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก 2.ประกาศ ที่ 18/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

Jul 24, 2017อ่านต่อ