สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ประกาศเปิดรับเอกสารการยื่นต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในวันหยุด 13 - 14 ตุลาคม 2561

ประกาศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ ท.น. 1-13500 ยื่นเอกสารต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 1 ได้ทันในวันที่ 14 ตุลาคม 2561 สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ จึงเปิดบริการรับเอกสาร ณ ที่ทำการสภา ชั้น 2 ตึกวิศวกรรมการแพทย์ ซอย...

Oct 12, 2018อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผลงานประกวด MT Best Practice Awards 2018 (ผ่านรอบแรก)

ประกาศรายชื่อผลงานประกวด MT Best Practice Awards 2018 ที่ผ่านรอบแรก ประเภทผลงาน : CQI (จากจำนวนที่ส่ง 16 เรื่อง) โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร จ.ยโสธร ​​เรื่อง ​การพัฒนากระบวนการขั้นตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์ในการลดความผิดพลาดของการบ่งชี้สิ่งส่งตรวจ โรงพยาบาลธรรม...

Oct 05, 2018อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง หนังสือรับรองการต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ประกาศ สภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง หนังสือรับรองการต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 1 เรียน สมาชิกเลขที่ ท.น. 1-13500 ด้วยสมาชิกบางท่านจะต้องใช้ใบอนุญาตที่ต่ออายุแล้วในการแจ้ง หน่วยงานเพื่อขอรับเงิน พ.ต.ส. / ขอรับเงินค่าตอบแทนผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพท...

Oct 01, 2018อ่านต่อ
เปิดรับสมัครแล้ว!!! การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2561

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ที่ ๓/๒๕๖๑ กำหนดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2561 ที่ www.mtc.or.th วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ...

Oct 01, 2018อ่านต่อ
ประกาศแจ้งเตือน การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สำหรับผู้ที่มีเลข ทน 1 - 13500

ประกาศแจ้งเตือน การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สำหรับผู้ที่มีเลข ทน 1 - 13500 นับเวลาถอยหลังเหลือเวลาอีก MT COUNTDOWNCountdown (function(d, s, id) { var js, pjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.crea...

Oct 01, 2018อ่านต่อ