สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ 27/2560 เรื่อง กำหนดใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่มีความประสงค์จะใช้คำนำหน้าชื่อย่อประกอบชื่อตัวในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศกำหนดอักษรย่อ “ทน.” นำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทั้งชายและ...

Oct 20, 2017อ่านต่อ
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ขอน้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สภาเทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั้งประเทศ

Oct 13, 2017อ่านต่อ
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมติเห็นชอบจาก สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านเทคนิคการแพทย์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะสหเวชศาสตร์จุฬาฯ โดยได้รับมติเห็นชอบจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตร​ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านเทคนิคการแพทย์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันนี้ (๒๘ กันยายน ๒๕๖๐) ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ...

Sep 28, 2017อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศใช้มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560

สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศใช้มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 เอกสาร มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 มีให้ Download

Sep 25, 2017อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA 02 รุ่น 20 และ MTC-LA 08 Plus รุ่นที่ 11

- MTC-LA 02 รุ่น 20 วันที่ 8-10 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมไมดา โฮเทล งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี - MTC-LA 08 Plus รุ่น 10 วันที่ 20-22 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ โฮเทล ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี "สำหรับผู้ที่มาอบรม 08 Plus ให้เตรียม Note Book และข้อมูล, กราฟข้...

Sep 20, 2017อ่านต่อ