สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
14112562 ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ขั้นตอนการขอตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 45/2562 เรื่อง ขั้นตอนการขอตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ อาศัยอำนาจตามมาตราตามความในข้อ 3 แห่งข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2562 ออกประ...

Nov 14, 2019อ่านต่อ
28102562 นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และกรรมการสภาฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย ทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล เลขาธิการสภาฯ และกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ นำกระเช้าดอกไม้เข้าเยี่ยมคารวะและ...

Nov 11, 2019อ่านต่อ
621014 ด่วนมาก!!! รายชื่อสมาชิก (ทน. 1- 14453) เฉพาะผู้ที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ขาดการติดต่อ เท่านั้น

ด่วนมาก รายชื่อสมาชิก (ทน. 1- 14453) เฉพาะผู้ที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ขาดการติดต่อ เท่านั้น ขอให้เข้าระบบตรวจสถานะใบอนุญาต และ ปรับปรุงข้อมูล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และอีเมล์ หากขัดข้องติดต่อเจ้าหน้าที่ 092-849-8510 วันราชการเวลา 09.00-17.00 น.​​ ...

Oct 15, 2019อ่านต่อ
621011 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่3/2562 ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่3/2562 ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ สนามสอบ โรงพยาบาลราชวิถี ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 09.00-16.00 น. หมายเหตุ :รายชื่อจะเรียงตามลําดับตัวอั...

Oct 11, 2019อ่านต่อ
เปิดรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2

สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สนใจดาวโหลดหนังสือเชิญ โครงการ ใบสมัครลงทะเบียน ได้ตามเอกสารแนบ

Sep 29, 2019อ่านต่อ