สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวเปิดงานโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ขอประเมิน เป็น นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 อนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ขอรับการประเมิน เป็น นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุม สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไท...

Jun 29, 2018อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA เดือน กรกฏาคม

MTC-LA เดือนกรกฏาคม 2561 - LA 09 รุ่นที่ 6 : 13 กรกฎาคม 61 - LA 01 รุ่นที่ 28 : 23-24 กรกฎาคม 61 สถานที่ รร.เบสเวสเทิร์น ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี แบบฟอร์มจอง โรงแรมสามารถโหลดได้ด้านล่างนี้

Jun 27, 2018อ่านต่อ
Active: Update 20 มิถุนายน 2561 รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

Jun 20, 2018อ่านต่อ
Jun 20, 2018อ่านต่อ
รายชื่อที่สภาอนุมัติต่ออายุ และผู้ที่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม อัพเดท 22 มิถุนายน

I. กลุ่มที่สภาฯ อนุมัติการต่ออายุใบอนุญาตฯ แล้ว ทางสำนักงานสภาฯ จะดำเนิน การจัดทำ และส่งให้ท่านต่อไป II. กลุ่มที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม ขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้ 1. รายชื่อนี้เป็นรายชื่อที่มีการตรวจสอบเอกสารขอต่ออายุใบอนุญาตฯ แล้วพบว่าเอกสารที่ส่งไม่ครบถ...

Jun 06, 2018อ่านต่อ