สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ข่าวการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

ข่าวจากสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องการพิจารณายกเลิกเงื่อนไขการจำกัดคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น ที่ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคาร ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ ได้จัดให้มีการประ...

Jul 21, 2017อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA 01 รุ่น 23 MTC-LA 02 รุ่น 19 และ MTC-LA 09 รุ่นที่ 1

ขอแจ้งรายละเอียดการอบรม - MTC-LA 01 รุ่น 23 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ โฮเทล ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี - MTC-LA 02 รุ่น 19 วันที่ 6-8 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ โฮเทล ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี - MTC-LA 09 รุ่นที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม 256...

Jul 19, 2017อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมประชุม คกก.นโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัยรองนาย...

Jul 18, 2017อ่านต่อ
บรรยากาศการสอบวัดความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการสอบวัดความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งมีผู้สมัครลงสนามสอบ กว่า 1,240 คน โดยสอบพร้อมกันทั่วประเทศ 7 สนาม แบ่งเป็นส่วนกลาง 2 แห่ง และส่วนภูมิภาค 5 แห่ง ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิท...

Jul 17, 2017อ่านต่อ
Jul 14, 2017อ่านต่อ