สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
Sep 29, 2019อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การขอรับความช่วยเหลือประสบสาธารณภัย

ดาวโหลดเอกสารการขอรับการช่วยเหลือได้ที่ file แนบ

Sep 23, 2019อ่านต่อ
ขยายเวลา!!! การส่งผลงานเข้าประกวด MT Best Practice Awards 2019 ในงาน Thailand LA Forum 2019 หมดเขต 30 กันยายน 2562

ขยายเวลา!!! การแพทย์ส่งผลงานเข้าประกวด MT Best Practice Awards 2019 ในงาน Thailand LA Forum 2019 หมดเขต 30 กันยายน 2562 ด้วยสภาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดการประกวดผลงานต้นแบบทางเทคนิคการแพทย์ประจำปี 2562 (MT Best Practice Awards 2019) การพัฒนาคุณภาพทางเทคนิค...

Sep 18, 2019อ่านต่อ
เปิดรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคกลาง ครั้งที่ 2

สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคกลาง ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม สนใจดาวโหลดหนังสือเชิญ โครงการ ใบสมัครลงทะเบียน ได้ตามเอกสารแนบ

Sep 06, 2019อ่านต่อ
เปิดรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมสัมนาสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2

สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) จังหวัดนครสวรรค์ ดาวโหลด หนังเอกสารโครงการสือเชิญ โครงการ และใบสมัครลงทะเบียน ได้ตามเอกสารแนบ

Sep 06, 2019อ่านต่อ