สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
แจ้งเตือน!!! เทคนิคการแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่มีเลขที่ ท.น. 13501 เป็นต้นไป

แจ้งเตือน!!! จาก สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ สำหรับ เทคนิคการแพทย์ผู้มีเลขที่ ท.น.13501 เป็นต้นไป คำแนะนำการต่ออายุใบอนุญาต สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีอายุ 5 ปี ตามที่ระบุไว้ และ ตั้งแต่ เลข ท.น.1...

Jan 10, 2019อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ประชุมความร่วมมือการทำงานด้านเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

นายกสภาฯ ประชุมความร่วมมือการทำงานด้านเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ชมรมเทคนิคการแพทย์รพศ./รพท. ชมรม...

Dec 25, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ แจงข้อสงสัยในประเด็นกฏหมาย "การเจาะเลือดในการให้บริการในสถานพยาบาลเคลื่อนที่"

สภาเทคนิคการแพทย์ มีหนังสือที่ สทนพ.11.439/2561 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ตอบข้อประเด็นที่สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือสอบถามมายังสภาเทคนิคการแพทย์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจาะเลือดในการให้บ...

Dec 25, 2018อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2561

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ผลการสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2561 อนุมัติ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 จำนวน 375 คน - สมาชิกดูรายละเอียดรายชื่อและวิธีการขอขึ้นทะเบียนฯ ตามเอกสารแนบ หรือคลิ๊กไปที่ลิงค...

Dec 21, 2018อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA เดือนมกราคม 2562

MTC-LA เดือนมกราคม 2562 - MTC-LA 01 รุ่นที่ 29 : 7-8 มกราคม 62 @ รร.เบสเวสเทิร์น ถ.แจ้งวัฒนะ - MTC-LA 09 รุ่นที่ 8 : 18 มกราคม 62 @ รร.ประจักษ์ตรา จ.อุดรธานี สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจองโรงแรมเบสเวสเทิร์น ได้ที่ไฟล์แนบ ครับ

Dec 17, 2018อ่านต่อ