สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคเหนือ

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคเหนือ ณ โรงแรม อโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29-30 มกราคม 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 83 คน (ผู้เข้าร่วมประชุม 71 คน วิทยากรในพื้นที่ 7 คน กรรมการสภาฯ 5 คน แบ่งเป็น...

Jan 31, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์สนับสนุนการเลือกตั้ง นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ (ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.amtt.org/content/view/50 ) ร่วมเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง "นายกสมาคมฯ" ได้ตามวัน เวลา และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ ได้ประ...

Jan 29, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับใหม่

สภาเทคนิคการแพทย์ กำหนดใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่มีความประสงค์จะใช้คำนำหน้าชื่อย่อประกอบชื่อตัวในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามความสมัครใจและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยความเห็นชอบของสภาเท...

Jan 29, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคเหนือ นายกสภาฯ เผยความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ชูบทบาทเทคนิคการแพทย์

นายกสภาฯ เผยความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ชูบทบาทเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้กล่าวในการประชุมโครงการสภาเทคนิคการสัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ถึงเรื่องความร่วมมือของสภาเทคนิคการแพ...

Jan 29, 2018อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา สภาฯ สัญจร ภาคเหนือ

ท่านสามารถดูรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา สภาฯ สัญจร ภาคเหนือ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ครับ

Jan 26, 2018อ่านต่อ