สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
Active: Update 20 มิถุนายน 2561 รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

Jun 20, 2018อ่านต่อ
Jun 20, 2018อ่านต่อ
รายชื่อผู้ส่งเอกสารถึงสภาฯ และส่งเอกสารไม่ครบ ไม่ถูกต้อง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ รายชื่อนี้เป็นรายชื่อที่มีการส่งเอกสารขอต่ออายุใบอนุญาตมาถึงสภาฯ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น เอกสารที่ส่งมาหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ยังคงมีอยู่ จะดำเนินการแจ้งในรอบถัดไป เอกสารในข้อ 1 จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้...

Jun 04, 2018อ่านต่อ
ประกาศสมัครสอบรอบ 2/2561

กรุณาดำเนินการตามประกาศเพื่อความรวดเร็วและได้รับสิทธิสอบตามกำหนด และ ครั้งนี้ส่งเอกสารสมัครสอบมาที่สภาฯ ด้วยนะครับ การรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ขั้นตอนการสมัครสอบ Online ผู้สมัครสอบความรู้ทุกคนต้องสมัครสอบความรู้...

Jun 01, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ ขอบคุณสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่สนับสนุนงบประมาณ 14 ล้าน ก่อสร้างและตกแต่งที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ ในอาคารสภาวิชาชีพ

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอบคุณสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วาระ2558-2561 ที่สนับสนุนงบประมาณรวม 14 ล้าน ก่อสร้างและตกแต่งที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ ในอาคารสภาวิชาชีพ อาคารสภาวิชาชีพ 14 ชั...

May 30, 2018อ่านต่อ