สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสนามสอบ รอบ 2/2560

สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2560 ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 สนามสอบส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 25 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โรง...

Jul 11, 2017อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ เชิญเข้าร่วม THAILAND LA FORUM 2017

สภาเทคนิคการแพทย์ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 ตุลาคม 2560 เข้าระบบสมัครได้ที่ http://mtc.or.th/reg_meeting_d.php?vtrain_id=2370 และส่งผลงานเข้า...

Jul 06, 2017อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศใช้มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560

สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศใช้มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 เอกสาร มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 มีให้ Download

Jul 05, 2017อ่านต่อ
นายกและเลขาธิการ สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสมาพันธ์วิชาชีพ รวม 11 สาขา เข้าพบเลขาธิการ สกอ.(สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา)

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 19.00 ถึง 22.30 น. นายกและเลขาธิการ ร่วมกับสมาพันธ์วิชาชีพ รวม 11 สาขา เข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.สุภัทร จำปาทอง ยังสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ถนนพญาไท ณ ห้องประชุม พอ.อาทร ชนเห็นชอบ ชั้น6 เพื่อให้ความเห็...

Jun 26, 2017อ่านต่อ
รายนามคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ และคณะอนุกรรมการ 8 คณะ

สภาเทคนิคการแพทย์ วาระ2560-2563 ประกาศรายชื่อกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ และอนุกรรมการ 8 คณะ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ2560-2563 ครั้งที่ 2/2560 วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 ขอประกาศคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ และอนุกรรมกา...

Jun 09, 2017อ่านต่อ