สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
01272019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 1/2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 1/2563 ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สนามสอบ โรงพยาบาลราชวิถี ห้องพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนราชเทวี กรุงเทพฯ และ ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนต...

Jan 27, 2020อ่านต่อ
01262019 สภาเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความชื่นชม ดร.ทนพญ.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี เบื้องหลังความสำเร็จการตรวจหา Novel Coronavirus 2019

ฝากสภาเทคนิคการแพทย์ ส่งเสริม พัฒนาทักษะ นักเทคนิคการแพทย์เพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สำหรับเชื้อที่ Known and New เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ทีมประชาสัมพันธ์สภาเทคนิคการแพทย์ ได้มีโอกาสติดต่อขอสัมภาษณ์ ดร.ทนพญ.สุภาภรณ์ วัชรพฤ...

Jan 26, 2020อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 63

- MTC-LA 02 รุ่นที่ 30 : 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 @ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี ................................................................. - MTC-LA 08 Plus รุ่นที่ 19 : 19-21 มีนาคม 2563 @ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส ...

Jan 26, 2020อ่านต่อ
01132563 นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่...

Jan 13, 2020อ่านต่อ
สรุปการจัดงานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 (Thailand LA forum 2019) 24-26 พฤศจิกายน 2562

สรุปการจัดงานมหกรรมคุณภาพ มาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 (Thailand LA forum 2019) 24-26 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้ร่วมงาน • ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวน 956 คน • วิทยากรบรรยาย 20 คน • คณะทำงาน 46 คน • ผู้มารั...

Jan 06, 2020อ่านต่อ