สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ประกาศ สมาชิกตามเลขที่ ท.น. ที่มีคะแนน CMTE ครบแล้วสำหรับต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในปี 2561 (คะแแนนสะสมถึง 31 มีนาคม 2561)

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศ สมาชิกตามเลขที่ ท.น. ที่มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง เท่ากับหรือมากกว่า 50 หน่วยคะแนน (เฉพาะสมาชิกที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุภายในปี 2561) ประกาศ สมาชิกตามเลขที่ ท.น. ที่มีคะแนนCMTE ครบแล้วส...

Apr 02, 2018อ่านต่อ
เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสมาพันธ์วิชาชีพ 11 องค์กร ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ มอบหมายให้ ทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกับสมาพันธ์วิชาชีพ 11 องค์กร เพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวง...

Mar 28, 2018อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA 02 รุ่น 22 และ MTC-LA 08 Plus รุ่น 13

- MTC-LA 02 รุ่น 22 วันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม ไมด้าโฮเทล งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี - MTC-LA 08 Plus รุ่น 13 วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม ไมด้าโฮเทล งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี ใบจองโรงแรมสามารถโหลดได้จากไฟล์ที่แนบมาให้ หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ขับรถมาสามา...

Mar 26, 2018อ่านต่อ
รวมมิตรคำแนะนำ เพิ่มเติมหน่วยงานช่วยรวบรวมส่งแบบกลุ่ม

สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ขอให้คำแนะนำเรื่อง 1. การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ภาษาไทยในระบบ .....ดำเนินการตามนี้ครับ http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=34 2. การทำบัตรสมาชิก .....ดำเนินการตามนี้ครับ http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=266 3. ต่ออายุใบอน...

Mar 21, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศช่องทางการทำบัตรสมาชิก

สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศช่องทางการทำบัตรสมาชิก ขอให้สมาชิกทำบัตรสมาชิกผ่านการยื่นทำบัตรออนไลน์ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 1. สมาชิกทําการ Login เข้าระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคล ที่ www.mtc.or.th *** โดย ช่อง Username ใส่ เลข ท.น. (เ...

Mar 15, 2018อ่านต่อ