สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ประกาศรายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

May 19, 2020อ่านต่อ
ประกาศการขยายเวลาการรับรองระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มีมติจากการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ประกาศดังนี้ ๑. หน่วยงานที่หมดอายุการรับรองตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ให้ขยายอายุการรับรองต่อไปอีกเป็นระยะเว...

May 19, 2020อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ร่วมในพิธีลงนามกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม ฉบับที่ 2 สำหรับผู้ช่วยพยาบาล เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคจำนวน 100,000 คน

ในวันที่ 28 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมแพทยสมาคมฯ ชั้น 4 เวลา 10.00 น. นายกสภาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมกับคณะผู้บริหารโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย Covid-19 และบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในพิธีลงนามกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มฉบับที่ 2 ผู้ช่วยพยาบาล นักเทคน...

Apr 28, 2020อ่านต่อ
ประกาศแต่งตั้งประธานอนุกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์จำนวน ๗ คณะ

ประกาศแต่งตั้งประธานอนุกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์จำนวน ๗ คณะ

Apr 25, 2020อ่านต่อ
ประกาศการปรับรายชื่อคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ ๖

ประกาศการปรับรายชื่อคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๖

Apr 25, 2020อ่านต่อ