สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
นายกสภาฯ แถลงถึงกรณีข่าวการจับกุมคลินิกเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ แถลงถึงกรณีการจับกุมคลินิก 4 แห่ง ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่ง 3 แห่งเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์ ที่ปรากฏข่าวในสื่อมวลชนเมื่อวาน (25 พค.) ว่า สภาเทคนิคการแพทย์รับ...

May 29, 2017อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศแต่งตั้ง ทีมบริหารและประธานคณะอนุกรรมการ จำนวน 8 คณะ

รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ลงนามในประกาศแต่งตั้ง เลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ และเหรัญญิก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ2560-2563 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 สภาเทคนิคการแพท...

May 22, 2017อ่านต่อ
สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ให้ข้อมูลการทำบัตรสมาชิก

สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ขอเรียนชี้แจงดังนี้ การเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ กับสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นคนละเรื่อง คนละองค์กรกัน การเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นตั้งแต่การยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตแล้ว ไม่ต้องดำเนิ...

May 09, 2017อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA 01 รุ่น 22 และ MTC-LA 02 รุ่น 18

- MTC-LA 01 รุ่น 22 วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี - MTC-LA 02 รุ่น 18 วันที่ 4-6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี - MTC-LA 08 Plus รุ่นที่ 9 วันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมไมด้า โฮเทล งามวง...

May 04, 2017อ่านต่อ
ประกาศผลสอบรอบ 1/2560

รายชื่อผู้สอบวัดความรู้ "ผ่าน" จากการสอบครั้งที่ 1/2560 ตามเอกสารแนบ และ ขอให้ดำเนินการตามประกาศเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อไป

Apr 18, 2017อ่านต่อ