สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
แผนงานเร่งด่วน ที่จะดำเนินการภายในปี 2560 ของอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา อนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ นำโดย ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ ได้เป็นประธานในการจัดประชุมจัดทำแผนการดำเนินการ ซึ่งได้ข้อสรุป 2 งานเร่งด่วนที่จะดำเนินการภายในปี 2560 การกระตุ้นให...

Jul 26, 2017อ่านต่อ
Update รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ท่านสามาตรตรวจสอบได้ตาม link : http://www.mtcouncil.org/site/labtest

Jul 25, 2017อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย๋

สภาเทคนิคการแพทย์ ออกประกาศ จำนวน 2 ฉบับ 1.ประกาศ ที่ 17/2560 เรื่อง ให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก 2.ประกาศ ที่ 18/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

Jul 24, 2017อ่านต่อ
ข่าวการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

ข่าวจากสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องการพิจารณายกเลิกเงื่อนไขการจำกัดคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น ที่ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคาร ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ ได้จัดให้มีการประ...

Jul 21, 2017อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA 01 รุ่น 23 MTC-LA 02 รุ่น 19 และ MTC-LA 09 รุ่นที่ 1

ขอแจ้งรายละเอียดการอบรม - MTC-LA 01 รุ่น 23 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ โฮเทล ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี - MTC-LA 02 รุ่น 19 วันที่ 6-8 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ โฮเทล ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี - MTC-LA 09 รุ่นที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม 256...

Jul 19, 2017อ่านต่อ