สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร ประธานอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ11 สภาวิชาชีพ แสดงจุดยืนเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.......

สภาวิชาชีพโต้ ประเมินหลักสูตรทุก5ปี เพื่อปรับให้ทันสมัย ขนาดคุมเข้ม ปัญหายังอื้อ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร ประธานอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์มติชน ถึงกรณีที่สภาวิชาชีพ 11 วิชาชีพ แสดงความไม่เห็นด...

Aug 26, 2018อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA เดือน กันยายน

- LA 09 รุ่นที่ 7 : 7 กันยายน 2561 - LA 08 PLUS รุ่นที่ 15 : 20 - 22 กันยายน 2561 สถานที่ รร.เบสเวสเทิร์น ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี แบบฟอร์มจอง โรงแรมสามารถโหลดได้ด้านล่างนี้

Aug 21, 2018อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2561

คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มีมติอนุมัติผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้ที่ 2/2561 แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านจำนวน 906 คน ตามรายละเอียดแนบ ขั้นตอนต่อไปที่ผู้สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและ...

Aug 16, 2018อ่านต่อ
กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนงบประมาณ พัฒนานักเทคนิคการแพทย์ อบรมหลักสูตรเฉพาะทางแบคทีเรียดื้อยา

กระทรวงสาธารณสุข ให้การสนับสนุนงบประมาณ พัฒนานักเทคนิคการแพทย์ อบรมหลักสูตรเฉพาะทางแบคทีเรียดื้อยา กระทรวงสาธารณสุข สภาเทคนิคการแพทย์ สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมเทคนิคการแพทย์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มีความร่วมมือในการพัฒนายุ...

Aug 16, 2018อ่านต่อ
รายนามคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ และคณะอนุกรรมการ 9 คณะ

สภาเทคนิคการแพทย์ วาระ2560-2563 ประกาศรายชื่อกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ และอนุกรรมการ 9 คณะ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563 ขอประกาศคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ และอนุกรรมการ 9 คณะ ต่อไปนี้ คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ...

Aug 10, 2018อ่านต่อ