สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมติเห็นชอบจาก สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านเทคนิคการแพทย์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะสหเวชศาสตร์จุฬาฯ โดยได้รับมติเห็นชอบจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตร​ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านเทคนิคการแพทย์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันนี้ (๒๘ กันยายน ๒๕๖๐) ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ...

Sep 28, 2017อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศใช้มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560

สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศใช้มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 เอกสาร มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 มีให้ Download

Sep 25, 2017อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA 02 รุ่น 20 และ MTC-LA 08 Plus รุ่นที่ 11

- MTC-LA 02 รุ่น 20 วันที่ 8-10 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมไมดา โฮเทล งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี - MTC-LA 08 Plus รุ่น 10 วันที่ 20-22 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ โฮเทล ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี "สำหรับผู้ที่มาอบรม 08 Plus ให้เตรียม Note Book และข้อมูล, กราฟข้...

Sep 20, 2017อ่านต่อ
สธ.ประกาศใช้ พ.ร.บ.นมผง มีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 กันยายน

สธ.ประกาศใช้พ.ร.บ.นมผง มีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 กันยายน 2560 นี้ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศใช้พ.ร.บ.นมผง เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก เพื่อเด็กไทยได้กินนมแม่ พร้อมขับเคลื่อน 3 มาตรการ ทั้งส่งเสริม สนับสนุน และปกป้อง ...

Sep 19, 2017อ่านต่อ
แถลงการณ์สภาการพยาบาล และสภาเทคนิคการแพทย์ กรณีสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม แจ้งดำเนินคดีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ กล่าวหาว่ากระทำผิดพระราชบัญญัติเทคนิคการแพทย์ แถลงเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560

แถลงการณ์สภาการพยาบาลและสภาเทคนิคการแพทย์ กรณี สำนักสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม แจ้งความดำเนินคดีผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลฯ กล่าวหาว่ากระทำความผิดพระราชบัญญัติเทคนิคการแพทย์

Sep 18, 2017อ่านต่อ