สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
01302020 ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการเเพทย์ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการเเพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการเเพทย์ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการเเพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 *** ให้สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เข้าไปลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เลือกวิธีการลงคะแนนได้ที่ https://evotin...

Jan 30, 2020อ่านต่อ
01302020 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ E-Voting

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ E-Voting เลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 4-17 มีนาคม 2563 ลงโดย อนุกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ 30 มกราคม 2563

Jan 30, 2020อ่านต่อ
01282020 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ.2563-พ.ศ.2566

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ.2563-พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2563 (รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร) ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเ...

Jan 28, 2020อ่านต่อ
01272019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 1/2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 1/2563 ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สนามสอบ โรงพยาบาลราชวิถี ห้องพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนราชเทวี กรุงเทพฯ และ ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนต...

Jan 27, 2020อ่านต่อ
01262019 สภาเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความชื่นชม ดร.ทนพญ.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี เบื้องหลังความสำเร็จการตรวจหา Novel Coronavirus 2019

ฝากสภาเทคนิคการแพทย์ ส่งเสริม พัฒนาทักษะ นักเทคนิคการแพทย์เพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สำหรับเชื้อที่ Known and New เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ทีมประชาสัมพันธ์สภาเทคนิคการแพทย์ ได้มีโอกาสติดต่อขอสัมภาษณ์ ดร.ทนพญ.สุภาภรณ์ วัชรพฤ...

Jan 26, 2020อ่านต่อ