สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
การอบรม MTC-LA เดือนกุมภาพันธ์ 2562

การอบรม MTC-LA เดือนกุมภาพันธ์ 2562 - LA 02 รุ่นที่ 28 : 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 @ รร.แกลลอรี่ จ.ศรีสะเกษ - LA 02 รุ่นที่ 25 : 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 @ รร.เบสท์เวสเทิร์น ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี - LA 09 รุ่นที่ 9 : 22 กุมภาพันธ์ 2562 @ รร.ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่...

Jan 23, 2019อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องการรับสมัครและการสอบความรู้ที่ 1/2562

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ที่ 1/2562 สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู้ เพื่อเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2...

Jan 17, 2019อ่านต่อ
คำแนะนำการขอรับใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตหมดอายุ

สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ คำแนะนำการขอรับใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตหมดอายุ 1. ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใบอนุญาตหมดอายุ ดำเนินการดังนี้ 1.1 แจ้ง ชื่อ นามสกุล เลข ท.น. วันที่ใบหมดอายุ เบอร์มือถือ มาที่ mtexpirelicens@gmail.com 1.2 รอการตอบกลับทางอีเมล์ แล้...

Jan 10, 2019อ่านต่อ
แจ้งเตือน!!! เทคนิคการแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่มีเลขที่ ท.น. 13501 เป็นต้นไป

แจ้งเตือน!!! จาก สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ สำหรับ เทคนิคการแพทย์ผู้มีเลขที่ ท.น.13501 เป็นต้นไป คำแนะนำการต่ออายุใบอนุญาต สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีอายุ 5 ปี ตามที่ระบุไว้ และ ตั้งแต่ เลข ท.น.1...

Jan 10, 2019อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ประชุมความร่วมมือการทำงานด้านเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

นายกสภาฯ ประชุมความร่วมมือการทำงานด้านเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ชมรมเทคนิคการแพทย์รพศ./รพท. ชมรม...

Dec 25, 2018อ่านต่อ