สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
การอบรม MTC-LA 01 รุ่น 24 MTC-LA 09 รุ่นที่ 3

การอบรม - MTC-LA 01 รุ่น 24 วันที่ 24-25 กันยายน 2560 ณ โรงแรมไมดา โฮเทล งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี - MTC-LA 09 รุ่นที่ 3 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ในส่วนของการจองห้องพัก ของ โรงแรมริชมอนด์ สามารถโทรประสานโดยตรงกับทางโรงแร...

Sep 12, 2017อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ ขอคงตำแหน่งสายงานเทคนิคการแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอคงอัตราตำแหน่งสายงานเทคนิคการแพทย์ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ ปัจจุบันอัตรากําลังสายงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ รวมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ให้บริการในกลุ...

Sep 11, 2017อ่านต่อ
ขยายเวลาในการส่งผลงาน ชิงรางวัล "Best Practice Awards งาน THAILAND LA FORUM 2017 ถึงวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560

สภาเทคนิคการแพทย์ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 ตุลาคม 2560 *** เข้าระบบสมัครได้ที่ http://mtc.or.th/reg_meeting_d.php?vtrain_id=2370 *** ส่งผลงา...

Sep 08, 2017อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับการรับรองปริญญา

สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศรายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์รับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก และรายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่สภาเทคนิคการแพทย์ เห็นชอบให้จัดการเรียนการสอน

Sep 07, 2017อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการ

สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการ 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1. Line@ / 2. Face book Fan page / 3. Gmail กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ2560-2563 นายกสภาฯ ได้แต่งตั้งกรรมการสภาฯ เป็นประธานคณะอนุกรรมการดูแลงานด้านต่างๆ จำนวน 8 ชุด ดังนี้ 1. ...

Aug 31, 2017อ่านต่อ