สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
สภาเทคนิคการแพทย์ ขอขอบคุณและยินดีต้อนรับ คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอขอบคุณ คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ2557-2560 และ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ2560-2563

Apr 18, 2017อ่านต่อ
MTC LA-08 plus รุ่น 8 ยกเลิก

ขอยกเลิกการสัมมนา MTC-LA-08 Plus รุ่น 8 กำหนดจัดในวันที่ 28/04/2560 - 30/04/2560 และทางสภาได้แนบหนังสือการแจ้งยกเลิกมาให้พร้อมกันนี้

Apr 05, 2017อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ วาระพ.ศ.2560-2563

คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้ง พร้อมออกประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.2560 - 2563 โดยมีผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจำนวน 12 ท่าน ดัง...

Mar 23, 2017อ่านต่อ
ผู้สมัครหมายเลข 23 ขอถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทนพญ.จิตรบรรจง ตั้งปอง ได้ยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ขอถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครฯ หมายเลข 23 เนื่องจากได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ประเภทกรรมการซึ่งเป็นคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ แล้วนั้น คณะอนุกรรมการอ...

Mar 13, 2017อ่านต่อ
ขอเชิญ Download ตราสัญลักษณ์ 60ปี เทคนิคการแพทย์ไทย

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญชวนให้ Download ตราสัญลักษณ์ฉลอง “60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย” เพื่อใช้ประกอบในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานเทคนิคการแพทย์ ตามความเหมาะสม สามารถแจ้งกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ และบันทึกไว้เป็นกิจกรรมนุสรณ์ 60 ปีเทคนิคการแ...

Mar 06, 2017อ่านต่อ