สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
Update: 7-8-2561 เพิ่มรายชื่อตกหล่นในประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ผู้ที่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม และรายชื่อส่งใบอนุญาตฯกลับ อัพเดตเอกสารถึง 13 กรกฎาคม 2561

ประกาศนี้ อัพเดตการรับเอกสารเข้าสำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ถึง 13 กรกฎาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้ I. กลุ่มรายชื่อผู้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ จำนวน 4,011 ราย II. กลุ่มรายชื่อผู้ที่มีปัญหา ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม จำนวน 183 รายขอให้ดำเนินตามคำแนะนำในเอกสารประ...

Aug 07, 2018อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อความร่วมมือในการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ กับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ กับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รองศาสตราจารย์ ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพ...

Jul 31, 2018อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA เดือน สิงหาคม

MTC-LA เดือนสิงหาคม 2561 - LA 02 รุ่นที่ 24 : 13-15 สิงหาคม 61 สถานที่ รร.เบสเวสเทิร์น ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี แบบฟอร์มจอง โรงแรมสามารถโหลดได้ด้านล่างนี้

Jul 31, 2018อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่2-2561 เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่ 2/2561 เพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ ต้องการข้อมูลเพิ่ม ติดต่อ โทร.025800229

Jul 20, 2018อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ฯ ครั้งที่2-2561

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ฯ ครั้งที่2-2561 วันอาท์ิตย์ ที่ 22 กรกฎาคม 2561 สนามสอบกรุงเทพมหานคร (ตามเอกสารแนบ) สนามสอบส่วนภูมิภาค จำนวน 6 แห่ง (ตามเอกสารแนบ) หมายเหตุ: รายชื่อแยกตามตัวอักษร ก-ฮ หากท่านไม่มีรายชื่อ / ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 025...

Jul 16, 2018อ่านต่อ