สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ผลการดำเนินงานสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563 ในรอบ 1 ปี (19 เมษายน 2560 - 18 เมษายน 2561)

ผลการดำเนินงานสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563 ในรอบ 1 ปี 19 เมษายน 2560 – 18 เมษายน 2561 คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.2560-2563 เข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อจากคณะกรรมการชุดเดิม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและประธานคณะอ...

May 01, 2018อ่านต่อ
ประกาศผลสอบ รอบ1/2561

สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศ รายชื่อผู้ที่สอบวัดความรู้ "ผ่าน" การดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตฯ

Apr 19, 2018อ่านต่อ
แจ้งเตือน การทำให้ถูกต้องของการต่ออายุใบอนุญาต

สมาชิกที่ต่ออายุใบอนุญาต รอบ ท.น.1-13500 ท่านมีการดำเนินการ 2 เรื่อง ตามนี้ เรื่องสมาชิก เนื่องจากท่านเป็นสมาชิกสภาฯ ตั้งแต่มี พ.ร.บ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 ท่านต้องได้รับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก (ให้ส่งเอกสารมาพร้อมการต่ออายุใบอน...

Apr 18, 2018อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA เดือนพฤษภาคม 2561

การอบรม MTC-LA เดือนพฤษภาคม 2561 MTC-LA-09 รุ่นที่ 5 : 18 พฤษภาคม 2561 MTC-LA-01 รุ่นที่ 27 : 28 - 29 พฤษภาคม 2561 สถานที่ประชุม โรงแรมเบสต์ เวสเทิร์น แจ้งวัฒนะ

Apr 17, 2018อ่านต่อ
MTC-LA-08 Plus รุ่น 13

ใบจองโรงแรมสามารถโหลดได้จากไฟล์ที่แนบมาให้ หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ขับรถมาสามารถนำรถมาจอดได้ที่จุดจอดรถของโรงแรม 2 จุด คือในบริเวณโรงแรมและที่จอดรถฝั่งตรงข้ามของโรงแรมซึ่เป็นปั๊มน้ำมันเก่า ตามแผนที่แนบ

Apr 12, 2018อ่านต่อ