สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ฯ ครั้งที่2-2561

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ฯ ครั้งที่2-2561 วันอาท์ิตย์ ที่ 22 กรกฎาคม 2561 สนามสอบกรุงเทพมหานคร (ตามเอกสารแนบ) สนามสอบส่วนภูมิภาค จำนวน 6 แห่ง (ตามเอกสารแนบ) หมายเหตุ: รายชื่อแยกตามตัวอักษร ก-ฮ หากท่านไม่มีรายชื่อ / ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 025...

Jul 16, 2018อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวเปิดงานโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ขอประเมิน เป็น นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 อนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ขอรับการประเมิน เป็น นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุม สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไท...

Jun 29, 2018อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA เดือน กรกฏาคม

MTC-LA เดือนกรกฏาคม 2561 - LA 09 รุ่นที่ 6 : 13 กรกฎาคม 61 - LA 01 รุ่นที่ 28 : 23-24 กรกฎาคม 61 สถานที่ รร.เบสเวสเทิร์น ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี แบบฟอร์มจอง โรงแรมสามารถโหลดได้ด้านล่างนี้

Jun 27, 2018อ่านต่อ
Active: Update 20 มิถุนายน 2561 รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

Jun 20, 2018อ่านต่อ
Jun 20, 2018อ่านต่อ