สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมประชุม คกก.นโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัยรองนาย...

Jul 18, 2017อ่านต่อ
บรรยากาศการสอบวัดความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการสอบวัดความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งมีผู้สมัครลงสนามสอบ กว่า 1,240 คน โดยสอบพร้อมกันทั่วประเทศ 7 สนาม แบ่งเป็นส่วนกลาง 2 แห่ง และส่วนภูมิภาค 5 แห่ง ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิท...

Jul 17, 2017อ่านต่อ
Jul 14, 2017อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสนามสอบ รอบ 2/2560

สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2560 ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 สนามสอบส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 25 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โรง...

Jul 11, 2017อ่านต่อ
นายกและเลขาธิการ สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสมาพันธ์วิชาชีพ รวม 11 สาขา เข้าพบเลขาธิการ สกอ.(สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา)

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 19.00 ถึง 22.30 น. นายกและเลขาธิการ ร่วมกับสมาพันธ์วิชาชีพ รวม 11 สาขา เข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.สุภัทร จำปาทอง ยังสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ถนนพญาไท ณ ห้องประชุม พอ.อาทร ชนเห็นชอบ ชั้น6 เพื่อให้ความเห็...

Jun 26, 2017อ่านต่อ