สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
Powerpoint ประกอบวิชาฃีพอย่างไรให้ไม่ถูกฟ้อง

เรีียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายในการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ในโครงการเทคนิคการแพทย์ศึกษาครั้งที่ 6 "ทิศทางสู่ความเป็นเลิศแห่งเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา" (Towards best prac...

Apr 25, 2013อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การรับสมัครและการสอบประเมินความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานฯ

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การรับสมัครและการสอบประเมินความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานฯ โดย ผู้สำเร็จการศึกษาหรือนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ที่ผ่านศึกษาในวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในขณะที่สภาเทคนิคการแพทย์ยังไม่ได้ให้การรับรองหลักสูตรและสถาบัน สาขาเทคนิ...

Apr 09, 2013อ่านต่อ
นักเทคนิคการแพทย์สามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อใช้ในการคำนวณกำลังคนตามภาระงานได้แล้วค่ะ

นักเทคนิคการแพทย์สามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อใช้ในการคำนวณกำลังคนตามภาระงานได้ที่ https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&srcid=0Bw-kEgJWkHIpTnRyVW9yZm16d0U ค่ะ

Apr 07, 2013อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 3/2556

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd TSH International Symposium : Thrombosos & Hemostasis ในระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2556 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ไฟล์แนบค่ะ

Apr 02, 2013อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์สนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ

สภาเทคนิคการแพทย์สนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ร่วมใส่ใจสุขภาพ รับใช้ประชาชน สภาเทคนิคการแพทย์ร่วมมือกับบริษัทโรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด...

Mar 27, 2013อ่านต่อ