สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ด่วน ขอเชิญส่งนักเทคนิคการแพทย์เพื่อเข้าร่วมประชุมเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 4

ขอเชิญส่งนักเทคนิคการแพทย์เพื่อเข้าร่วมประชุมเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 4 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกกับผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ (Clinical and laboratory correlation) ในวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ส...

Feb 20, 2012อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ รับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือห้องปฏิบัติการที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ รับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือห้องปฏิบัติการที่ได้รับความเสียหายจากเหตุ อุทกภัย จาก ทนพ.ประกิต โยธีพิทักษ์ ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป ในวันที่ 7กุมภาพันธ์ 2555

Feb 08, 2012อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4

นายกสภาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 ณ วันที่ 2 - 4 ก.พ. 2555 ที่ศูนย์การประชุมสหประชาติ ค่ะ ผู้นำฝ่ายค้าน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ. แสดงปาฐกถาในพิธีปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 4กุมภาพันธ์ 2555

Feb 02, 2012อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1-2555 ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1-2555 ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ตามเอกสาร สถานที่สอบความรู้สภาเทคนิคการแพทย์ และรายละเอียดห้องสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลราชวิถี ติดกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนร...

Jan 30, 2012อ่านต่อ
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นนักเทคนิคการแพทย์

ประเด็นการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นนักเทคนิคการแพทย์ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในวาระการประชุมสภาฯเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมาอีกครั้งหลังจากที่ ทาง กพ.ได้มีหนังสือชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการปรับตำแหน่งดั...

Jan 05, 2012อ่านต่อ