สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2556

สามารถดาวน์โหลดประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2556 ตามไฟล์แนบค่ะ

Mar 12, 2013อ่านต่อ
เชิญนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการเทคนิคการแพทย์ศึกษาครั้งที่ 6

เรีียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายในการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ในโครงการเทคนิคการแพทย์ศึกษาครั้งที่ 6 "ทิศทางสู่ความเป็นเลิศแห่งเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา" (Towards best prac...

Mar 06, 2013อ่านต่อ
ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนฯ 2555

ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบค่ะ

Feb 21, 2013อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2556 (สนามส่วนกลางและภูมิภาค)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2556 (สนามส่วนกลางและภูมิภาค) ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 สามารถดาวน์โหลดตามเอกสารแนบค่ะ

Jan 31, 2013อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครและสอบความรู้ครั้งที่ 1-2556

ประกาศรับสมัครและสอบความรู้ครั้งที่ 1-2556 เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2556 รายละเอียดการสมัครสามารถศึกษาในเอกสารที่แนบ

Jan 10, 2013อ่านต่อ