สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ด่วน !!!!! เลื่อน ประกาศผลสอบความรู้ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้จัดการสอบความรู้ฯครั้งที่ 3/2554 ไปเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2554 ด้วยปัจจุบันได้เกิดปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้หน่วยงานที่ให้บริการตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์หยุดทำการ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการประกา...

Nov 04, 2011อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

"ร่วมด้วยช่วยกัน" นำทีมโดยสภาเทคนิคการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ติดตามรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ)

Oct 12, 2011อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯครั้งที่ 3-2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯครั้งที่ 3-2554

Oct 11, 2011อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ ตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวแล็บที่ประสบอุทกภัย

สภาเทคนิคการแพทย์ ตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวแล็บที่ประสบอุทกภัย (ติดตามรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ)

Oct 07, 2011อ่านต่อ
รายชื่อผู้เข้าอบรม Advance Point of Care Testing

รายชื่อผู้เข้าอบรม Advance Point of Care Testing 6-7 ตุลาคม 2554 จังหวัดสระบุรี

Sep 30, 2011อ่านต่อ