สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
การติดต่องานสารบรรณของสภาเทคนิคการแพทย์ผ่านทางโทรสารอิเลคโทรนิค (e - fax)

เนื่องจากต้องการให้ สภาเทคนิคการแพทย์(งานสารบรรณ) สามารถ รับโทรสาร ได้ตลอด 24 ชม. แม้ว่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ที่สำนักงาน ทำให้สามารถติดต่อสภาเทคนิคการแพทย์ได้ สะดวกมากขึ้น และเอกสารจะเก็บไว้ใน e-mail ค้นหาและส่งต่อไปยังนายกสภาและกรรมการสภา ได้สะดวก งาน...

Oct 24, 2008อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนครั้งที่ 3/2551

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ ครั้งที่ 3/2551 ด้วยคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2551 ประจำปี 2551 ในวันอาท...

Oct 24, 2008อ่านต่อ
แถลงการณ์ร่วมของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ คัดค้านการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา

แถลงการณ์ร่วมของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองได้ลุกลามเป็นภาวะวิกฤติ มีการใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนผู้ชุมนุมคัดค้านรัฐบาลจนทำให้เกิดการนองเลือดมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก เหตุการณ์นี้ส่งผลให้สังคมไทยเกิดความแตกแยก และเกิดบาดแ...

Oct 09, 2008อ่านต่อ
ด่วน !!! ประกาศรับสมัครสอบความรู้ ครั้งที่ 3/2551 เพื่อขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ด่วน !!!! สภาเทคนิคการแพทย์รับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2551 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 โปรด down load ข้อมูลและใบสมัครสอบความรู้

Sep 04, 2008อ่านต่อ
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

โปรดอ่านรายละเอียด ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.2551-54 ตาม file ที่แนบ

Apr 19, 2008อ่านต่อ