สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
เรียนนักเทคนิคการแพทย์ร่วมทำประชาพิจารณ์ ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 ร่าง ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556ภาย เพื่อสิทธ์ของท่านเองในอนาคต

ขอเชิญชวนนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่านได้ร่วมทำประชาพิจารณ์ ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ 2 ฉบับ คือ 1. ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2. ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการศ...

Jan 10, 2013อ่านต่อ
เอกสารประกอบการบรรยายในเทคนิคการแพทย์ศึกษาครั้งที่ 5

เอกสารประกอบการบรรยายในเทคนิคการแพทย์ศึกษาครั้งที่ 5 ประกอบด้วย Clinical and Lab Correlarion in Microbiology , Clinical and Lab Correlation in Hemato และ Clinical and Lab Correlation in Transfusion Medicine Clinical and Lab Correlation in Hemato ดาวน์โ...

Dec 26, 2012อ่านต่อ
มติครม วันนี้ 11 ธค 55 เรื่องตำแหน่งข้าราชการ

ครม.อนุมัติตำแหน่งข้าราชการ 22,641 อัตรา บรรจุลูกจ้างชั่วคราวสธ. 21 วิชาชีพ ใน 3 ปี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ หรือตาม http://www.moph.go.th/ops/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=52043

Dec 12, 2012อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครลงทะเบียน โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5

รายชื่อผู้สมัครลงทะเบียน โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5 กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ถ้าผิดพลาดให้แก้ไขแล้วส่งมาที่ watcharee_kid@hotmail.com ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2555 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ดังไฟล์แนบค่ะ

Dec 10, 2012อ่านต่อ
ด่วนมากที่สุด ขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว 24 สายงาน เพื่อใช้ประกอบการจัดสรรตำแหน่งบรรจุเป็นข้าราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2555

ตามที่มีข่าวเรื่องการบรรจุข้าราชการ 22,641 อัตรา ภายใน 3 ปีๆละ7547 ตำแหน่งนั้น ขณะนี้ในเว็ปกระทรวงสาธารณสุขพบว่ากำลังมีประกาศสำรวจข้อมูล ลูกจ้างเงินบำรุงโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล อ่านรายละเอียดที่ http://hr.moph.go.th/person/indexhome.html จึงขอแจ้งว่า &l...

Dec 09, 2012อ่านต่อ