สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2555

สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2555 มีสถานที่สอบส่วนกลาง และสนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังมีรายนามตามเอกสารที่แนบ

Jun 06, 2012อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ที่ ๒/๒๕๕๕

สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู้ เพื่อเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ รายละเอียดต่างๆตามเอกสารที่แนบท้าย การรับสมัครสอบ ...

May 10, 2012อ่านต่อ
ด่วน!!! ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครลงทะเบียน โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครลงทะเบียน โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกกับผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ(Clinical and laboratory correlation) วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องศาลาไทย โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ สุขุมว...

May 04, 2012อ่านต่อ
ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและใบประกอบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ รอบที่ 1/2555

ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและใบประกอบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ รอบที่ 1/2555 ตามเอกสารที่แนบ

Mar 21, 2012อ่านต่อ
ด่วน ขอเชิญส่งนักเทคนิคการแพทย์เพื่อเข้าร่วมประชุมเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 4

ขอเชิญส่งนักเทคนิคการแพทย์เพื่อเข้าร่วมประชุมเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 4 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกกับผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ (Clinical and laboratory correlation) ในวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ส...

Feb 20, 2012อ่านต่อ