สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
Jun 02, 2009อ่านต่อ
เอกสารจากสภาเทคนิคการแพทย์ ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การนับเวลาดำรงตำแหน่ง

May 23, 2009อ่านต่อ
ด่วน !!!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2552 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.30-16.30 น. และ เพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่ 2-52 ( มหาวิทยาลัยขอนแก่น).

ด่วน !!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2552 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.30-16.30 น. ลำดับที่ 1-242 สถานที่สอบ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี ลำดับที่ 243 -251 สถานที่สอบ คณะเทคนิคการแพทย์...

May 20, 2009อ่านต่อ
โครงการสำรวจกำลังคนด้านเทคนิคการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

เนื่องด้วยสภาเทคนิคการแพทย์ได้จัดทำโครงการสำรวจกำลังคนด้านเทคนิคการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง สภาเทคนิคการแพทย์จึงได้ออกแบบสอบถามเพื่อสำรวจอัตรากำลังคนในห้องปฏิบัติการ ซึ่งรวมถึงนักเทคนิคการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคกา...

Apr 27, 2009อ่านต่อ
ด่วน !!! ประกาศรับสมัครและกำหนดการสอบความรู้ ครั้งที่ 2-2552

ประกาศรับสมัครและกำหนดการสอบความรู้ครั้งที่ 2-2552 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2552 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 สอบวันที่ 24 พฤษภาคม 2552 และประกาศผลสอบวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ......โปรดดูรายละเอียดตามไฟล์แนบ

Apr 13, 2009อ่านต่อ