สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
นายกสภาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4

นายกสภาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 ณ วันที่ 2 - 4 ก.พ. 2555 ที่ศูนย์การประชุมสหประชาติ ค่ะ ผู้นำฝ่ายค้าน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ. แสดงปาฐกถาในพิธีปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 4กุมภาพันธ์ 2555

Feb 02, 2012อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1-2555 ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1-2555 ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ตามเอกสาร สถานที่สอบความรู้สภาเทคนิคการแพทย์ และรายละเอียดห้องสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลราชวิถี ติดกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนร...

Jan 30, 2012อ่านต่อ
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นนักเทคนิคการแพทย์

ประเด็นการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นนักเทคนิคการแพทย์ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในวาระการประชุมสภาฯเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมาอีกครั้งหลังจากที่ ทาง กพ.ได้มีหนังสือชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการปรับตำแหน่งดั...

Jan 05, 2012อ่านต่อ
Dec 30, 2011อ่านต่อ
ข่าวล่าสุดอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 10 วันที่ 16-17 มกราคม 2555

ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 10 วันที่ 16-17 มกราคม 2555 ขณะนี้จำนวนผู้สมัคร 40 ท่าน ครบจำนวนเรียบร้อยแล้ว สำหรับรายชื่อจะประกาศให้ทราบทาง website ภายในสัปดาห์นี้ คณะผู้จัดอบรมฯ

Dec 25, 2011อ่านต่อ