สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
การปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้ตรงกับวุฒิการศึกษา

แบบสำรวจรายชื่อขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งตามวุฒิการศึกษาของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งสำนักงาน กพ 27 พฤศจิกายน 2552 โดยส่งไปที่ส่งไปที่กลุมบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทราวงสาธารณสุข

Nov 30, -0001อ่านต่อ