สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
สภาเทคนิคการแพทย์ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเจาะเลือด ตามพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2547

การเจาะเลือดนั้นกระทำโดยจุดมุ่งหวังดังต่อไปนี้ ๑. การเจาะเลือดเพื่อประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค ๒. การเจาะเลือดเพื่อการรักษา ๓. การเจาะเลือดเพื่อการวิจัย ทั้งนี้การวิจัยต้องผ่านคณะกรรมการควบคุมการวิจัยในมนุษย์ ๔. การบริจาคโลหิตเพื่อเข้าคลังเลือด จึงประกาศ...

Mar 16, 2010อ่านต่อ
ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2553

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2553

Jan 27, 2010อ่านต่อ
UPDATE 19-1-2010 ; ด่วนที่สุด!!! ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการเพื่อมนุษยธรรม “เทคนิคการแพทย์รวมใจ...บริจาคเงินช่วยเหลือชาวเฮติ”

สภา เทคนิคการแพทย์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และ สภาคณบดีเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการเร่งด่วนเพื่อมนุษยธรรม “เทคนิคการแพทย์รวมใจ...บริจาคเงินช่วยเหลือชาวเฮติ” โดยการบริจาคเงินขั้นต่ำ 100 บาท ช่วยเหลือชาวเฮติที่...

Jan 16, 2010อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพ รุ่น 1 ปี 2553

โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 1/53 ณ สนามสอบส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วันที่ 10 มกราคม 2553

Jan 05, 2010อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์เรื่องการรับสมัครและการสอบความรู้ที่ ๑ / ๒๕๕๓

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์เรื่องการรับสมัครและการสอบความรู้ที่ ๑ / ๒๕๕๓ 1. ตั้งแต่วันบัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ในวันและเวลาราชการ 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันพุธที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ทางเว็บไซต์ของสภาเทคนิคการแพทย์ http://www....

Dec 08, 2009อ่านต่อ