สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำเดือนมีนาคม 2554

ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำเดือนมีนาคม 2554 ผศ.ทนพ.พิศิษฐ์ นามจันทรา ประธานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อ สังคมไทยปลอดบุหรี่ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2554 เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี...

Mar 17, 2011อ่านต่อ
ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งไม่รับคำขอมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งไม่รับคำขอมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไว้พิจารณา รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบค่ะ

Mar 12, 2011อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสภาเทคนิคการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.2554-57 ตามข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ศ.2548 คณะอนุกรรมดำเนินการเลือกตั้งขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามเอกสารซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบ หากสมาชิกท่านใ...

Mar 10, 2011อ่านต่อ
ผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2554

ผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2554 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบค่ะ

Feb 24, 2011อ่านต่อ
กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2554 -2557

เรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน ดาวโหลดเอกสารกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2554 -2557 และ นักเทคนิคการแพทย์ท่านใดที่มีความประสงค์จะรับสมัครเข้ารับเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ สามารถสมัครได้ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 - 10 มีนา...

Feb 24, 2011อ่านต่อ