สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ขอเชิญแสดงความเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ขอเชิญแสดงความเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ทางแบบฟอร์มนี้ Click Here ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2552

Nov 25, 2009อ่านต่อ
ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯครั้งที่ 3-2552

กรุณาตรวจสอบรายชื่อ

Nov 19, 2009อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพ รุ่น 3 ปี 2552

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ 3 ปี 2552 สนามสอบ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงพยาบาลราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2552 เวลา 9.00-16.00 น.

Oct 06, 2009อ่านต่อ
Sep 16, 2009อ่านต่อ
การรับนักเทคนิคการแพทย์เข้าปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (2)

Sep 16, 2009อ่านต่อ