สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
การอบรม MTC-LA เดือนมิถุนายน 2561

การอบรม MTC-LA MTC-LA-02 รุ่นที่ 23 : 11-13 มิถุนายน 2561 MTC-LA-08 Plus รุ่นที่ 14 : 21-23 มิถุนายน 2561

May 18, 2018อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อการต่ออายุใบอนุญาต รอบเดือนพฤษภาคม 2561

ตามเอกสารแนบครับ หมายเหตุ รายชื่อนี้เป็นรายชื่อที่สภาฯ รับเอกสารถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 และจะมีการทยอยแจ้งเป็นระยะๆ ต่อไปครับ

May 02, 2018อ่านต่อ
Frequency Asked Questions: FAQ

คำถามยอดฮิตและคำตอบ ของการต่ออายุใบอนุญาต ตามเอกสารแนบเลยครับ การชำระเงินค่าธรรมเนียม....ได้ทั้งใบแจ้งชำระเงิน (Invoice) และ QR code จำนวนรูป.....รวม 6 รูป (ติดในแบบฟอร์ม 1 ใส่ซองมา 5 รูป) ใบอนุญาตหาย....แจ้งความ ส่งใบอนุญาตฉบับจริง.....เฉพาะ ท.น.1-135...

May 02, 2018อ่านต่อ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมมือกับสภาเทคนิคการแพทย์ ในการพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมในบริบทของวิชาชีพ เพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวของประชาชน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมมือกับสภาเทคนิคการแพทย์ ในการพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมในบริบทของวิชาชีพ เพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวของประชาชน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมตอบสนองต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในการพัฒนาองค์ความรู้ท...

May 01, 2018อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563 ในรอบ 1 ปี (19 เมษายน 2560 - 18 เมษายน 2561)

ผลการดำเนินงานสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563 ในรอบ 1 ปี 19 เมษายน 2560 – 18 เมษายน 2561 คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.2560-2563 เข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อจากคณะกรรมการชุดเดิม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและประธานคณะอ...

May 01, 2018อ่านต่อ