สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ประกาศรายชื่อผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3_2553

ประกาศรายชื่อผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3_2553 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

Nov 15, 2010อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ ครั้งที่ 3-2553

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ ครั้งที่ 3-2553 สอบวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

Oct 14, 2010อ่านต่อ
ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ 3 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ 3 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1) ขัอบังคับข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2) ข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ 3) ข้อบังคับการประชุม

Oct 11, 2010อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงาน สมาคมพัฒนาผู้นำด้านบริการด้านสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงาน สมาคมพัฒนาผู้นำด้านบริการด้านสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (Healthcare Leader Development Association of Thailand : HealDAT) ร่วมกับนายกสภาวิชาชีพอีก 5 สภาวิชาชีพ และ ศาสต...

Sep 15, 2010อ่านต่อ
ประกาศสอบความรู้ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓

ประกาศรับสมัครสอบความรู้ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ

Sep 11, 2010อ่านต่อ