สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารห้องปฏิบัติการรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารห้องปฏิบัติการรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 ดังไฟล์แนบค่ะ

Aug 11, 2009อ่านต่อ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ที่ ๓/ ๒๕๕๒

สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ ดังเอกสารแนบค่ะ

Aug 04, 2009อ่านต่อ
ขอเชิญอบรมหลักสูตรการอบรมเรื่องการพัฒนาผู้บริหารห้องปฏิบัติการรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2

ขอเชิญอบรมหลักสูตรการอบรมเรื่องการพัฒนาผู้บริหารห้องปฏิบัติการรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 จัดโดย สภาเทคนิคการแพทย์ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ หมายเหตุ 1. กรุณาส่งใบสมัครนี้ ก่อนวันที่ 7 สิงหาคม 2552 ทางโทรสาร (Electronics Fax) 02-884-0430 ต่อ 36053 e...

Aug 02, 2009อ่านต่อ
แบบ สำรวจรายชื่อเจ้าพนักงานวิทย์ฯ.ที่ขอปรับเปลี่ยนเป็นนักเทคนิคการแพทย์

ตามที่ได้มีผู้จบการศึกษา วท.บ เทคนิคการแพทย์ แล้วยังไม่สามารถ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ เนื่องจาก พรบ ข้าราชการปี 2551 นั้น ระเบียบปฏิบัติยังไม่ได้ออกมาให้ใช้ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตามได้มีคำแนะนำจาก สำนักงานปลัดให้ สภารวบรวมรายชื่อส่งไปนั้...

Jul 27, 2009อ่านต่อ
ขอความร่วมมือจากนักเทคนิคการแพทย์กรอกเอกสาร

ขอความร่วมมือจากนักเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่ได้กรอกแบบสอบถามที่จัดทำโดยสภาเทคนิคการแพทย์ กรอกเอกสารข้อมูลบุคคล ดังไฟล์แนบ โดยกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน หรือกเสียชีวิต ถ้าทราบข้อมูลขอรบกวนให้กรอกข้อมูลมาในแบบฟอร์ม โดยเมื่อกรอกเสร็จแล้ว ส่งเข้าที่ updatemt52@g...

Jul 09, 2009อ่านต่อ