สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ด่วนที่สุด-ขอรายชื่อนักเทคนิคการแพทย์ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ

เรียน นักเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน เนื่องจากทางสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องการรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ ที่อยู่ในสังกัดสำนักปลัดกระทรวง เพื่อสำรวจความต้องการตำแหน่งต่างๆ ขอให้ทุกท่านสำรวจรายชื่อลูกจ้างและพนักงานราชการใน Sheetแรก และ ระบุสถาน...

Jun 26, 2009อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ครั้งที่ 2/2552

ประกาศผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2552

Jun 19, 2009อ่านต่อ
Jun 02, 2009อ่านต่อ
เอกสารจากสภาเทคนิคการแพทย์ ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การนับเวลาดำรงตำแหน่ง

May 23, 2009อ่านต่อ
ด่วน !!!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2552 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.30-16.30 น. และ เพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่ 2-52 ( มหาวิทยาลัยขอนแก่น).

ด่วน !!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2552 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.30-16.30 น. ลำดับที่ 1-242 สถานที่สอบ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี ลำดับที่ 243 -251 สถานที่สอบ คณะเทคนิคการแพทย์...

May 20, 2009อ่านต่อ