สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ประกาศจากสภาฯ ผู้สมัครสอบความรู้ฯ​รอบที่ 1/2564 สามารถแจ้งความประสงค์ย้ายวันสอบออนไลน์รอบใหม่ภายในวันที่ 6 ก.ค. 2564

ตามที่ทางคณะอนุกรรมการจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ ได้มีมติให้จัดสอบอีกครั้งในวันที่ 9, 10, 11 โดยได้กำหนดให้ผู้สมัครสอบที่มีรายชื่อในห้องสอบ เข้าสอบในวันที่ดังนี้ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใ...

Jul 05, 2021อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบความรู้เทคนิคการแพทย์รอบ 1/2564 และข้อมูลสนามสอบออนไลน์

กรุณาตรวจสอบรายชื่อและสนามสอบของท่านและเข้าสอบในระบบ Zoom ตามที่กำหนด ตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับทำข้อสอบและการใช้โปรแกรม Zoom ให้พร้อมก่อนเข้าทำการสอบ ตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่านให้พร้อมผ่านในวันที่ 3 ก.ค. 2564 เวลา 12.00 น. และติดตั้งโปรแกรม Zoom รุ่นล่าสุดเพื่อ...

Jul 02, 2021อ่านต่อ
ผู้สมัครสอบความรู้ทางเทคนิคการแพทย์รอบ 1/2564 สามารถแจ้งความประสงค์ขอเลื่อนสอบได้ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564

ท่านสามารถแสดงความประสงค์เลื่อนสอบรอบ 1/2564 โดยไม่นับว่าขาดสอบหรือสอบไม่ผ่าน ไปยังรอบที่ 2/2564 หรือ 3/2564 โดยท่านไม่ต้องทำการสมัครสอบใหม่ ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUMSzp_Jzepgz-hIJy8SjiT88Ud-b7uaeARRcmuxKFtxWG7A/viewform?usp=sf_l...

Jun 24, 2021อ่านต่อ
ขอเชิญผู้สมัครสอบวัดความรู้เทคนิคการแพทย์รอบที่ 1/2564 ทดสอบระบบสอบออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อม

Jun 23, 2021อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นการเก็บ nasopharyngeal swab ภาคสนามเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการโรค COVID-19

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นการเก็บ nasopharyngeal swab ภาคสนามเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการโรค COVID-19 กรุณาตรวจสอบรายชื่อในไฟล์แนบ

Jun 17, 2021อ่านต่อ